Kwa nini tunapaswa kusali?

Yehova Mungu anataka tumweleze mahangaiko yetu kwa uhuru na kwa ukawaida. (Luka 18:1-7) Anatusikiliza kwa sababu anatujali. Kwa kuwa Baba yetu wa mbinguni anatualika kwa fadhili tusali, basi tunapaswa kusali.—Soma Wafilipi 4:6.

Sala si njia ya kuomba tu msaada. Zaidi ya hilo, sala hutusaidia kumkaribia Mungu. (Zaburi 8:3, 4) Tunapomweleza Mungu hisia zetu kwa ukawaida, tunakuwa na urafiki wa karibu zaidi pamoja naye.—Soma Yakobo 4:8.

Tunapaswa kusali jinsi gani?

Tunaposali, Mungu hataki tutumie maneno ya kujionyesha au turudie sala zilizokaririwa. Wala si lazima tukae katika njia fulani hususa. Yehova anatualika tusali kutoka moyoni. (Mathayo 6:7) Kwa mfano, katika Israeli la kale, Hana alisali kuhusu tatizo la familia lililomsumbua. Baadaye, huzuni yake ilipogeuka na kuwa shangwe, alimshukuru Mungu kwa sala ya kutoka moyoni.—Soma 1 Samweli 1:10, 12, 13, 26, 27; 2:1.

Tuna nafasi nzuri ajabu! Tunaweza kumwambia Muumba mahangaiko yetu. Tunaweza pia kumsifu na kumshukuru kwa yale anayofanya. Kwa kweli, hatupaswi kupuuza nafasi hiyo yenye thamani.—Soma Zaburi 145:14-16.