Je, unaamini ahadi ya Biblia kuhusu ufufuo? * Tumaini la kuwaona tena wapendwa wetu watakapofufuliwa linapendeza sana. Lakini je, ni jambo la hekima kuamini ahadi hiyo? Ili tupate jibu, acheni tuchunguze mfano uliowekwa na mitume wa Yesu Kristo.

Mitume waliamini kabisa kwamba wafu watafufuliwa. Kwa nini? Kwa sababu mbili. Kwanza, tumaini lao lilitegemea jambo hili: Yesu mwenyewe alikuwa amefufuliwa kutoka kwa wafu. Mitume pamoja na “ndugu zaidi ya mia tano kwa wakati mmoja” walimwona Yesu aliyefufuliwa. (1 Wakorintho 15:6) Kwa kuongezea, ufufuo wa Yesu ulithibitishwa na kukubaliwa na watu wengi, kama inavyoonyeshwa na vile vitabu vinne vya Injili.—Mathayo 27:62–28:20; Marko 16:1-8; Luka 24:1-53; Yohana 20:1–21:25.

Pili, mitume walikuwa wamejionea Yesu akifufua angalau watu watatu, kwanza huko Naini, kisha Kapernaumu, na hatimaye huko Bethania. (Luka 7:11-17; 8:49-56; Yohana 11:1-44) Ufufuo wa tatu, kama ilivyosimuliwa katika makala ya tatu katika gazeti hili, ulihusisha familia ambayo ilipendwa sana na Yesu. Acheni tuone mambo yalivyokuwa.

“MIMI NDIYE UFUFUO”

“Ndugu yako atafufuka.” Yesu alimwambia Martha maneno hayo kuhusiana na Lazaro ndugu yake aliyekuwa mfu kaburini siku nne. Mwanzoni, Martha hakuelewa maneno hayo ya Yesu. “Ninajua atafufuka,” Martha akajibu, lakini alifikiri angefufuka wakati ujao. Baada ya kumsikia Yesu akisema: “Mimi ndiye ufufuo na uzima,” wazia alivyoshangaa alipomwona akimfufua ndugu yake!—Yohana 11:23-25.

Lazaro alikuwa wapi siku hizo nne alipokuwa mfu? Lazaro hakusema jambo lolote linaloonyesha kwamba alikuwa hai mahali fulani kwa siku hizo nne. Lazaro hakuwa na nafsi isiyoweza kufa ambayo ilikuwa imeenda mbinguni. Alipomfufua Lazaro, Yesu hakumrudisha duniani na kumzuia kufurahia maisha mbinguni akiwa karibu na Mungu. Basi Lazaro alikuwa wapi siku hizo nne? Ukweli ni kwamba alikuwa amelala usingizi kaburini.—Mhubiri 9:5, 10.

Kumbuka Yesu alifananisha kifo na usingizi ambao mtu huamshwa anapofufuliwa. Simulizi hilo linasema: “‘Lazaro rafiki yetu anapumzika,  lakini ninafunga safari kwenda huko ili kumwamsha kutoka usingizini.’ Kwa hiyo wanafunzi wakamwambia: ‘Bwana, ikiwa anapumzika, atapona.’ Hata hivyo, Yesu alikuwa amesema juu ya kifo chake. Lakini walifikiri alikuwa akisema juu ya kupumzika katika usingizi. Kwa hiyo, wakati huo, Yesu akawaambia waziwazi: ‘Lazaro amekufa.’” (Yohana 11:11-14) Alipomfufua Lazaro, Yesu alimpa tena uhai na kumuunganisha na familia yake. Yesu alipatia familia hiyo zawadi nzuri sana!

Ufufuo ambao Yesu alifanya alipokuwa duniani ulionyesha kile atakachofanya wakati ujao akiwa Mfalme wa Ufalme wa Mungu. * Atakapotawala dunia akiwa mbinguni, Yesu atawafufua wanadamu wanaolala kaburini. Ndiyo sababu alisema: “Mimi ndiye ufufuo.” Wazia jinsi utakavyofurahi kuwaona tena wapendwa wako watakapofufuliwa! Wazia pia jinsi wale watakaofufuliwa watakavyofurahi!—Luka 8:56.

Wazia jinsi utakavyofurahi kuwaona tena wapendwa wako watakapofufuliwa!

IMANI INAHITAJIKA ILI KUPATA UZIMA WA MILELE

Yesu alimwambia hivi Martha: “Yule anayeniamini, hata akifa, atarudi kwenye uzima; na kila mtu aliye hai na ananiamini hatakufa kamwe.” (Yohana 11:25, 26) Wale watakaofufuliwa na Yesu wakati wa utawala wake wa miaka elfu moja, watakuwa na tumaini la kuishi milele mradi tu wamwamini yeye.

“Yule anayeniamini, hata akifa, atarudi kwenye uzima.”—Yohana 11:25

Baada ya kusema maneno hayo kuhusu ufufuo, Yesu alimwuliza Martha swali hili lenye kuchochea fikira: “‘Je, unaamini hilo?’ Akamwambia: ‘Ndiyo, Bwana; nimeamini kwamba wewe ndiye Kristo Mwana wa Mungu.’” (Yohana 11:26, 27) Namna gani wewe, je, ungependa kuwa na imani kama ya Martha kuhusu ufufuo? Hatua ya kwanza ni kupata ujuzi kumhusu Mungu na kusudi lake kwa wanadamu. (Yohana 17:3; 1 Timotheo 2:4) Ujuzi huo unaweza kukusaidia uwe na imani. Tafadhali waombe Mashahidi wa Yehova wakueleze kile ambacho Biblia inafundisha kuhusu jambo hilo. Watafurahi kuzungumza nawe kuhusu tumaini zuri ajabu la ufufuo.

^ fu. 2 Ona makala “Kifo Si Mwisho wa Mambo Yote!” kwenye ukurasa wa 6 wa gazeti hili.

^ fu. 9 Ili upate habari zaidi kuhusu ahadi ya Biblia ya ufufuo, soma sura ya 7 ya kitabu Biblia Inafundisha Nini Hasa? kilichochapishwa na Mashahidi wa Yehova..