TAZAMA
Maandishi
Picha

(Mathayo 10:11-15)

 1. 1. Tunapohubiri na kufundisha,

  Bwana alituagiza:

  ‘Popote mwingiapo, tafuteni,

  Wastahilio, wenye njaa.

  Wasalimuni na kuwatakia,

  Amani wenye kustahili.

  Wengine wasipowasikiliza,

  Wakung’utieni mavumbi.’

 2. 2. Wote wanaowapokea ninyi,

  Wanampokea Bwana.

  Tumaini la uzima

  Litawachochea wajiunge nanyi.

  Msihangaikie la kusema,

  Yehova atawawezesha.

  Maneno ya fadhili, yenye chumvi,

  Yatawavutia wapole.