Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Mnara wa Mlinzi  |  Januari 2014

 HABARI KUU | JE KIFO NI MWISHO WA MAMBO YOTE?

Kifo Si Mwisho wa Mambo Yote!

Kifo Si Mwisho wa Mambo Yote!

Bethania kilikuwa kijiji kidogo kilichokuwa umbali wa kilomita tatu kutoka Yerusalemu. (Yohana 11:18) Msiba ulitokea huko majuma machache kabla ya kifo cha Yesu. Lazaro rafiki wa karibu wa Yesu, alishikwa na ugonjwa ghafula na kufa.

Yesu alipopata habari hiyo, aliwaambia wanafunzi wake kwamba Lazaro alikuwa analala usingizi na angemwamsha. (Yohana 11:11) Lakini wanafunzi wa Yesu hawakuelewa alichomaanisha, kwa hiyo Yesu akawaambia waziwazi: “Lazaro amekufa.”—Yohana 11:14.

Siku nne baada ya Lazaro kuzikwa, Yesu aliwasili Bethania na akaenda kumfariji Martha, dada ya Lazaro. “Kama ungekuwa hapa ndugu yangu hangekufa,” Martha akamwambia Yesu. (Yohana 11:17, 21) Yesu akamjibu: “Mimi ndiye ufufuo na uzima. Yule anayeniamini, hata akifa, atarudi kwenye uzima.”—Yohana 11:25.

“Lazaro, njoo huku nje!”

Ili kuonyesha kwamba maneno hayo hayakuwa ahadi ya uwongo, Yesu alilikaribia kaburi na kuita kwa sauti kubwa: “Lazaro, njoo huku nje!” (Yohana 11:43) Kwa mshangao wa watazamaji, yule mfu akatoka kaburini.

Yesu alikuwa amewafufua watu wawili kabla ya hapo. Pindi moja alimfufua msichana fulani—binti ya Yairo. Kabla tu ya kumfufua, Yesu alisema pia kwamba binti huyo alikuwa analala usingizi.—Luka 8:52.

Ona kwamba alipokuwa akizungumza kuhusu kifo cha Lazaro na binti ya Yairo, Yesu alifananisha kifo na usingizi. Huo ni ufananisho unaofaa kabisa. Kwa nini? Usingizi ni hali ya kukosa fahamu na unaleta wazo la kupumzika kutoka kwa maumivu na kuteseka. (Mhubiri 9:5; ona sanduku,  “Kifo Ni Kama Usingizi Mzito.”) Katika karne ya kwanza, wanafunzi wa Yesu walielewa vizuri hali ya wafu. Kitabu kuhusu dini na maadili (Encyclopedia of Religion and Ethics) kinasema hivi: “Wafuasi wa Yesu  walijua kwamba kifo ni usingizi na kaburi ni mahali pa kupumzikia . . . kwa wale waliokufa wakiwa na imani.” *

Tunafarijika kujua kwamba wafu wamelala katika makaburi na hawateseki. Hilo linatusaidia kujua kinachotupata tunapokufa na kwa hiyo hatuogopi tena kifo.

“MTU AKIFA, JE, ANAWEZA KUISHI TENA?”

Hata ingawa sisi hufurahia kupumzika vya kutosha usiku, hakuna mtu anayetaka kulala milele. Je, tunaweza kuwa na tumaini kwamba wafu waliolala katika kaburi watafufuliwa kama Lazaro na binti ya Yairo?

Ayubu aliuliza swali hilo alipohisi anakaribia kufa. Aliuliza hivi: “Mtu akifa, je, anaweza kuishi tena?”—Ayubu 14:14.

Akizungumza na Mungu Mweza-Yote, Ayubu alijibu swali lake mwenyewe kwa kusema: “Utaita, na mimi mwenyewe nitakujibu. Kwa kuwa utaitamani sana kazi ya mikono yako.” (Ayubu 14:15) Ayubu alikuwa na uhakika kwamba Yehova alitarajia kwa hamu siku ambayo angemfufua mtumishi wake mwaminifu. Je, Ayubu alikuwa akitumaini jambo lisilowezekana? La, hasha!

Ufufuo aliofanya Yesu ulithibitisha wazi kwamba Mungu alimpa Yesu nguvu za kushinda kifo. Kwa kweli, Biblia inasema kwamba sasa Yesu ana “funguo za kifo.” (Ufunuo 1:18) Kwa hiyo, Yesu atafungua malango ya kaburi, kama tu alivyoamuru jiwe lililokuwa kwenye kaburi la Lazaro liondolewe.

Biblia inarudia tena na tena ahadi hiyo ya ufufuo. Malaika alimhakikishia nabii Danieli hivi: “Utapumzika, lakini utasimama kwa ajili ya fungu lako mwishoni mwa zile siku.” (Danieli 12:13) Yesu aliwaambia hivi viongozi wa Kiyahudi, Masadukayo ambao hawakuamini ahadi ya ufufuo: “Ninyi mnakosea, kwa sababu hamjui Maandiko wala nguvu za Mungu.” (Mathayo 22:23, 29) Mtume Paulo alisema hivi: “Nina tumaini kwa Mungu . . . kwamba kutakuwa na ufufuo wa waadilifu na wasio waadilifu pia.”—Matendo 24:15.

WAFU WATAFUFULIWA LINI?

Ufufuo wa waadilifu na wasio waadilifu utatukia lini? Malaika alimwambia Danieli aliyekuwa mwadilifu kwamba angesimama “mwishoni mwa zile siku.” Pia Martha aliamini kwamba ndugu yake, Lazaro, “atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho.”—Yohana 11:24.

Biblia inahusianisha “siku ya mwisho” na utawala wa Ufalme wa Kristo. Paulo aliandika hivi: “Kwa maana ni lazima [Kristo] atawale akiwa mfalme mpaka Mungu awe ameweka adui zote chini ya miguu yake. Adui wa mwisho atakayeangamizwa ni kifo.” (1 Wakorintho 15:25, 26) Hiyo ni sababu yenye nguvu kwa nini tunapaswa kusali Ufalme wa Mungu uje na mapenzi ya Mungu yafanywe duniani. *

Ayubu alifahamu vizuri kwamba Mungu anakusudia kuwafufua wafu. Siku hiyo itakapofika, kifo kitaangamizwa kabisa. Na hakuna mtu yeyote atakayejiuliza, ‘Je, kifo ni mwisho wa mambo yote?’

^ fu. 8 Neno la Kigiriki linalomaanisha makaburi na ambalo lilitumiwa na Wakristo wa mapema, linatafsiriwa kuwa “mahali pa kulala.”

^ fu. 18 Ili kujifunza mengi kuhusu Ufalme wa Mungu, soma sura ya 8 ya kitabu Biblia Inafundisha Nini Hasa? kilichochapishwa na Mashahidi wa Yehova.