Muhtasari mfupi wa Ezekieli, kitabu kinachotetea ibada safi.