Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

 HABARI KUU | UFALME WA MUNGU—UNA UMUHIMU GANI KWAKO?

Ufalme wa Mungu—Una Umuhimu Gani kwa Yesu?

Ufalme wa Mungu—Una Umuhimu Gani kwa Yesu?

Katika huduma yake duniani, Yesu alizungumzia mambo mengi. Kwa mfano, aliwafundisha wafuasi wake jinsi ya kusali, jinsi ya kumpendeza Mungu, na jinsi ya kupata furaha ya kweli. (Mathayo 6:5-13; Marko 12:17; Luka 11:28) Lakini ujumbe ambao Yesu alizungumzia sana, ujumbe aliopenda zaidi, ni Ufalme wa Mungu.—Luka 6:45.

Kama ilivyotajwa katika makala iliyotangulia, Yesu alijishughulisha sana na “[ku]hubiri na kutangaza habari njema ya ufalme wa Mungu.” (Luka 8:1) Alijitahidi sana, akitembea mamia ya kilomita kotekote katika nchi ya Israeli ili kuwafundisha watu kuhusu Ufalme wa Mungu. Huduma ya Yesu iliandikwa katika vitabu vinne vya Injili, ambavyo vinataja Ufalme zaidi ya mara 100. Yesu ndiye anayetaja Ufalme mara nyingi zaidi katika vitabu hivyo, ingawa marejeo hayo ni sehemu ndogo tu ya mambo ambayo Yesu alisema kuhusu Ufalme wa Mungu!—Yohana 21:25.

Kwa nini Ufalme ulikuwa muhimu sana kwa Yesu alipokuwa duniani? Jambo moja ni kwamba Yesu alijua Mungu alikuwa amemchagua awe Mtawala wa Ufalme huo. (Isaya 9:6; Luka 22:28-30) Lakini Yesu hakukazia fikira kujipatia mamlaka na utukufu. (Mathayo 11:29; Marko 10:17, 18) Hakuutangaza Ufalme kwa sababu za kibinafsi. Kimsingi, wakati huo na pia sasa Yesu anapendezwa na Ufalme wa Mungu * kwa sababu ya mambo utakayotimiza kwa wale anaowapenda, yaani, Baba yake wa mbinguni na wafuasi wake waaminifu.

UFALME UTATIMIZA NINI KWA AJILI YA BABA YA YESU?

Yesu anampenda sana Baba yake wa mbinguni. (Methali 8:30; Yohana 14:31) Anapenda sifa za Yehova kama vile upendo, huruma, na haki. (Kumbukumbu la Torati 32:4; Isaya 49:15; 1 Yohana 4:8) Hivyo basi, Yesu anachukia sana kusikia uwongo unaoenezwa kumhusu Baba yake—uwongo kama vile Mungu hawajali wanadamu na Mungu anataka watu wateseke. Hiyo ni sababu mojawapo iliyomfanya Yesu apende sana kutangaza “habari njema ya ufalme”—alijua kwamba hatimaye Ufalme huo ungelitakasa jina la Baba yake. (Mathayo 4:23; 6:9, 10) Utafanyaje hivyo?

Kupitia Ufalme, Yehova atachukua hatua kubwa, atatenda ili kuwafaidi wanadamu. “Atafuta kila chozi” kutoka katika macho ya wanadamu waaminifu. Yehova ataondoa chanzo cha machozi hayo na kuhakikisha kwamba “kifo hakitakuwapo tena, wala maombolezo wala kilio wala maumivu hayatakuwapo tena.” (Ufunuo 21:3, 4) Kupitia Ufalme, Mungu ataondoa mateso yote yanayowapata wanadamu. *

 Haishangazi kwamba Yesu alitaka sana kuwatangazia watu kuhusu Ufalme! Alijua Ufalme huo ungefunua jinsi Baba yake alivyo mwenye nguvu na huruma. (Yakobo 5:11) Pia, Yesu alijua kwamba, Ufalme utawafaidi watu wengine ambao anawapenda, yaani, wanadamu waaminifu.

UFALME UTAWAFANYIA NINI WANADAMU WAAMINIFU?

Muda mrefu kabla ya kuja duniani, Yesu aliishi mbinguni pamoja na Baba yake. Baba alimtumia Mwana kutokeza kila kitu—kutia ndani mbingu zenye kustaajabisha zenye mabilioni ya nyota na magalaksi na pia sayari yetu maridadi na viumbe walio duniani. (Wakolosai 1:15, 16) Kati ya viumbe vyote, Yesu “[aliwa]penda sana” wanadamu.—Methali 8:31.

Katika huduma yake, Yesu alionyesha kwamba aliwapenda sana wanadamu. Tangu mwanzoni alisema waziwazi kwamba alikuja duniani ili “kuwatangazia maskini habari njema.” (Luka 4:18) Lakini Yesu hakuzungumzia tu kuhusu kuwasaidia watu. Aliwatendea wanadamu kwa upendo tena na tena. Kwa mfano, umati mkubwa ulipokusanyika ili kumsikiliza akizungumza, Yesu “a[li]wasikitikia, akaponya wagonjwa wao.” (Mathayo 14:14) Mtu fulani mwenye ugonjwa mbaya alipoonyesha imani kwamba Yesu alikuwa na uwezo wa kumponya kama angetaka, Yesu alichochewa na upendo. Alimponya mtu huyo, na akamwambia hivi kwa huruma: “Ninataka. Takasika.” (Luka 5:12, 13) Yesu alipomwona Maria rafiki yake akiombolezea kifo cha ndugu yake, Lazaro, Yesu “a[li]ugua rohoni na kutaabika” kisha “akatokwa na machozi.” (Yohana 11:32-36) Hatimaye akafanya muujiza—Yesu alimfufua Lazaro ingawa alikuwa amekufa kwa siku nne!—Yohana 11:38-44.

Bila shaka, Yesu alijua kwamba suluhisho alilotoa wakati huo lilikuwa la muda tu. Alijua kwamba baada ya muda, watu aliowaponya wangekuwa wagonjwa tena, na wale aliowafufua wangekufa tena. Lakini Yesu alijua pia kwamba Ufalme wa Mungu utakomesha kabisa matatizo hayo. Hiyo ndiyo sababu Yesu hakufanya tu miujiza, bali pia alitangaza kwa bidii “habari njema ya ufalme.” (Mathayo 9:35) Miujiza yake ilionyesha kwa kiwango kidogo mambo ambayo Ufalme wa Mungu utafanya hivi karibuni duniani pote. Hebu ona mambo ambayo Biblia inaahidi kuhusu wakati huo.

 •  Hakutakuwa tena na magonjwa wala ulemavu.

  “Wakati huo macho ya vipofu yatafunguliwa, na masikio ya viziwi yatazibuliwa. Wakati huo kilema atapanda juu kama vile paa anavyofanya, na ulimi wa bubu utapaaza sauti kwa furaha.” Isitoshe, “hakuna mkaaji atakayesema: ‘Mimi ni mgonjwa.’”—Isaya 33:24; 35:5, 6.

 • Kifo hakitakuwapo.

  “Waadilifu wenyewe wataimiliki dunia, nao watakaa milele juu yake.”—Zaburi 37:29.

  “Atameza kifo milele, na Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova hakika atafuta machozi katika nyuso zote.”—Isaya 25:8.

 • Wafu watafufuliwa.

  “Wale wote waliomo ndani ya makaburi ya ukumbusho wataisikia sauti yake na kutoka.”—Yohana 5:28, 29.

  “Kutakuwa na ufufuo.”—Matendo 24:15.

 • Kutakuwa na makao na kazi.

  “Watajenga nyumba na kukaa ndani yake; na hakika wao watapanda mashamba ya mizabibu na kula matunda yake. Hawatajenga na mtu mwingine akae ndani yake; hawatapanda na mtu mwingine ale. . . . Watu wangu waliochaguliwa wataitumia kazi ya mikono yao wenyewe kikamilifu.”—Isaya 65:21, 22.

 •  Hakutakuwa na vita.

  “Anakomesha vita mpaka kwenye mwisho wa dunia.”—Zaburi 46:9.

  “Taifa halitainua upanga juu ya taifa, wala hawatajifunza vita tena.”—Isaya 2:4.

 • Hakutakuwa na upungufu wa chakula.

  “Dunia itatoa mazao yake; Mungu, Mungu wetu, atatubariki.”—Zaburi 67:6.

  “Kutakuwa na wingi wa nafaka duniani; juu ya milima kutakuwa na mafuriko.”—Zaburi 72:16.

 • Hakutakuwa na umaskini.

  “Maskini hawatasahauliwa sikuzote.” —Zaburi 9:18.

  “Atamkomboa maskini anayelilia msaada, pia mwenye kuteseka na yeyote ambaye hana msaidizi. Atamsikitikia mtu wa hali ya chini na maskini, naye ataziokoa nafsi za maskini.”—Zaburi 72:12, 13.

Unapochunguza ahadi hizo zitakazotimizwa na Ufalme wa Mungu, je, unaelewa kwa nini Ufalme ni muhimu sana kwa Yesu? Alipokuwa duniani alikuwa tayari kuzungumza na mtu yeyote kuhusu Ufalme wa Mungu, kwa sababu alijua kwamba Ufalme utakomesha matatizo yote yanayotupata leo.

Je, unapendezwa na mambo ambayo Biblia inaahidi kuhusiana na Ufalme? Ikiwa ndivyo, unawezaje kujifunza mengi kuhusu Ufalme huo? Na unaweza kufanya nini ili ufaidike na baraka za Ufalme? Makala inayofuata itajibu maswali hayo.

^ fu. 5 Makala hii inazungumzia jinsi Yesu anavyohisi sasa kwa sababu Yesu yuko hai mbinguni, na tangu aliporudi mbinguni, Ufalme umeendelea kuwa jambo muhimu kwake.—Luka 24:51.

^ fu. 8 Ili ujue kwa nini Mungu ameruhusu wanadamu wateseke kwa muda fulani, soma sura ya 11 ya kitabu Biblia Inafundisha Nini Hasa? kilichochapishwa na Mashahidi wa Yehova. Pia, kinapatikana kwenye www.jw.org/sw