Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Mnara wa Mlinzi  |  Mei 2014

 MAZUNGUMZO PAMOJA NA JIRANI

Je, Mashahidi wa Yehova Wanamwamini Yesu?

Je, Mashahidi wa Yehova Wanamwamini Yesu?

Mazungumzo yafuatayo yanaonyesha jinsi Shahidi wa Yehova anavyoweza kuzungumza na jirani yake. Hebu tuwazie Shahidi anayeitwa Anthony amemtembelea mwanamume anayeitwa Tim nyumbani kwake.

KUMWAMINI YESU NI JAMBO MUHIMU

Anthony: Habari Tim. Ninafurahi kukuona tena.

Tim: Mimi pia nafurahi kukuona.

Anthony: Nimekuletea magazeti ya hivi karibuni ya Mnara wa Mlinzi na Amkeni! Natumaini utafurahia sana kusoma magazeti haya.

Tim: Asante. Kwa kweli nimefurahi kwamba umekuja kwa sababu kuna jambo ambalo nilitaka kukuuliza.

Anthony: Sawa, unaweza kuuliza.

Tim: Kuna jambo nililozungumza na mfanyakazi mwenzangu. Nilimwambia kuhusu machapisho uliyonipa na jinsi nilivyofurahia kuyasoma. Lakini, alisema sipaswi kuyasoma kwa sababu Mashahidi wa Yehova hawamwamini Yesu. Je, ni kweli? Nilimwambia kwamba nitakuuliza utakaponitembelea tena.

Anthony: Nimefurahi umeniuliza. Ni vizuri kumwuliza Shahidi wa Yehova badala ya kumuuliza mtu mwingine. Kwa kweli, njia bora ya kujua imani ya mtu ni kumuuliza yeye mwenyewe.

Tim: Nilifikiria hivyo.

Anthony: Ukweli ni kwamba Mashahidi wa Yehova wanamwamini kabisa Yesu. Tunajua kwamba ili kupata wokovu ni lazima mtu amwamini Yesu.

Tim: Nilifikiri mnamwamini Yesu, lakini mfanyakazi mwenzangu aliposema hamwamini, nikawa na maswali. Nadhani hatujawahi kuzungumzia habari hiyo.

Anthony: Naomba nikuonyeshe maandiko fulani yanayokazia umuhimu wa kumwamini Yesu? Mashahidi wa Yehova hutumia maandiko hayo wanapohubiri.

Tim: Sawa.

Anthony: Ni vizuri tukianza na maneno ya Yesu mwenyewe kwenye Yohana 14:6. Maneno hayo ni sehemu ya mazungumzo kati ya Yesu na mmoja wa mitume wake. Tunasoma hivi: “Yesu akamwambia: ‘Mimi ndiye njia na kweli na uzima. Hakuna anayekuja kwa Baba ila kupitia kwangu.’” Kulingana na mstari huo ni njia gani pekee ya kumkaribia Baba?

Tim: Ni kupitia Yesu.

Anthony: Ni kweli. Na Mashahidi wa Yehova wanaamini hivyo. Hebu nikuulize: Kutokana na yale unayojua kuhusu matakwa ya Mungu, mtu anaposali anapaswa kusali kupitia jina la nani?

Tim: Kupitia jina la Yesu.

Anthony: Ninakubaliana nawe. Ndiyo sababu kila mara ninasali kupitia jina la Yesu. Mashahidi wa Yehova wanasali kwa njia hiyohiyo.

Tim: Nimefurahi kujua hivyo.

Anthony: Andiko lingine tunaloweza kufikiria ni Yohana 3:16. Mstari huo ni muhimu sana hivi kwamba umeitwa Injili ndogo. Inamaanisha kwamba, kama ungekusanya yote yaliyoandikwa kuhusu maisha ya Yesu na huduma yake alipokuwa duniani na kuyaandika katika mstari mmoja, basi ungekuwa mstari huo. Labda ungependa kuusoma.

 Tim: Sawa. Unasema: “Kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu sana hivi kwamba akamtoa Mwana wake mzaliwa-pekee, ili kila mtu anayemwamini asiangamizwe bali awe na uzima wa milele.”

Anthony: Asante. Je, unafahamu mstari huo?

Tim: Ndiyo, nimeusikia kanisani mara nyingi sana.

Anthony: Ni mstari unaojulikana sana. Ukiusoma kwa makini utaona alichomaanisha Yesu. Alisema kwamba upendo wa Mungu huwawezesha wanadamu kupata uzima wa milele—lakini tunapaswa kufanya nini?

Tim: Tunahitaji kumwamini.

Anthony: Ndiyo. Tunahitaji kumwamini mwana mzaliwa-pekee, Yesu Kristo. Jambo hilo, kwamba kumwamini Yesu kunafungua njia ya kupata uzima wa milele, limeonyeshwa hapa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti nililokuletea. Kati ya mambo mengine, kusudi la gazeti la Mnara wa Mlinzi ni kuwatia moyo “watu wamwamini Yesu Kristo, ambaye alikufa ili tupate uzima wa milele na ambaye sasa anatawala akiwa Mfalme wa Ufalme wa Mungu.”

Tim: Kumbe! Hata gazeti lenu linathibitisha Mashahidi wa Yehova wanamwamini Yesu.

Anthony: Bila shaka.

Tim: Kwa hiyo, mbona watu husema hamwamini Yesu?

Anthony: Huenda kuna sababu kadhaa zinazofanya waseme hivyo. Watu wengine husema hivyo kwa sababu tu wamewasikia wengine wakisema. Au labda walifundishwa jambo hilo lisilo sahihi na viongozi wao wa kidini.

Tim: Ninafikiria huenda watu wengine husema kwamba hamwamini Yesu kwa sababu mnajiita Mashahidi wa Yehova bali si Mashahidi wa Yesu.

Anthony: Hilo linawezekana pia.

Tim: Kwa nini mnazungumza sana kumhusu Yehova?

“NIMEWAJULISHA JINA LAKO”

Anthony: Tunaamini kwamba ni muhimu kutumia jina la kibinafsi la Mungu, Yehova, kama alivyofanya mwanawe Yesu. Hebu ona maneno ya Yesu aliposali kwa Baba yake. Yameandikwa katika Yohana 17:26. Je, unaweza kusoma mstari huo?

Tim: Sawa. “Nami nimewajulisha jina lako nami nitalijulisha, ili upendo ulionipenda nao upate kuwa ndani yao nami katika muungano pamoja nao.”

Anthony: Asante. Ona kwamba Yesu alisema alikuwa amelijulisha jina la Mungu. Unafikiri ni kwa nini alilijulisha?

Tim: Mmmh. Sina hakika.

Ili kupata wokovu ni lazima mtu amwamini Yesu

Anthony: Acha tusome andiko lingine litakalotusaidia kuelewa jambo hilo. Tunaweza kusoma andiko la Matendo 2:21. Linasema hivi: “Kila mtu anayeliitia jina la Yehova ataokolewa.” Sasa nina hakika utakubali kwamba ikiwa kuliitia jina la Yehova ni takwa ili kupata wokovu, kwa kweli Yesu alijua takwa hilo.

Tim: Ndiyo, bila shaka.

Anthony: Hivyo, wokovu wa wafuasi wake ni sababu moja iliyofanya Yesu awafundishe kuhusu jina la Mungu ili walijue na kulitumia. Na ni moja ya sababu zinazofanya tuzungumze sana kumhusu Yehova. Tunaamini kwamba ni muhimu kuwajulisha watu jina la Mungu na kuwasaidia waliitie jina hilo.

Tim: Lakini hata watu wasipolijua jina la Mungu na kulitumia moja kwa moja, bado wanajua ni nani anayezungumziwa wanapotaja Mungu.

Anthony: Hilo linawezekana. Hata hivyo, kwa kutuambia jina lake la kibinafsi, Mungu amefanya iwe rahisi kwetu kumkaribia.

Tim: Unamaanisha nini?

 Anthony: Hebu fikiria: Hatukuhitaji kujua jina la Musa. Tungemjua tu kama yule mtu aliyetenganisha Bahari Nyekundu au yule mtu aliyepewa zile Amri Kumi. Vivyo hivyo, hatukuhitaji kulijua jina la Noa. Tungemwita tu yule mtu aliyejenga safina na kuokoa familia yake na wanyama. Vilevile, Yesu Kristo angeitwa tu yule mtu aliyetoka mbinguni na kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Au sivyo?

Tim: Ndiyo, ni kweli.

Anthony: Lakini Mungu alihakikisha kwamba tunayajua majina ya watu hao. Kujua majina yao kunafanya masimulizi yao yawe halisi zaidi kwetu. Ingawa hatujawahi kukutana na Musa, Noa, au Yesu kuyajua majina yao kunawafanya wawe halisi zaidi kwetu.

Tim: Sijawahi kufikiria hivyo, hilo linaonekana ni kweli!

Anthony: Na hiyo ni sababu nyingine inayofanya Mashahidi wa Yehova watumie sana jina la Mungu. Tunataka kuwasaidia watu wamwamini Yehova Mungu na kumwona kama Mtu halisi wanayeweza kumkaribia. Wakati huohuo tunakazia sana jukumu la Yesu katika wokovu wetu. Labda tunaweza kusoma andiko lingine litakalotusaidia kuelewa jambo hilo.

Tim: Sawa.

Anthony: Mapema tulisoma andiko la Yohana 14:6. Kumbuka Yesu alisema yeye “ndiye njia na kweli na uzima.” Acha turudi nyuma mistari michache tuone maneno yake katika Yohana 14:1. Tafadhali soma maneno ya Yesu katika sehemu ya mwisho ya mstari huo.

Tim: Sawa. Anasema: “Iweni na imani katika Mungu, iweni na imani pia katika mimi.”

Anthony: Asante. Je, unafikiri imani ya kweli inategemea kumwamini Yehova au inategemea kumwamini Yesu? Je, inatosha tu kumwamini mmoja kati yao?

Tim: La. Yesu alisema tunahitaji kuwaamini wote.

Anthony: Kweli kabisa. Na nina hakika utakubali kwamba haitoshi tu kusema tunamwamini Mungu na Yesu. Kwa kweli, tunahitaji kuishi katika njia inayoonyesha kwamba tuna imani.

Tim: Bila shaka.

Anthony: Hata hivyo, mtu huonyeshaje kwamba kwa kweli anamwamini Mungu na Yesu? Labda tunaweza kuzungumzia swali hilo wakati mwingine. *

Tim: Karibu tena.

Je, kuna jambo lolote kuhusu Biblia ambalo limekuwa likikutatiza? Je, kuna jambo ambalo Mashahidi wa Yehova wanaamini au kufanya ambalo ungependa kulifahamu zaidi? Ikiwa ndivyo, utakapokutana tena na Shahidi wa Yehova usikose kumuuliza. Atafurahi kuzungumzia jambo hilo pamoja nawe.

^ fu. 60 Kwa habari zaidi ona sura ya 12 ya kitabu Biblia Inafundisha Nini Hasa? kilichochapishwa na Mashahidi wa Yehova. Pia, kinapatikana kwenye jw.org/sw.