Je, wafu wanaweza kuishi tena?

JIBU LA BIBLIA: “Saa inakuja ambayo wale wote waliomo ndani ya makaburi ya ukumbusho wataisikia sauti yake na kutoka.”Yohana 5:28, 29.

Yesu alitabiri kwamba wakati ujao chini ya utawala wa Ufalme wake, Makaburi yatabaki wazi. “Nilishangazwa sana niliposoma kwa mara ya kwanza andiko la Yohana 5:28, 29. Lilinipa tumaini hakika, na nilianza kufikiria wakati ujao nikiwa na matumaini,” anasema Fernando, aliyetajwa katika makala iliyotangulia.

Katika nyakati za kale, mwanamume mwaminifu Ayubu alitarajia kwamba Mungu angemfufua baada ya kufa. Ayubu aliuliza hivi: “Mtu akifa, je, anaweza kuishi tena?” Akiwa na uhakika alijibu hivi: “Mimi nitangojea siku zote za kazi yangu ya kulazimishwa [Kaburini] mpaka kitulizo changu kije. Wewe utaita, na mimi mwenyewe nitakujibu. Kwa kuwa utaitamani sana kazi ya mikono yako.”—Ayubu 14:14, 15.

Ufufuo wa Lazaro hutupatia tumaini la wakati ujao

Tumaini la ufufuo halikuwa jambo jipya kwa Martha, dada ya Lazaro. Baada ya Lazaro kufa, Yesu alimwambia hivi: “Ndugu yako atafufuka.” Martha akamjibu hivi: “Ninajua atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho.” Yesu akamwambia hivi: “Mimi ndiye ufufuo na uzima. Yule anayeniamini, hata akifa, atarudi kwenye uzima.” (Yohana 11:23-25) Kisha Yesu akamfufua mara moja Lazaro! Simulizi hilo lenye kusisimua linatuonyesha mambo makubwa ya wakati ujao. Hebu wazia, ufufuo utatukia ulimwenguni pote!

Je, kuna wengine watafufuliwa ili waishi mbinguni?

JIBU LA BIBLIA: Neno la Mungu linaeleza kwamba ufufuo wa Yesu unatofautiana na ule wa watu nane wanaotajwa katika Biblia. Watu wote nane walifufuliwa na kuendelea kuishi duniani. Lakini kuhusu ufufuo wa Yesu, tunasoma hivi: “Yesu Kristo . . . yuko mkono wa kuume wa Mungu, kwa maana alienda zake mbinguni.” (1 Petro 3:21, 22) Je, Yesu angeendelea kuwa mtu pekee aliyefufuliwa na kwenda kuishi mbinguni? Mapema Yesu aliwaambia hivi mitume wake: “Nikienda na kuwatayarishia ninyi mahali, nitakuja tena nami nitawapokea ninyi nyumbani kwangu mwenyewe, ili mahali nilipo mimi, ninyi pia muwe hapo.”—Yohana 14:3.

Kristo alienda mbinguni na kutayarisha mahali kwa ajili ya baadhi ya wanafunzi wake ambao wangeenda huko. Idadi ya wale watakaoishi mbinguni  ni 144,000. (Ufunuo 14:1, 3) Lakini wafuasi hao wa Yesu watafanya kazi gani huko?

Watakuwa na kazi nyingi sana! Maandiko yanasema hivi: “Mwenye furaha na mtakatifu ni yeyote aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza; kifo cha pili hakina mamlaka juu ya hao, bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, nao watatawala wakiwa wafalme pamoja naye ile miaka elfu.” (Ufunuo 20:6) Wale watakaofufuliwa na kwenda kuishi mbinguni, wataitawala dunia wakiwa wafalme na makuhani pamoja na Kristo.

Ni nani wengine watakaofufuliwa baadaye?

JIBU LA BIBLIA: Maandiko yaliyoongozwa na roho ya Mungu yanaeleza hivi katika hotuba aliyotoa mtume Paulo: “Nami nina tumaini kwa Mungu, tumaini ambalo watu hawa pia wanalo, kwamba kutakuwa na ufufuo wa waadilifu na wasio waadilifu pia.”Matendo 24:15.

Neno la Mungu linatuhakikishia kwamba mabilioni ya watu waliokufa wataishi tena

“Waadilifu” wanaotajwa na Paulo watatia ndani nani? Fikiria mfano ufuatao. Kabla ya kufa, mwanamume mwaminifu Danieli aliambiwa hivi: “Nawe utapumzika, lakini utasimama kwa ajili ya fungu lako mwishoni mwa zile siku.” (Danieli 12:13) Je, Danieli angefufuliwa na kuishi wapi? “Waadilifu wenyewe wataimiliki dunia, nao watakaa milele juu yake.” (Zaburi 37:29) Pia, Yesu alitabiri hivi: “Wenye furaha ni wale walio na tabia-pole, kwa kuwa watairithi dunia.” (Mathayo 5:5) Danieli pamoja na wanaume na wanawake wengine waaminifu watafufuliwa na kuishi tena milele duniani.

“Wasio waadilifu” wanaotajwa na Paulo watatia ndani nani? Hao watatia ndani mabilioni ya watu ambao wamekufa bila kupata fursa ya kujua na kuishi kulingana na kweli za Biblia. Watakapofufuliwa, watapata nafasi ya kumjua na kumshukuru Yehova * na Yesu. (Yohana 17:3) Wale wote wanaochagua kumtumikia Mungu wataishi milele kama Yehova.

Wale wote wanaoamua kumtumikia Mungu watakuwa na tumaini la kuishi milele wakiwa na afya kamili na furaha

Hali itakuwaje Duniani?

JIBU LA BIBLIA: Mungu “atafuta kila chozi kutoka katika macho yao, na kifo hakitakuwapo tena, wala maombolezo wala kilio wala maumivu hayatakuwapo tena.” (Ufunuo 21:4) “Na hakika wao watajenga nyumba na kukaa ndani yake; na hakika wao watapanda mashamba ya mizabibu na kula matunda yake.”—Isaya 65:21.

Hebu jiwazie ukiishi katika hali hiyo nzuri ukiwa na wapendwa wako waliofufuliwa! Hata hivyo bado kuna swali: Unawezaje kuwa na uhakika kwamba kutakuwa na ufufuo?

^ fu. 15 Yehova ni jina la Mungu kama linavyofunuliwa katika Biblia.