Jifunze mambo ya msingi kuhusu kikao, matukio, na thamani ya kitabu kinachoonyesha jinsi Esta alivyowatetea watu wa Mungu kwa ujasiri.