Wanafunzi wa Biblia walihitaji kuwa na imani yenye nguvu ili kujiondoa kwenye giza la mazoea ya kidini yaliyokuwa yameendelea kwa karne nyingi. Hata hivyo, waliangaza nuru kwa ujasiri na kwa bidii. Tazama uone ujasiri na ushikamanifu wao na jinsi Yehova alivyowaongoza “kutoka katika giza kuingia katika nuru yake ya ajabu.”