Waisraeli walikuwa wamekamilisha safari yao ya jangwani; sasa wangeweza kuiona Nchi ya Ahadi. Wakiwa chini ya uongozi wa Yoshua, je, Waisraeli wangekubali kumtii Yehova kikamili na hivyo kuona utimizo wa ahadi Zake? Hebu ona jinsi simulizi hili linavyoweza kuimarisha uhakika wako katika kutimia kwa Neno la Mungu leo!