Wanafunzi wa Biblia walikuwa na kazi kubwa sana walipokuwa wakijitahidi kutimiza agizo la Yesu la ‘kufanya wanafunzi kutoka kwa watu wa mataifa yote.’ Kungekuwa na wapinzani wengi sana. Uelewaji wao wa Maandiko ungeendelea kuongezeka. Na imani yao ingesafishwa. Sehemu ya pili ya mfululizo wa video hizi unaonyesha jinsi Yehova amewaongoza watu wake kuanzia 1922 hadi leo.