Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Video za Utangulizi wa Vitabu vya Biblia

Habari za msingi kuhusu kila kitabu katika Biblia.

Utangulizi wa Ezra

Yehova anatimiza ahadi yake ya kuwakomboa watu wake kutoka Babiloni na kurudisha ibada ya kweli Yerusalemu.

Utangulizi wa Nehemia

Kitabu cha Biblia cha Nehemia kina mambo muhimu ya kuwafundisha watumishi wote wa kweli leo.

Utangulizi wa Esta

Matukio yenye kusisimua ya siku za Esta yataimarisha imani yako katika uwezo wa Yehova Mungu wa kuwakomboa watu wake kutoka katika majaribu leo.

Utangulizi wa Ayubu

Wote wanaompenda Yehova watajaribiwa. Simulizi la Ayubu linatusaidia tuwe na uhakika kwamba tunaweza kudumisha utimilifu na kutetea enzi kuu ya Yehova.

Utangulizi wa Zaburi

Kitabu cha Zaburi kinategemeza enzi kuu ya Yehova, kinawasaidia na kuwafariji wale wanaompenda, na kuonyesha jinsi ulimwengu utakavyobadilika kupitia kwa Ufalme wake.

Utangulizi wa Methali

Jipatie mwongozo kutoka kwa Mungu kuhusu kila jambo maishani—iwe ni kuhusu biashara au mambo ya familia.

Utangulizi wa Mhubiri

Mfalme Sulemani anaeleza ni mambo gani ya maana zaidi maishani na kuyatofautisha na mambo yanayopingana na hekima ya Mungu.

Utangulizi wa Wimbo wa Sulemani

Upendo wa kweli wa msichana Mshulami kumwelekea mvulana mchungaji unafafanuliwa kuwa “mwali wa moto wa Yah.” Kwa nini?

Utangulizi wa Isaya

Isaya ni kitabu cha unabii wa kweli kinachoweza kuimarisha uhakika wetu katika Yehova akiwa Mtimizaji wa ahadi na Mungu wa wokovu wetu.

Utangulizi wa Yeremia

Yeremia alidumu kwa uaminifu katika mgawo wake akiwa nabii licha ya hali ngumu. Fikiria kuhusu mfano wake na jinsi mfano huo unavyoweza kuwanufaisha Wakristo leo.

Utangulizi wa Maombolezo

Kitabu hiki kiliandikwa na nabii Yeremia, na kinaelezea huzuni iliyotokana na uharibifu wa Yerusalemu na kuonyesha jinsi toba inavyotokeza rehema ya Mungu.

Utangulizi wa Ezekieli

Kwa unyenyekevu na ujasiri Ezekieli alitimiza mgawo wowote aliopewa na Mungu, hata migawo migumu sana. Mfano wake ni muhimu sana kwetu leo.

Utangulizi wa Danieli

Danieli na waandamani wake waliendelea kuwa waaminifu kwa Yehova licha ya hali zote. Mfano wao pamoja na utimizo wa unabii unaweza kutusaidia sasa, katika siku za mwisho.

Utangulizi wa Hosea

Unabii wa Hosea una masomo muhimu kwa ajili yetu leo kuhusu rehema ya Yehova kuwaelekea wakosaji wanaotubu na aina ya ibada anayotaka.

Utangulizi wa Yoeli

Yoeli alitabiri kuhusu “siku ya Yehova” iliyokuwa ikikaribia na akaonyesha njia pekee ya kuokoka ni nini. Unabii wake ni muhimu hata zaidi leo.

Utangulizi wa Mathayo

Furahia kujifunza mambo ya msingi kuhusu kitabu hiki cha Biblia, injili ya kwanza kati ya zile injili nne.

Utangulizi wa Marko

Kitabu cha Marko ndicho kitabu kifupi zaidi kati ya Injili zote. Simulizi hili linatusaidia kuwazia kuhusu utawala wa wakati ujao wa Yesu akiwa Mfalme wa Ufalme wa Mungu.

Utangulizi wa Luka

Ni habari gani ambayo inapatikana tu katika Injili ya Luka?