Muhtasari wa maneno yenye huzuni na tumaini yanayopatikana katika kitabu cha Maombolezo.