Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Mnara wa Mlinzi  |  Aprili 2015

 MAZUNGUMZO PAMOJA NA JIRANI

Kwa nini Tuadhimishe Kifo cha Yesu?

Kwa nini Tuadhimishe Kifo cha Yesu?

Mazungumzo yafuatayo yanaonyesha jinsi Shahidi wa Yehova anavyoweza kuzungumza na jirani yake. Hebu tuwazie kwamba Shahidi anayeitwa Megan amekutana na mwanamke anayeitwa Shirley.

“ENDELEENI KUFANYA HIVI KWA KUNIKUMBUKA MIMI”

Megan: Habari yako, Shirley. Nilifurahi sana kukuona kwenye Ukumbusho wa kifo cha Yesu Kristo juma lililopita. * Ulionaje mkutano huo?

Shirley: Nilifurahi kuhudhuria, lakini kusema kweli sikuelewa kikamili kila kitu kilichosemwa. Nimesikia kwamba kuna watu ambao husherehekea kuzaliwa kwa Yesu wakati wa Krismasi na ufufuo wake wakati wa sherehe ya Ista, lakini sijawahi kusikia kwamba kuna watu wanaokumbuka kifo cha Yesu.

Megan: Ni wazi kwamba sherehe za Krismasi na Ista ni maarufu sana duniani. Hata hivyo, Mashahidi wa Yehova wanaamini kwamba ni muhimu kukumbuka kifo cha Yesu. Ikiwa una dakika chache, ningependa kukuonyesha kwa nini ninasema hivyo.

Shirley: Ndiyo, unaweza kunionyesha.

Megan: Kwa kweli, Mashahidi wa Yehova hukumbuka kifo cha Yesu kwa sababu aliwaagiza wafuasi wake wafanye hivyo. Ona kile kilichotokea usiku uliotangulia kifo cha Yesu. Je, unakumbuka mlo wa pekee ambao Yesu alikula pamoja na wafuasi wake waaminifu?

Shirley: Unamaanisha Chakula cha Bwana?

Megan: Ndiyo. Pia, huitwa Mlo wa Jioni wa Bwana. Wakati wa mlo huo, Yesu aliwapa wafuasi wake maagizo hususa. Ungependa kusoma maneno yake kwenye Luka 22:19?

Shirley: Ni sawa. “Pia, akachukua mkate, akashukuru, akaumega, akawapa, akisema: ‘Huu unamaanisha mwili wangu ambao utatolewa kwa ajili yenu. Endeleeni kufanya hivi kwa kunikumbuka mimi.’”

Megan: Asante. Ona maagizo ya Yesu katika sentensi ya mwisho kwenye mstari huu: “Endeleeni kufanya hivi kwa kunikumbuka mimi.” Hata kabla ya kuwaagiza wafuasi wake waendelee kumkumbuka, tayari Yesu alikuwa ameonyesha wazi jambo walilopaswa kukumbuka kumhusu. Alisema kwamba angetoa uhai wake kwa ajili ya wafuasi wake. Yesu alisema hivyo pia katika kitabu cha Mathayo 20:28. Mstari huo unasema hivi: ‘Mwana wa binadamu alikuja, si kuhudumiwa, bali kuhudumu na kutoa nafsi yake kuwa fidia badala ya wengi.’ Kwa ufupi, hiyo ndiyo sababu Mashahidi wa Yehova hukutana kila mwaka ili kukumbuka dhabihu ambayo Yesu alitoa kupitia kifo chake. Kutokana na kifo chake, wanadamu wote watiifu wanaweza kupata uzima wa milele.

KWA NINI FIDIA ILIHITAJIWA?

Shirley: Nimesikia watu wakisema kwamba Yesu alikufa ili tupate uzima. Hata hivyo, sielewi hilo linawezekanaje.

Megan: Shirley, si wewe tu unayehisi hivyo. Kujifunza kuhusu dhabihu ya fidia ya Yesu si jambo rahisi. Hata hivyo, ni moja kati ya kweli za Neno la  Mungu zenye kupendeza sana. Kabla sijaendelea, muda wako unakuruhusu?

Shirley: Bado nina dakika zaidi.

Megan: Vizuri. Kwa muda sasa nimekuwa nikisoma kuhusu fidia, na nitajitahidi kukufafanulia kwa njia rahisi.

Shirley: Sawa.

Megan: Ili tuelewe vizuri fidia, tunapaswa kwanza kuelewa hali ilivyokuwa baada ya Adamu na Hawa kufanya dhambi katika bustani ya Edeni. Ili tuelewe hali hiyo, hebu tusome pamoja Waroma 6:23. Tafadhali, ungependa kusoma mstari huo?

Shirley: Sawa. Unasema hivi: “Mshahara ambao dhambi hulipa ni kifo, lakini zawadi ambayo Mungu hutoa ni uzima wa milele kupitia Kristo Yesu Bwana wetu.”

Megan: Asante sana. Hebu tuzungumzie maneno hayo. Ona mstari huo unaanza kwa kusema: “Mshahara ambao dhambi hulipa ni kifo.” Hii ni sheria ambayo Mungu alitoa mwanzoni mwa historia ya wanadamu—kwamba mshahara au hukumu ya dhambi ni kifo. Ni kweli kwamba mwanzoni hakukuwa na mtenda dhambi. Adamu na Hawa waliumbwa wakiwa wakamilifu, na hivyo watoto wao wote wangezaliwa wakiwa wakamilifu. Kwa hiyo hakukuwa na sababu ya kufanya mtu yeyote kufa. Adamu na Hawa na watoto wao wote, walikuwa na tumaini la kuishi milele wakiwa na furaha. Lakini kama tujuavyo, mambo yalibadilika, sivyo?

Shirley: Ndiyo. Adamu na Hawa walikula tunda walilokatazwa.

Megan: Kweli kabisa. Adamu na Hawa walifanya dhambi kwa kutomtii Mungu. Hivyo, walichagua kuwa wasio wakamilifu, yaani, kuwa wenye dhambi. Uamuzi huo ulileta madhara si kwa Adamu na Hawa tu, bali pia kwa wazao wao wote.

Shirley: Unamaanisha nini?

Megan: Ninaweza kutumia mfano kufafanua. Unapenda kuoka?

Shirley: Ndiyo! Ninapenda.

Megan: Hebu wazia hili, una sufuria mpya ya kuokea mkate. Kabla hujaitumia, inaanguka na kubonyea. Mikate utakayooka kwa kutumia sufuria hiyo itakuwaje? Je, haitakuwa imebonyea pia?

Shirley: Bila shaka.

Megan: Vivyo hivyo, Adamu na Hawa walipoamua kutomtii Mungu, ni kana kwamba “walibonyea,” au walikuwa na kasoro, kwa sababu ya kuwa na dhambi na kutokamilika. Na kwa sababu walifanya dhambi kabla ya kupata watoto, basi watoto wao wote wangezaliwa wakiwa “wamebonyea” vilevile. Wote wangezaliwa wakiwa na dhambi. Katika Biblia, neno “dhambi” halimaanishi tu kitendo bali pia hali tuliyorithi. Hivyo, ingawa mimi na wewe hatukufanya kosa lolote, kwa kuwa hatukuwa bado tumezaliwa Adamu na Hawa walipotenda dhambi, walifanya sisi na wazao wao na wetu pia tuhukumiwe kutokamilika na dhambi inayoleta kifo. Kama tulivyosoma katika Waroma 6:23, mshahara ambao dhambi hulipa ni kifo.

Shirley: Hiyo haionekani kuwa haki. Kwa nini wanadamu wote wateseke milele kwa sababu ya dhambi ya Adamu na Hawa?

Megan: Kweli kabisa—inaonekana sio haki. Lakini mengi zaidi yanahusika. Mungu alitoa hukumu ya haki, alipowapa Adamu na Hawa hukumu ya kifo kwa sababu ya dhambi zao, lakini hakutuacha bila tumaini lolote ingawa sisi ni wazao wao. Mungu alifanya mpango wa kutuokoa kutokana na hali hiyo mbaya. Mpango huo ni dhabihu ya fidia ya Yesu. Hebu tazama tena Waroma 6:23. Baada ya kutaja kwamba “mshahara ambao dhambi hulipa ni kifo,” mstari huo unaendelea kusema: “Lakini zawadi ambayo Mungu hutoa ni uzima wa milele kupitia Kristo Yesu Bwana wetu.” Kwa hiyo kifo cha Yesu ndiyo njia ya kutuokoa kutoka kwa dhambi na kifo. *

 FIDIA—ZAWADI BORA ZAIDI KUTOKA KWA MUNGU

Megan: Kuna jambo lingine katika mstari huu ambalo ningependa kukuonyesha.

Shirley: Jambo gani hilo?

Megan: Ona kwamba mstari huu unasema: “Zawadi ambayo Mungu hutoa ni uzima wa milele kupitia Kristo Yesu Bwana wetu.” Hebu fikiria hili, ikiwa Yesu ndiye aliyeteseka na kufa kwa ajili yetu, akatoa uhai wake kwa niaba yetu, kwa nini mstari huu unasema kwamba fidia ni “zawadi ambayo Mungu hutoa”? Kwa nini hausemi, “zawadi ambayo Yesu hutoa”? *

Shirley: Hmm. Sijui.

Megan: Mungu ndiye aliyeumba Adamu na Hawa, na walimtendea dhambi walipokosa kutii katika bustani ya Edeni. Ni wazi kwamba, aliumia sana moyoni watoto wake wa kwanza duniani walipomwasi. Hata hivyo, bila kukawia Yehova alitaja suluhisho la tatizo hilo. * Alikusudia kumtuma kiumbe wake wa roho kutoka mbinguni, aje aishi duniani akiwa mwanadamu mkamilifu, kisha atoe uhai wake ukiwa dhabihu ya fidia. Kwa hiyo, mpango huo wote wa fidia ulikuwa zawadi kutoka kwa Mungu. Kuna njia nyingine pia inayoonyesha kwamba fidia ilikuwa zawadi kutoka kwa Mungu. Je, umewahi kufikiri jinsi Mungu alivyohisi Yesu alipouawa?

Shirley: La, sijawahi.

Megan: Ninaona hapa nje ya nyumba yako kuna vitu vya kuchezea watoto. Inaonyesha kwamba una watoto, sivyo?

Shirley: Ndiyo, ninao wawili—mvulana na msichana.

Megan: Ukiwa mzazi, hebu wazia jinsi Yehova Mungu ambaye ni Baba wa mbinguni wa Yesu, alivyohisi siku aliyokufa Yesu. Unafikiri alihisije alipotazama kutoka mbinguni na kumwona Mwana wake mpendwa akikamatwa, akidhihakiwa na kupigwa ngumi? Baba huyo alihisije Mwana wake alipopigiliwa misumari kwenye mti na kuachwa afe polepole na kwa uchungu mwingi?

Shirley: Lazima aliumia sana moyoni. Sijawahi kuwazia jambo kama hilo!

Megan: Ni kweli hatuwezi kueleza waziwazi jinsi Mungu alivyohisi siku hiyo. Hata hivyo, tunajua kwamba ana hisia na pia tunajua ni kwa nini aliruhusu mambo hayo yote. Sababu hiyo inaelezwa vizuri sana katika andiko linalojulikana sana, Yohana 3:16. Tafadhali, unaweza kusoma mstari huo?

Shirley: Ndiyo. Unasema hivi: “Mungu aliupenda ulimwengu sana hivi kwamba akamtoa Mwana wake mzaliwa-pekee, ili kila mtu anayemwamini asiangamizwe bali awe na uzima wa milele.”

Dhabihu ya fidia ndio njia kubwa kuliko zote ya kutuonyesha upendo Wake

Megan: Asante sana. Hebu tazama tena mwanzoni mwa mstari huo. Unasema kwamba, “Mungu aliupenda ulimwengu.” Hilo ndilo jambo kuu—upendo. Upendo ulimsukuma Mungu amtume Mwana wake aje duniani ili afe kwa ajili yetu. Kwa kweli, dhabihu ya fidia ndio njia kubwa kuliko zote ya kutuonyesha upendo Wake. Na hiyo ndiyo sababu Mashahidi wa Yehova hukutana kila mwaka kukumbuka kifo cha Yesu. Sijui ikiwa umefaidika na mazungumzo haya?

Shirley: Ndiyo, nimefaidika. Asante sana kwa kunifafanulia mambo hayo.

Je, kuna jambo lolote kuhusu Biblia ambalo limekuwa likikutatiza? Je, kuna jambo lolote ambalo Mashahidi wa Yehova wanaamini au kufanya ambalo ungependa kulifahamu zaidi? Ikiwa ndivyo, utakapokutana tena na Mashahidi wa Yehova usikose kuwauliza. Watafurahi kuzungumzia jambo hilo pamoja nawe.

^ fu. 5 Mara moja kila mwaka, Mashahidi wa Yehova hukutana ili kukumbuka dhabihu ya kifo cha Yesu. Mwaka huu, Ukumbusho huo utafanywa Ijumaa, Aprili 3.

^ fu. 32 Makala inayofuata katika mfululizo huu itazungumzia jinsi dhabihu ya fidia ya Yesu inatuokoa kutoka kwenye dhambi, na kile tunachopaswa kufanya ili kunufaika na fidia hiyo.

^ fu. 36 Biblia inaonyesha kwamba Mungu na Yesu ni watu wawili tofauti. Kwa habari zaidi, soma sura ya 4 ya kitabu Biblia Inafundisha Nini Hasa? kilichochapishwa na Mashahidi wa Yehova.