Daudi alimtegemea Mungu. Hata alipokabiliwa na hali ngumu sana, hakuacha kamwe kumtumikia Mungu wa kweli. Ona jinsi Yehova alivyombariki Daudi kwa sababu ya uaminifu wake na jinsi sisi pia tunavyoweza kubarikiwa tunapofuata mfano mzuri wa Daudi.