Je, dini zote zinampendeza Mungu?

Unaposikiliza taarifa za habari, huenda umesikia kwamba nyakati nyingine mambo mabaya hufanywa kwa sababu za kidini. Si dini zote zinazompendeza Mungu. (Mathayo 7:15) Kwa kweli, wanadamu wengi wamepotoshwa.—Soma 1 Yohana 5:19.

Hata hivyo, Mungu anawajua watu wanyoofu wanaopenda mambo yaliyo mema na ya kweli. (Yohana 4:23) Mungu anawaalika watu kama hao wajifunze ukweli wa Neno lake, Biblia.—Soma 1 Timotheo 2:3-5.

Unawezaje kuitambua dini ya kweli?

Yehova Mungu anawaunganisha watu ambao wametoka katika dini mbalimbali kwa kuwafundisha ukweli na kupendana pia. (Mika 4:2, 3) Hivyo, unaweza kuwatambua wafuasi wa dini ya kweli kutokana na vile wanavyopendana.—Soma Yohana 13:35.

Yehova Mungu anawaunganisha watu wa namna zote katika ibada ya kweli.—Zaburi 133:1

Biblia ndiyo msingi wa imani na maisha ya wafuasi wa dini ya kweli. (2 Timotheo 3:16) Wanaliheshimu pia jina la Mungu. (Zaburi 83:18) Wanatangaza kwamba Ufalme wa Mungu ndilo tumaini pekee kwa ajili ya wanadamu. (Danieli 2:44) Wanamwiga Yesu kwa kuacha ‘nuru yao iangaze,’ na kuwatendea jirani zao mema. (Mathayo 5:16) Hivyo, Wakristo wa kweli, wanaweza kutambuliwa kwa vile wanawatembelea watu nyumbani ili wazungumze nao kuhusu habari njema za Ufalme wa Mungu.—Soma Mathayo 24:14; Matendo 5:42; 20:20.

 

SOMA MAJIBU YA MASWALI ZAIDI YA BIBLIA KWENYE INTANETI