Katika drama hii, mstari mmoja wa Biblia unamsaidia Grayson aone kwamba si lazima awe mkamilifu ili ampendeze Mungu.