Je, wafu wataishi tena?

Tuna uhakika kwamba Muumba anaweza kuwafufua wafu

Yehova Mungu ndiye Chanzo cha uhai. (Zaburi 36:9) Hivyo, ni jambo linalopata na akili kukubali kwamba Mungu atawafufua wafu. Biblia inatuhakikishia kwamba atafanya hivyo wakati ujao. (Soma Matendo 24:15) Kwa nini atafanya hivyo?

Muumba wetu alikusudia wanadamu waishi milele duniani. (Mwanzo 1:31; 2:15-17) Kusudi lake kwa wanadamu halijabadilika. Anaumia sana anapoona tunateseka na kufa.—Soma Ayubu 14:1, 14, 15.

Watakaofufuliwa wataishi wapi?

Je, Mungu aliumba wanadamu waishi mbinguni? Hapana. Mungu aliumba malaika waishi mbinguni. Aliumba wanadamu waishi duniani. (Mwanzo 1:28; Ayubu 38:4, 7) Ukiwa na hilo akilini, fikiria miujiza ya ufufuo aliyofanya Yesu. Watu aliowafufua waliendelea kuishi duniani. Vivyo hivyo, wengi watakaofufuliwa wakati ujao wataishi duniani.—Soma Yohana 5:28, 29; 11:44.

Hata hivyo, Mungu amechagua watu wachache wanaofufuliwa na kuishi mbinguni wakiwa na miili ya roho. (Luka 12:32; 1 Wakorintho 15:49, 50) Wale wanaofufuliwa na kuishi mbinguni watatawala wakiwa wafalme pamoja na Kristo juu ya dunia.—Soma Ufunuo 5:9, 10.