Katika drama hii, Akil anashindwa kuwasiliana na rafiki zake. Hata hivyo, simulizi la Daudi na Yonathani linamsaidia kupata rafiki mahali ambapo hakutazamia.