Usiku mmoja katika mwaka wa 1984, nilibadilika kutoka kuwa kijana wa kawaida na kuwa mtu maarufu. Nilivishwa taji la Mrembo wa Hong Kong. Picha yangu iliwekwa katika ukurasa wa kwanza wa magazeti. Niliimba, nilicheza dansi, nilihutubia, niliendesha vipindi vya televisheni, nilivaa nguo nzuri, na kuonekana pamoja na watu mashuhuri kama vile gavana wa Hong Kong.

Mwaka uliofuata, nilianza kuigiza katika filamu, na mara kadhaa nilikuwa mwigizaji mkuu. Waandishi wa habari walitaka kuandika habari zangu, kunipiga picha, na watu walinialika katika maonyesho, uzinduzi wa miradi fulani, na katika chakula cha mchana na cha jioni. Nilikuwa mtu maarufu sana.

Nikiigiza katika filamu zinazoonyesha watu wakipigana

Hata hivyo, pole kwa pole nilitambua kwamba mambo yote hayo hayavutii kama nilivyokuwa nikifikiri. Niliigiza filamu zinazoonyesha watu wakipigana, na hilo lilikuwa hatari. Kwa kuwa waigizaji wa Hong Kong hawakutumia wahusika badala ili kuigiza sehemu hatari kama inavyofanywa Hollywood, nililazimika kuigiza mwenyewe sehemu hizo hatari kama vile kuendesha pikipiki juu ya gari. Filamu nilizoigiza zilihusisha upotovu wa maadili na jeuri. Zingine zilihusisha mambo yanayohusiana na roho waovu.

Mwaka 1995, niliolewa na mtayarishaji wa filamu. Ingawa nilionekana kuwa na vitu vinavyofanya mtu kuwa na furaha kama vile umaarufu, mali, na mume anayenipenda, bado nilishuka moyo na kuhuzunika. Niliamua kuacha kuigiza.

KUKUMBUKA IMANI YANGU YA UTOTONI

Nilikumbuka imani niliyokuwa nayo nilipokuwa msichana mdogo. Wakati huo, mimi na dada yangu tulizoea kutembelea familia ya Mashahidi wa Yehova kila Jumamosi. Joe McGrathna alitufundisha Biblia pamoja na binti zake watatu. Familia yao ilikuwa na furaha na upendo, na “mjomba Joe” alimtendea kwa heshima mke wake na watoto wake. Nilifurahia pia kwenda pamoja nao katika mikutano yao ya Kikristo. Wakati mwingine tulienda kwenye mikutano mikubwa. Nilifurahia sana wakati huo. Nilihisi salama nilipokuwa na Mashahidi.

Hali ilikuwa tofauti nyumbani kwetu. Tabia ya baba yangu ilimfanya mama ahuzunike, na ashuke  moyo sana. Nilipokuwa na umri wa miaka kumi, Mama aliacha kushirikiana na Mashahidi wa Yehova. Sikufurahia kushirikiana nao ingawa nilibatizwa nikiwa na umri wa miaka 17. Baada ya muda nilifanya dhambi, na nikaondolewa kutanikoni.

NILIAMUA KURUDI

Baada ya kufunga ndoa, nilitembelewa na waangalizi wawili kutoka katika kutaniko la Mashahidi wa Yehova. Walinifafanulia jinsi ambavyo ningeweza kumrudia Yehova Mungu, na walifanya mipango na mmishonari anayeitwa Cindy ili anisaidie. Wakati huo, hali yangu ya kiroho ilikuwa mbaya, hivyo nilimwomba anithibitishie kwamba Biblia ni Neno la Mungu. Alinionyesha mifano ya unabii wa Biblia uliotimizwa. Pole kwa pole, tukawa marafiki wa karibu, na aliniomba nijifunze naye mafundisho ya msingi ya Biblia. Nilikubali. Kwa mara ya kwanza, nilitambua na kuthamini kwamba Yehova ni Mungu mwenye upendo anayetaka niwe na furaha.

Nilipoanza kuhudhuria tena mikutano ya Kikristo, nilitambua kwamba nilifurahia zaidi kushirikiana na Mashahidi kuliko watu niliofanya nao kazi. Lakini hali nilizopitia utotoni zilinifanya nisimwamini mtu yeyote, na nilijichukia. Mshiriki mmoja wa kutaniko alitumia Biblia kunionyesha jinsi ya kukabiliana na hisia hizo, na pia nilijifunza jinsi ya kutafuta marafiki wa kweli.

KITU BORA ZAIDI YA UMAARUFU

Mwaka 1997, mimi na mume wangu tulihamia Hollywood, California, Marekani. Nikiwa huko niliwasaidia watu kufaidika na hekima ya Neno la Mungu. Kuwafundisha watu Biblia kumenifanya niridhike zaidi kuliko nilipokuwa nikiigiza filamu. Kwa mfano, mwaka 2002, nilikutana na Cheri niliyefahamiana naye nilipokuwa Hong Kong. Tulipitia hali zinazofanana maishani. Alikuwa Mrembo wa Hong Kong mwaka mmoja kabla yangu. Yeye ndiye aliyenivisha taji niliposhinda. Alikuwa pia mwigizaji na mwandaaji wa filamu, na alifanya kazi na waongozaji maarufu wa filamu. Yeye pia alihamia Hollywood.

Nilimsikitikia sana Cheri nilipojua kwamba mchumba wake alikufa kwa sababu ya mshtuko wa moyo. Hakupata faraja yoyote kutoka kwenye dini yake ya Budha. Kama mimi, yeye pia alikuwa na umaarufu ambao watu wengi wanatamani, hata hivyo alikuwa na huzuni na hakumwamini mtu yeyote. Nilimweleza yale niliyojifunza kutoka kwenye Biblia, lakini haikuwa rahisi kwake kukubali kwa sababu alilelewa katika dini ya Budha.

Rafiki yangu Cheri akiwa katika eneo la kuigiza filamu

Siku moja katika mwaka wa 2003, Cheri alinipigia simu akiwa Vancouver, Kanada, alikokuwa akitengeneza filamu. Huku akiwa na msisimko, aliniambia kwamba alikuwa akiendesha gari na kufurahia mandhari nzuri alipoanza kusali hivi kwa sauti: “Niambie, Mungu wa kweli ni nani? Jina lako ni nani?” Wakati huo alipita karibu na Jumba la Ufalme na kuona jina Yehova. Aliona hilo kuwa jibu kutoka kwa Mungu, na alitaka sana kuzungumza na Mashahidi wa Yehova haraka iwezekanavyo. Nilifanya mipango, na baada ya siku chache alihudhuria mkutano katika kutaniko la Lugha ya Kichina lililoko jijini Vancouver.

Baadaye Cheri aliniambia hivi: “Watu hawa wana upendo wa kweli.  Ninaweza kuwaambia hisia zangu.” Nilifurahi kusikia hivyo kwa sababu Cheri hakuwa na marafiki alipokuwa akifanya shughuli za filamu. Cheri aliendelea kuhudhuria mikutano. Mwaka wa 2005, aliingia mkataba wa kuandaa filamu mbili ndefu nchini China, hivyo alilazimika kurudi Hong Kong. Nilifurahi sana Cheri alipoweka wakfu maisha yake kwa Yehova na kubatizwa katika kusanyiko kubwa la Mashahidi liliofanywa Hong Kong mwaka wa 2006. Ingawa alitaka kumtumikia Yehova kikamilifu, kazi yake ilimzuia kufanya hivyo, na hakuwa na furaha.

SHANGWE YA KUWASAIDIA WENGINE

Maisha ya Cheri yalibadilika mwaka wa 2009. Aliamua kuacha kazi ya kutengeneza filamu ili amtumikie Yehova kikamilifu. Alipata marafiki wengi katika kutaniko la Kikristo. Akawa mhubiri wa wakati wote wa habari njema za Ufalme na alifurahia kuwasaidia watu kupata njia nzuri ya maisha.—Mathayo 24:14.

Cheri alianza pia kujifunza Kinepali ili kusaidia kikundi cha Mashahidi wanaozungumza Kinepali katika jiji la Hong Kong. Kwa ujumla Wanepali wengi wanaoishi Hong Kong wanadharauliwa au kuchukiwa kwa sababu hawawezi kuzungumza vizuri Kiingereza au Kichina na wana tamaduni tofauti. Cheri aliniambia jinsi alivyofurahia kuwasaidia watu hao kuielewa Biblia. Kwa mfano, siku moja alipokuwa akihubiri nyumba kwa nyumba, alikutana na mwanamke Mnepali ambaye alijua mambo machache kumhusu Yesu na hakujua chochote kuhusu Mungu wa kweli, Yehova. Cheri alitumia Biblia kumwonyesha kwamba Yesu alisali kwa Baba yake aliye mbinguni. Mwanamke huyo alipotambua kwamba anatakiwa kusali kwa Mungu wa kweli, ambaye jina lake ni Yehova, alikubali habari njema kwa moyo wote. Muda mfupi baadaye, mume wake na binti yake walianza kujifunza Biblia.—Zaburi 83:18; Luka 22:41, 42.

Cheri leo

Nilipoona jinsi Cheri alivyokuwa akifurahia kuhubiri wakati wote, nilijiuliza hivi: ‘Ni nini kinachonizuia kufanya kama yeye?’ Wakati huo, sote tulikuwa tunaishi Hong Kong. Niliamua kupanga vizuri shughuli zangu ili nishiriki kikamilifu kufundisha wengine kweli ya Biblia. Nimetambua kwamba kuwasikiliza na kuwasaidia watu kuelewa Neno la Mungu hunipa furaha ya kweli.

Nimetambua kwamba kuwasaidia watu kuelewa Neno la Mungu hunipa furaha ya kweli.

Kwa mfano, nilijifunza Biblia na mwanamke Mvietnamu aliyehuzunika nyakati zote na kulia mara kwa mara. Sasa ana shangwe na anafurahia sana kushirikiana na kutaniko.

Mimi na Cheri tumepata kitu bora zaidi ya umaarufu. Ingawa tulifurahia kuigiza filamu na kuwa mashuhuri, tunaridhika zaidi tunapowafundisha watu kuhusu Yehova Mungu kwa sababu jambo hilo linamletea utukufu. Bila shaka tumejithibitishia ukweli wa maneno haya ya Yesu: “Kuna furaha zaidi katika kutoa kuliko ilivyo katika kupokea.”—Matendo 20:35.