Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Mnara wa Mlinzi  |  Januari 2014

 MAZUNGUMZO PAMOJA NA JIRANI

Kwa Nini Mungu Anaruhusu Watu Wateseke?

Kwa Nini Mungu Anaruhusu Watu Wateseke?

Mazungumzo yafuatayo yanaonyesha jinsi Shahidi wa Yehova anavyoweza kuzungumza na jirani yake. Hebu tuwazie Shahidi anayeitwa Michelle amemtembelea mwanamke anayeitwa Sophia nyumbani kwake.

MUNGU ANAHISIJE TUNAPOTESEKA?

Michelle: Hujambo, Sophia. Ninafurahi kukupata nyumbani.

Sophia: Nafurahi pia kukuona.

Michelle: Nilipokuwa hapa wakati uliopita, tulizungumzia jinsi Mungu anavyohisi tunapoteseka. * Uliniambia kwamba kwa muda mrefu umekuwa ukiwaza sana kuhusu jambo hilo, hasa baada ya mama yako kujeruhiwa katika aksidenti ya gari. Sasa anaendeleaje?

Sophia: Wakati mwingine anaumwa wakati mwingine yuko sawa. Leo ameamka vizuri.

Michelle: Ninafurahi kusikia hivyo. Si rahisi kukabiliana na hali hiyo.

Sophia: Ni kweli. Wakati mwingine najiuliza atateseka hivyo mpaka lini.

Michelle:Watu wengi wanahisi hivyo. Unakumbuka wakati uliopita tulipokuwa tukimalizia mazungumzo, nilikuuliza ni kwa nini Mungu ameruhusu watu waendelee kuteseka ilhali ana uwezo wa kukomesha mateso.

Sophia: Ndiyo, ninakumbuka.

Michelle: Kabla ya kuchunguza jibu la Biblia, acha tujikumbushe mambo machache tuliyojifunza wakati uliopita.

Sophia: Sawa.

Michelle: Jambo moja tulilojifunza ni kwamba, mwanamume mmoja mwaminifu katika nyakati za Biblia alijiuliza kwa nini Mungu anaruhusu watu wateseke. Hata hivyo, Mungu hakumkaripia alipouliza swali hilo, wala kumwambia kwamba alihitaji kuwa na imani zaidi.

Sophia: Hilo lilikuwa jambo jipya kwangu.

Michelle: Tulijifunza pia kwamba Yehova Mungu hapendi kuona tukiteseka. Kwa mfano, Biblia inasema kwamba watu wake walipokuwa wakiteseka ‘hilo lilimtaabisha sana.’ * Je, haifariji kujua kwamba Mungu ana huruma na hapendi kuona tukiteseka?

Sophia: Ndiyo, nafarijika.

Michelle: Hatimaye, tuliona kwamba tunapofikiria uwezo na nguvu za Muumba wetu, kwa kweli anaweza kuchukua hatua na kukomesha mateso wakati wowote ule.

Sophia: Hilo ndilo jambo ambalo mimi sielewi. Kwa nini Mungu anaacha mambo haya yote mabaya yafanyike ilhali ana nguvu za kuyakomesha?

NI NANI ALIYEKUWA AKISEMA UKWELI?

Michelle: Tunaweza kuanza kutafuta jibu la swali lako kwa kufungua kitabu cha Biblia cha Mwanzo. Unafahamu simulizi la Adamu na Hawa na tunda lililokatazwa?

Sophia: Ndiyo, nilifundishwa jambo hilo kanisani. Mungu aliwaambia wasile matunda ya mti fulani, lakini wao walichukua matunda hayo na kuyala.

 Michelle: Hilo ni kweli. Sasa, acha tuchunguze matukio yaliyowaongoza Adamu na Hawa kufanya dhambi. Matukio hayo yanatusaidia kujua chanzo cha mateso. Tafadhali soma Mwanzo sura ya 3, mstari wa 1 hadi wa 5.

Sophia: Sawa. “Basi nyoka alikuwa mwenye kujihadhari kuliko wanyama wote wa mwituni ambao Yehova Mungu alikuwa amewafanya. Kwa hiyo akaanza kumwambia mwanamke: ‘Je, ni kweli kwamba Mungu alisema msile matunda ya kila mti wa bustani?’ Mwanamke akamjibu na kumwambia nyoka: ‘Tunaweza kula matunda ya miti ya bustani. Lakini kuhusu kula matunda ya mti ulio katikati ya bustani, Mungu amesema, “Msiyale, wala msiyaguse ili msife.”’ Ndipo nyoka akamwambia mwanamke: ‘Hakika hamtakufa. Kwa maana Mungu anajua kwamba siku ileile mtakapokula matunda yake macho yenu yatafunguliwa, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya.’”

Michelle: Asante. Acha tuchunguze mistari hii kwa undani zaidi. Kwanza, ona kwamba nyoka alizungumza na yule mwanamke, Hawa. Sehemu nyingine ya Biblia inaonyesha kwamba Shetani Ibilisi ndiye hasa aliyekuwa akizungumza naye kupitia kwa nyoka. * Shetani alimwuliza Hawa kuhusu amri ya Mungu iliyohusu mti huo. Ikiwa Adamu na Hawa wangekula matunda yake, Mungu alisema matokeo yangekuwa nini?

Sophia: Wangekufa.

Michelle: Kweli kabisa. Ona sasa madai yasiyo ya kweli ambayo Shetani alitoa kumhusu Mungu. Alisema: “Hakika hamtakufa.” Shetani alikuwa akidai kwamba Mungu ni mwongo!

Sophia: Sijawahi kusikia jambo hilo.

Michelle: Shetani alipodai kwamba Mungu ni mwongo, alitokeza suala ambalo lingehitaji wakati ili kutatuliwa. Unajua ni kwa nini?

Sophia: Aaah, sijui.

Michelle: Labda nitumie mfano kuelezea jambo hilo. Tuseme siku moja ninakuja kwako na kudai kwamba nina nguvu kuliko wewe. Ungethibitishaje hilo si kweli?

Sophia: Ningekupa mtihani.

Michelle: Kweli kabisa. Labda tungetafuta chombo kizito na kuona ni nani kati yetu anayeweza kukiinua.Kwa kweli ni rahisi kuthibitisha ni nani aliye na nguvu kuliko mwingine.

Sophia: Ninaelewa unachomaanisha.

Michelle: Lakini namna gani ikiwa badala ya kusema nina nguvu, nidai kwamba mimi ni mnyoofu na wewe si mnyoofu? Hilo ni jambo ngumu kuthibitisha, sivyo?

Sophia: Ndiyo.

Michelle: Kwa kweli, tofauti na nguvu, unyoofu si jambo linaloweza kuthibitishwa kwa urahisi.

Sophia: Ni kweli.

Michelle: Bila shaka, njia rahisi ya kusuluhisha hilo ingekuwa kuacha wakati upite ili wengine wajionee ni nani kati yetu aliye mnyoofu.

Sophia: Umesema kweli.

Michelle: Sasa, angalia tena simulizi hili katika kitabu cha Mwanzo. Je, Shetani alidai kwamba ana nguvu kuliko Mungu?

Sophia: La.

Michelle: Mungu angethibitisha jambo hilo haraka. Lakini Shetani alidai kwamba ni mnyoofu na Mungu si mnyoofu. Ni kana kwamba alimwambia Hawa, ‘Mungu anawadanganya, lakini mimi ninakuambia ukweli.’

Sophia: Hilo linashangaza.

Michelle: Kwa hekima, Mungu alijua kwamba njia bora ya kusuluhisha dai hilo ni kuacha wakati upite. Mwishowe, ingejulikana ni nani aliyesema ukweli na ni nani aliyesema uwongo.

SUALA MUHIMU

Sophia: Lakini Hawa alipokufa, kwani hilo halikuthibitisha kwamba Mungu alisema ukweli?

 Michelle: Kwa njia fulani, lilithibitisha. Hata hivyo madai ya Shetani yalihusisha mengi. Tazama tena mstari wa 5. Unaona Shetani alimwambia Hawa jambo gani lingine?

Sophia: Alimwambia kwamba ikiwa angekula matunda hayo, macho yake yangefunguliwa.

Michelle: Ndiyo, na kwamba angekuwa ‘kama Mungu, akijua mema na mabaya.’ Kwa hiyo Shetani alidai kwamba Mungu alikuwa akiwanyima wanadamu mambo mazuri.

Sophia: Ninaelewa sasa.

Michelle: Na hilo pia lilikuwa dai zito sana.

Sophia: Unamaanisha nini?

Michelle: Shetani alidai kwamba Hawa—na wanadamu wote kwa ujumla—wangekuwa na maisha mazuri bila kuongozwa na Mungu. Katika kisa hiki pia, Yehova alijua kwamba njia nzuri ya kushughulikia mambo ni kumwacha Shetani athibitishe madai yake. Hivyo, Mungu amemruhusu Shetani autawale ulimwengu huu kwa muda fulani. Hilo linaonyesha ni kwa nini wanadamu wanateseka sana—Shetani ndiye hasa mtawala wa ulimwengu huu, bali si Mungu. * Lakini kuna habari njema.

Sophia: Ni habari gani hiyo?

Michelle: Biblia inafundisha kweli hizi mbili muhimu kumhusu Mungu. Kwanza, Yehova anatujali sana tunapoteseka. Kwa mfano, fikiria maneno ya Mfalme Daudi, kwenye Zaburi 31:7. Daudi aliteseka sana, lakini ona alichosema aliposali kwa Mungu. Tafadhali soma mstari huo.

Sophia: Unasema: “Nitakuwa na shangwe na kushangilia katika fadhili zako zenye upendo, kwa kuwa umeona mateso yangu; umejua juu ya taabu za nafsi yangu.”

Michelle: Ingawa Daudi aliteseka, alifarijika kujua kwamba Yehova aliona hali alizokuwa akipitia. Je, unafarijika kujua kwamba Yehova anaelewa hali zote tunazopitia, kutia ndani maumivu ya kihisia ambayo huenda wanadamu wengine wasielewe?

Sophia: Ndiyo, ninafarijika.

Michelle: Jambo la pili muhimu ni kwamba Mungu hataruhusu tuteseke milele. Biblia inafundisha kwamba hivi karibuni Mungu ataondoa utawala mbovu wa Shetani. Pia, ataondoa kabisa mambo yote mabaya ambayo yametokea, kutia ndani mateso ambayo wewe na mama yako mmepitia. Ninaweza kurudi juma lijalo ili nikuonyeshe kwa nini tunaweza kuwa na uhakika kwamba Mungu ataondoa mateso yote hivi karibuni? *

Sophia: Karibu tena.

Je, kuna jambo lolote kuhusu Biblia ambalo limekuwa likikutatiza? Je, kuna jambo lolote ambalo Mashahidi wa Yehova wanaamini au kufanya ambalo ungependa kulifahamu zaidi? Ikiwa ndivyo, utakapokutana tena na Mashahidi wa Yehova usikose kuwauliza. Watafurahi kuzungumzia jambo hilo pamoja nawe.

^ fu. 7 Ona “Mazungumzo Pamoja na Jirani—Je, Mungu Anajali Tunapoteseka?” katika toleo la Julai 1, 2013, la gazeti hili.

^ fu. 61 Kwa habari zaidi ona sura ya 9 ya kitabu Biblia Inafundisha Nini Hasa? kilichochapishwa na Mashahidi wa Yehova.

Pata Kujua Mengi Zaidi

BIBLIA INAFUNDISHA NINI HASA?

Je, Tunaishi Katika “Siku za Mwisho”?

Jifunze jinsi matendo na mtazamo wa watu wanaotuzunguka unavyoonyesha kwamba sasa tunaishi katika “siku za mwisho” ambazo Biblia ilitabiri.