“KWA NINI nimepatwa na jambo hili? Kwa nini Mungu ameruhusu linipate?” Hayo ni maswali yaliyomhangaisha sana Sidnei, kijana mwenye umri wa miaka 24, kutoka Brazili. Alipatwa na aksidenti mbaya iliyosababisha atembelee kiti cha magurudumu.

Mambo kama vile aksidenti, magonjwa, vifo, majanga ya asili, au vita yanaweza kufanya watu waache kumtumaini Mungu. Hilo si jambo jipya. Ayubu, mzee wa ukoo katika nyakati za kale alipatwa na misiba mingi iliyofuatana. Alimlaumu Mungu hivi kimakosa: “Ninakulilia nipate msaada, lakini wewe hunijibu; nimesimama, ili unikazie fikira. Unajibadili ili uwe mkatili kwangu; unadumisha uadui kwangu kwa nguvu kamili za mkono wako.”—Ayubu 30:20, 21.

Ayubu hakujua chanzo cha matatizo yaliyompata na kwa nini yameruhusiwa kumpata. Tunafurahi kwamba Biblia inatueleza kwa nini matatizo hayo yanatokea na jinsi tunavyoweza kukabiliana nayo.

JE, MUNGU ALIKUSUDIA WATU WATESEKE?

Biblia husema hivi kuhusu Mungu: “Kazi zake ni kamilifu, kwa maana njia zake zote ni haki. Mungu wa uaminifu, ambaye hana ukosefu wowote wa haki; Yeye ni mwadilifu na mnyoofu.” (Kumbukumbu la Torati 32:4) Je, inapatana na akili kwamba Mungu aliye “mwadilifu na mnyoofu,” awatese wanadamu au awaadhibu kupitia misiba?

Biblia inasema hivi: “Mtu akiwa chini ya jaribu, yeye asiseme: ‘Mungu ananijaribu.’ Kwa maana Mungu hawezi kujaribiwa na mambo maovu wala yeye mwenyewe hamjaribu yeyote.” (Yakobo 1:13) Biblia inasema kwamba Mungu aliwapa wanadamu mwanzo mkamilifu. Aliwapa Adamu na Hawa makao mazuri, kila kitu walichohitaji ili kuendeleza uhai, na kazi nzuri. Mungu aliwaambia hivi: “Zaeni, muwe wengi, mjaze dunia na kuitiisha.” Ni wazi kwamba Adamu na Hawa hawakuwa na sababu yoyote ya kutomtumaini Mungu.—Mwanzo 1:28.

Hata hivyo, hali za maisha zimebadilika sana leo. Kulingana na historia, wanadamu wameteseka sana. Biblia inafafanua vizuri hali hiyo kwa maneno haya: “Kwa maana tunajua kwamba uumbaji wote unaendelea kuugua pamoja na kuwa katika maumivu pamoja mpaka sasa.” (Waroma 8:22) Ni nini kilichotukia?

KWA NINI KUNA MATESO?

Ili kujua kwa nini kuna mateso tunahitaji kuchunguza jinsi yalivyoanza. Kwa kukubali kudanganywa na malaika mwasi, ambaye baadaye aliitwa Shetani Ibilisi, Adamu na Hawa walikataa kutii viwango vya Mungu vya mema na mabaya vilivyowakilishwa na amri ya kutokula matunda ya “mti wa ujuzi wa mema na mabaya.” Ibilisi alimwambia Hawa kwamba hawangekufa ikiwa wangekataa kumtii Mungu, hivyo, Ibilisi alidai kwamba Mungu ni mwongo. Pia, Shetani alidai kwamba Mungu anawanyima raia zake haki ya kujiamulia yaliyo mema na mabaya. (Mwanzo 2:17; 3:1-6) Shetani alikuwa akidai kwamba wanadamu wangekuwa na hali bora zaidi bila utawala wa Mungu. Mambo hayo yalizusha suala muhimu—Je, Mungu anastahili kutawala wanadamu?

Ibilisi pia alizusha suala lingine. Aliwalaumu wanadamu kwamba wanamtumikia Mungu ili kujinufaisha. Ibilisi alimwambia Mungu hivi kuhusu Ayubu aliyekuwa mwaminifu: “Je, wewe hukuweka ukuta kumzunguka yeye na kuzunguka nyumba yake na kuzunguka kila kitu alicho nacho pande zote? . . . Lakini, ili kuwe na badiliko, tafadhali nyoosha mkono wako, uguse kila kitu alicho nacho, uone kama hatakulaani wewe mbele za uso wako.” (Ayubu 1:10, 11) Ingawa maneno hayo ya Shetani yalimhusu Ayubu, yalimaanisha pia kwamba wanadamu wote wanamtumikia Mungu ili kujinufaisha.

JINSI MUNGU ANAVYOSHUGHULIKIA MASUALA HAYO

Ni njia gani bora ya kushughulikia masuala hayo ya msingi? Mungu mwenye hekima, alishughulikia suala hilo katika njia ambayo inatufanya tumtumaini  yeye. (Waroma 11:33) Amewaruhusu wanadamu wajitawale, na matokeo ya utawala wao yangethibitisha ni utawala wa nani unaofaa.

Hali mbaya zilizopo dunia leo ni uthibitisho ulio wazi wa kwamba wanadamu wameshindwa kujitawala. Serikali za wanadamu zimeshindwa kuleta amani, usalama, furaha, na zimeiharibu dunia. Mambo hayo yanathibitisha ukweli wa maneno haya ya Biblia: “Mwanadamu anayetembea hana uwezo wa kuongoza hatua yake.” (Yeremia 10:23) Utawala wa Mungu tu ndio unaweza kuwaletea wanadamu amani ya kudumu, furaha, na hali bora, kwa kuwa hilo ni kusudi la Mungu.—Isaya 45:18.

Mungu atafanya nini ili kuwaletea wanadamu hali nzuri na hivyo kutimiza kusudi lake? Kumbuka kwamba Yesu aliwafundisha wanafunzi wake wasali hivi: “Ufalme wako na uje. Mapenzi yako na yatendeke duniani kama ilivyo mbinguni.” (Mathayo 6:10) Naam, kupitia Ufalme wake, Mungu ataondoa mambo yote yanayosababisha wanadamu wateseke. (Danieli 2:44) Umaskini, magonjwa, na vifo yatakuwa mambo ya zamani. Kuhusu maskini, Biblia inasema kwamba Mungu “atamkomboa maskini anayelilia msaada.” (Zaburi 72:12-14) Biblia inaahidi hivi kuhusu wagonjwa: “Hakuna mkaaji atakayesema: ‘Mimi ni mgonjwa.’” (Isaya 33:24) Yesu alisema hivi kuhusu wafu walio katika kumbukumbu ya Mungu: “Saa inakuja ambayo wale wote waliomo ndani ya makaburi ya ukumbusho wataisikia sauti yake na kutoka.” (Yohana 5:28, 29) Hizo ni ahadi nzuri sana!

Tunaweza kumtumaini Mungu tukiamini kabisa ahadi zake

JINSI YA KUMTUMAINI MUNGU

Miaka 17 hivi baada ya aksidenti, Sidnei, aliyetajwa mwanzoni mwa makala hii, alisema: “Sikumlaumu Yehova Mungu kwa sababu ya aksidenti, lakini kwa kweli mwanzoni niliacha kumtumaini. Kuna siku ambazo nilihuzunika sana, na nililia nilipofikiria hali yangu. Hata hivyo, kupitia Biblia nilielewa kwamba aksidenti hiyo haikuwa adhabu kutoka kwa Mungu. Kama vile Biblia inavyosema, ‘wakati na tukio lisilotazamiwa huwapata wote.’ Nimeimarika kiroho na mtazamo wangu umebadilika kwa sababu ninasali kwa Yehova na ninasoma Biblia.”—Mhubiri 9:11; Zaburi 145:18; 2 Wakorintho 4:8, 9, 16.

Tunaweza kumtumaini Mungu zaidi tukijua kwa nini ameruhusu mateso yatupate na jinsi atakavyoondoa hali hiyo hivi karibuni. Tunahakikishiwa kwamba Mungu “huwa mthawabishaji wa wale wanaomtafuta kwa bidii.” Hakuna mtu hata mmoja anayemtumaini Mungu na Mwana wake, atakayevunjwa moyo.—Waebrania 11:6; Waroma 10:11.