Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Mnara wa Mlinzi  |  Machi 2014

 HABARI KUU

Mungu Amekufanyia Nini?

Mungu Amekufanyia Nini?

“Kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu sana hivi kwamba akamtoa Mwana wake mzaliwa-pekee, ili kila mtu anayemwamini asiangamizwe bali awe na uzima wa milele.”—Yohana 3:16.

Hilo ni moja kati ya maandiko ya Biblia yanayofahamika sana. Imesemekana kuwa hakuna andiko lingine “linaloelezea kifupi na kwa usahihi uhusiano kati ya Mungu na wanadamu na njia ya kupata wokovu.” Hivyo, katika nchi nyingi, andiko hilo au rejeleo lake la “Yohana 3:16,” mara nyingi huwekwa kwenye mabango, hubandikwa kwenye magari, huchorwa ukutani, na kwingineko.

Inaonekana kwamba wale wanaotumia andiko hilo wanasadiki kuwa upendo wa Mungu unawahakikishia kupata wokovu wa milele. Namna gani wewe? Upendo wa Mungu unamaanisha nini kwako? Na unadhani Mungu amefanya nini ili kuonyesha kwamba anakupenda?

“MUNGU ALIUPENDA ULIMWENGU SANA”

Watu wengi wanaamini kuwa Mungu ndiye aliumba ulimwengu, vitu vya asili, na wanadamu. Viumbe hai vimebuniwa vizuri na kwa ustadi sana, hivyo, bila shaka kuna Muumba mwenye akili nyingi aliyeviumba. Watu wengi wanamshukuru Mungu kila siku kwa kuwapa uhai. Pia, wanatambua kwamba wanamhitaji Mungu ili kupata vitu vya lazima, kama vile hewa, maji, chakula, na mizunguko ya asili ya dunia ambayo huendeleza uhai na kufanya wafurahie maisha.

Tunapaswa kumshukuru Mungu kwa mambo yote hayo, kwani ndiye Muumba wetu na Mtegemezaji wetu. (Zaburi 104:10-28; 145:15, 16; Matendo 4:24) Kutafakari kuhusu mambo ambayo Mungu anafanya ili kutegemeza uhai kunafanya tuthamini upendo wake. Mtume Paulo alisema  hivi: “[Mungu] huwapa watu wote uhai na pumzi na vitu vyote. Kwa maana kupitia kwake tuna uhai na tunaenda na kuwako.”Matendo 17:25, 28.

Hata hivyo, mbali na kututunza kimwili, Mungu anaonyesha upendo wake kwa njia nyingine. Ametuumba kwa njia bora kuliko wanyama kwa kutupa uwezo wa kutambua uhitaji wetu wa kiroho na kuutosheleza. (Mathayo 5:3) Kwa kufanya hivyo, wanadamu watiifu wana tarajio la kuwa sehemu ya familia ya Mungu, yaani kuwa “watoto” wake.Waroma 8:19-21.

Andiko la Yohana 3:16 linaendelea kusema kwamba Mungu alituonyesha upendo kwa kumtuma Mwanawe, Yesu, aje duniani kutufundisha kuhusu Mungu na kufa kwa ajili yetu. Wengi husema hawaelewi vizuri kwa nini ilikuwa lazima Yesu afe kwa ajili ya wanadamu na inakuwaje kwamba kifo cha Yesu kinaonyesha upendo wa Mungu. Hebu tuone jinsi Biblia inavyoeleza sababu iliyofanya Yesu afe na thamani ya kifo chake.

“AKAMTOA MWANA WAKE MZALIWA-PEKEE”

Wanadamu wote hupatwa na magonjwa, uzee, na kifo. Lakini tangu mwanzo Mungu hakukusudia iwe hivyo. Aliwapa wanadamu wa kwanza tarajio la kuishi milele katika paradiso duniani. Lakini aliwapa sharti moja: Walipaswa kumtii. Mungu aliwaambia wangekufa kama hawangetii. (Mwanzo 2:17) Mwanamume wa kwanza alimwasi Mungu, akaleta kifo juu yake na juu ya wazao wake. Mtume Paulo anaeleza hivi: “Kupitia mtu mmoja dhambi iliingia katika ulimwengu na kifo kupitia dhambi, na hivyo kifo kikaenea kwa watu wote kwa sababu wote walikuwa wamefanya dhambi.”—Waroma 5:12.

Hata hivyo, Mungu ni “mpenda-haki.” (Zaburi 37:28) Ingawa hakusamehe dhambi ya kimakusudi iliyofanywa na mwanamume wa kwanza, Mungu hajahukumu wanadamu wote wateseke na wafe milele kwa sababu ya kutotii kwa mtu mmoja. Kinyume chake, kwa kutumia kanuni ya “nafsi kwa nafsi,” ametekeleza haki na kufanya wanadamu watiifu waweze kupata uzima wa milele. (Kutoka 21:23, Union Version) Lakini swali hili linalojitokeza: Uhai mkamilifu uliopotezwa na Adamu ungepatikanaje? Jibu: Ilibidi mtu fulani atoe, au adhabihu, uhai ulio na thamani sawa na wa Adamu—uhai mkamilifu wa kibinadamu.

Yesu alikuja duniani kwa hiari ili kutoa uhai wake na kuwaokoa wanadamu kutoka kwa dhambi na kifo

Ni wazi kuwa, hakuna mzao yeyote asiye mkamilifu wa Adamu ambaye angelipia thamani hiyo, ila Yesu tu. (Zaburi 49:6-9) Kwa kuwa hakurithi dhambi, Yesu alikuwa mkamilifu kama alivyokuwa Adamu. Kwa hiyo basi, kwa kutoa uhai wake, Yesu aliwakomboa wanadamu kutoka kwenye utumwa wa dhambi. Kwa kufanya hivyo, aliwapa wazao wa Adamu na Hawa fursa ya kufurahia uhai mkamilifu kama aliokuwa nao Adamu hapo mwanzo. (Waroma 3:23, 24; 6:23) Tunapaswa kufanya nini tufaidike na tendo hilo kubwa la upendo?

 “KILA MTU ANAYEMWAMINI”

Andiko la Yohana 3:16, linaendelea kusema hivi: “Ili kila mtu anayemwamini [Yesu] asiangamizwe bali awe na uzima wa milele.” Hilo linamaanisha kwamba kuna masharti ya kupata uzima wa milele. Ili tupate “uzima wa milele,” tunapaswa kumwamini Yesu na kumtii.

Huenda ukajiuliza: ‘Kutii kunahusikaje? Si Yesu alisema, “kila mtu anayemwamini” atapata uzima wa milele?’ Ndiyo, kukubali au kuamini ni muhimu. Lakini ni lazima tukumbuke kwamba kwenye Biblia, imani inahusisha mengi zaidi ya kukubali tu. Kulingana na kamusi moja (Vine’s Expository Dictionary of Old and New Testament Words), neno lililotumiwa na Yohana katika lugha ya awali linamaanisha “kutegemea, siyo kukubali kwa akili tu.” Ili mtu apate kibali cha Mungu, anahitaji mengi zaidi ya kutambua kwamba Yesu ni Mwokozi. Ni lazima pia ajitahidi kufuata yale ambayo Yesu alifundisha. Mtu hawezi kudai kwamba ana imani asipoionyesha kwa matendo. Biblia inasema: “Imani bila matendo imekufa.” (Yakobo 2:26) Yaani, kinachohitajika kwa mtu anayeamini ni kutenda kupatana na imani yake katika Yesu, anapaswa kuishi kulingana na mambo anayoamini.

Paulo anaelezea hoja hiyo hivi: “Kwa maana upendo alio nao Kristo hutulazimisha, kwa sababu hili ndilo tumehukumu, kwamba mtu mmoja [Yesu] alikufa kwa ajili ya wote . . . Naye alikufa kwa ajili ya wote ili wale wanaoishi wasiishi tena kwa ajili yao wenyewe, bali kwa ajili ya yeye aliyekufa kwa ajili yao na kufufuliwa.” (2 Wakorintho 5:14, 15) Tukithamini kikweli dhabihu ya Yesu tutafanya mabadiliko katika maisha yetu—badala ya kuishi maisha ya kibinafsi kwa kujifikiria sisi wenyewe, tutaishi kwa ajili ya Yesu aliyetukomboa. Hilo linamaanisha kwamba tunapaswa kutanguliza mambo ambayo Yesu alifundisha. Mabadiliko hayo yanahusisha viwango vyetu, maamuzi yetu, na kila kitu tunachofanya. Wale wanaokubali na kudhihirisha imani katika Yesu watapata thawabu gani?

“ASIANGAMIZWE BALI AWE NA UZIMA WA MILELE”

Sehemu ya mwisho ya Yohana 3:16 inaelezea ahadi ya Mungu kwa wale wanaodhihirisha imani katika fidia na wanaoishi kulingana na viwango vya Mungu. Kusudi la Mungu ni kwamba watu waaminifu ‘wasiangamizwe bali wawe na uzima wa milele.’ Lakini wale wanaofaidika na upendo wa Mungu wana matarajio tofauti.

Kwa kikundi kimoja, Yesu aliahidi uzima wa milele mbinguni. Aliwaambia waziwazi wanafunzi wake waaminifu kwamba angeenda kuwaandalia makao ili watawale pamoja naye mbinguni. (Yohana 14:2, 3; Wafilipi 3:20, 21) Wale watakaofufuliwa ili waishi mbinguni “watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, nao watatawala wakiwa wafalme pamoja naye ile miaka elfu.”Ufunuo 20:6.

Ni idadi ndogo tu ya wafuasi wa Kristo walio na tarajio hilo. Yesu alisema: “Msiogope, kundi dogo, kwa sababu Baba yenu amekubali kuwapa ninyi ufalme.” (Luka 12:32) Hilo “kundi dogo” litakuwa na watu wangapi? Andiko la Ufunuo 14:1, 4 linasema: “Nami nikaona, na, tazama! Mwana-Kondoo [Yesu Kristo aliyefufuliwa] amesimama juu ya Mlima  Sayuni [mbinguni], na pamoja naye 144,000 wakiwa na jina lake na jina la Baba yake limeandikwa juu ya mapaji ya nyuso zao. . . . Hao walinunuliwa kutoka kati ya wanadamu wakiwa matunda ya kwanza kwa Mungu na kwa Mwana-Kondoo.” Ikilinganishwa na mabilioni ya watu walioishi duniani, watu 144,000 ni “kundi dogo” tu. Watu hao wanatajwa kuwa wafalme, basi, watatawala akina nani?

Yesu alizungumzia kikundi cha pili cha watu watakaofaidika kutokana na ufalme wa Mungu. Kama tunavyosoma kwenye Yohana 10:16, Yesu alisema: “Nami nina kondoo wengine, ambao si wa zizi hili; hao pia nitawaleta, nao wataisikiliza sauti yangu, nao watakuwa kundi moja, mchungaji mmoja.” “Kondoo” hao wana tumaini la kuishi milele duniani—tarajio ambalo Adamu  na Hawa walikuwa nalo hapo mwanzo. Tunajuaje kwamba wataishi duniani?

Biblia inataja mara kadhaa jinsi hali itakavyokuwa kwenye Paradiso duniani wakati ujao. Ili kujionea mwenyewe, tafadhali fungua Biblia yako usome maandiko yafuatayo: Zaburi 37:9-11; 46:8, 9; 72:7, 8, 16; Isaya 35:5, 6; 65:21-23; Mathayo 5:5; Yohana 5:28, 29; Ufunuo 21:4. Maandiko hayo yanatabiri mwisho wa vita, njaa, magonjwa, na kifo. Yanazungumzia wakati ambapo watu wema watafurahia kujenga nyumba zao wenyewe, kulima mashamba yao, na kulea watoto wao kwa amani. * Je, unavutiwa na ahadi hizo? Tuna sababu nzuri za kuamini kwamba karibuni ahadi hizo zitatimizwa.

MUNGU AMEFANYA MENGI

Ukitafakari yale ambayo Mungu amekufanyia na pia yale ambayo amewafanyia wanadamu wote, utaona waziwazi kwamba tayari amefanya mengi sana. Ametupatia uhai, akili, afya ya kiasi, na mambo yote tunayohitaji ili kuendelea kuwa hai. Zaidi ya hayo, zawadi ya Mungu ya fidia kupitia Yesu, ambaye alikufa kwa ajili yetu, inaweza kutuletea baraka nyingi, kama tulivyojifunza kwenye andiko la Yohana 3:16.

Kuishi milele kwa furaha na amani bila magonjwa, vita, njaa, au kifo, kutaleta furaha na baraka nyingi. Unapaswa kuchukua hatua fulani ili upate baraka hizo. Jiulize hivi: Ninamfanyia Mungu nini?

^ fu. 24 Kwa habari zaidi juu ya unabii huo, ona sura ya 3 ya kitabu Biblia Inafundisha Nini Hasa? kilichochapishwa na Mashahidi wa Yehova.

Pata Kujua Mengi Zaidi

BIBLIA INAFUNDISHA NINI HASA?

Mungu Ana Kusudi Gani kwa Dunia?

Je, kusudi la Mungu kwa dunia kuwa paradiso litafanikiwa? Ikiwa ndiyo, ni lini?

MAJIBU YA MASWALI YA BIBLIA

Mungu Aliniumba kwa Kusudi Gani?

Je, unahitaji ishara au mwito wa pekee ili ujue mapenzi ya Mungu? Pata jibu katika Biblia.