Jeshi la Roma linaacha kuzingira Yerusalemu. Familia mbili za Kikristo zinakabili maamuzi magumu. Je, watamtii Yesu na kuacha maisha waliyozoea? Uamuzi wao ni wa kufa na kupona. Video hii inaonyesha matukio yaliyo katika Biblia, matukio ambayo ni sahihi kihistoria. Ina maonyesho ya vita; hata hivyo, kusudi si kutukuza jeuri bali ni kuonyesha hali halisi zilizowakumba Wakristo wa karne ya kwanza.