Shule ya Gileadi imetimiza sehemu muhimu sana katika kuwafikia watu ulimwenguni pote na ujumbe wa kweli. Video hii inaonyesha wamishonari wakizoezwa na kutumwa mpaka kwenye miisho ya dunia wakiwa na habari njema kwa ajili ya watu wote.