Jifunze mambo ya msingi kuhusu kitabu cha Biblia cha Ezra, historia ya ibada ya kweli katika Yerusalemu baada ya uhamisho wa Babiloni.