Madaktari wa akili wanasema kwamba mtu anahitaji kuwa na uhusisano na Mungu ili awe na furaha ya kweli. Hiyo ndiyo sababu watu hujitahidi kufikia lengo fulani au kumtumikia mtu ambaye ni mkuu kuliko wao. Ili kufanikiwa, baadhi ya watu hutumia muda mwingi kujifunza kuhusu mazingira, sanaa, muziki, na mambo mengine. Hata hivyo wengi hawapati furaha ya kudumu.

Mungu anataka wanadamu wawe na furaha sasa na milele

Watu wanaosoma Biblia wanaelewa kwamba wanadamu huzaliwa wakiwa na tamaa ya kumjua na kumtumikia Mungu. Sura za kwanza za kitabu cha Biblia cha Mwanzo, zinaonyesha kwamba baada ya Mungu kuumba mwanamume na mwanamke wa kwanza, alizungumza nao kwa ukawaida. (Mwanzo 3:8-10) Mungu hakuwaumba wanadamu waishi bila kumtegemea, hiyo ndiyo sababu wanahitaji kuwasiliana na Muumba wao. Biblia hutaja jambo hilo mara nyingi.

Kwa mfano, Yesu alisema hivi: “Wenye furaha ni wale wanaotambua uhitaji wao wa kiroho.” (Mathayo 5:3) Maneno hayo yanaonyesha kwamba ili mtu awe na furaha ya kweli anahitaji kutosheleza tamaa yake ya kumjua Mungu. Tunawezaje kufanya hivyo? Yesu alisema hivi: “Mwanadamu ataishi, si kwa mkate tu, bali kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Yehova.” (Mathayo 4:4) Maneno ya Mungu, yaani, mawazo na maagizo yake yanayopatikana kwenye Biblia, yanatusaidiaje kuishi maisha yenye furaha na kusudi? Acheni tuzungumzie mambo matatu muhimu.

Tunahitaji Mwongozo Unaofaa

Leo, kuna wataalamu chungu nzima wanaotoa ushauri kuhusu mahusiano, upendo, maisha ya familia, kutatua mizozo, furaha, na kusudi la maisha. Hata hivyo, ni nani anayestahili kutupatia ushauri mzuri na mwongozo unaofaa kuhusu mambo yote hayo isipokuwa Yehova Mungu, Muumba wa wanadamu?

Biblia ni kama kitabu cha maelekezo kinachoweza kutuongoza maishani

Mfano: Unaponunua kifaa kipya kama vile, kamera au radio, unatarajia kiwe na kitabu cha  maelekezo kinachoonyesha jinsi ya kutumia vizuri kifaa hicho. Biblia inaweza kufananishwa na kitabu hicho. Ni kitabu cha mwongozo wa uhai wa wanadamu ambacho Muumba wetu ametupatia. Kitabu hiki cha maelekezo kinatusaidia kujua kusudi la maisha na jinsi ya kuishi kwa mafanikio.

Sawa tu na kitabu cha maelekezo, Biblia hutoa mwongozo wa jinsi ya kuishi vizuri. Huenda wengine wakatupatia ushauri unaoonekana kuwa mzuri na rahisi kuufuata, hata hivyo, je, si busara kusikiliza ushauri wa Muumba wetu?

“Mimi, Yehova, ni Mungu wako, Yeye anayekufundisha ili ujifaidi mwenyewe, Yeye anayekufanya uende katika njia unayopaswa kutembea ndani yake. Laiti ungesikiliza amri zangu! Ndipo amani yako ingekuwa kama mto, na uadilifu wako kama mawimbi ya bahari.” —Isaya 48:17, 18

Tunaweza kupata mwongozo na msaada tunaohitaji katika Biblia

Ingawa Yehova Mungu hutupatia ushauri na mwongozo, hatulazimishi kuufuata. Badala yake, kwa sababu Mungu anatupenda na anataka kutusaidia anatusihi hivi: “Mimi, Yehova, ni Mungu wako, Yeye anayekufundisha ili ujifaidi mwenyewe, Yeye anayekufanya uende katika njia unayopaswa kutembea ndani yake.  Laiti ungesikiliza amri zangu! Ndipo amani yako ingekuwa kama mto, na uadilifu wako kama mawimbi ya bahari.” (Isaya 48:17, 18) Kwa kweli, tukifuata mwongozo wa Mungu, tutaishi vizuri. Kwa maneno mengine, ili tuishi vizuri na kuwa na furaha, tunamhitaji Mungu.

Tunahitaji Majibu ya Maswali Muhimu Maishani

Baadhi ya watu hufikiri kwamba hawamhitaji Mungu kwa sababu wanaona maisha yamejaa matatizo, na kama kungekuwa na Mungu mwenye upendo angeyaondoa. Kwa mfano, huenda wakauliza hivi: ‘Kwa nini watu wema huteseka?’ ‘Kwa nini baadhi ya watoto huzaliwa vilema?’ ‘Kwa nini kuna ukosefu mwingi wa haki?’ Bila shaka hayo ni maswali muhimu, na majibu ya maswali hayo yanaweza kubadili maisha yetu. Hata hivyo, badala ya kukimbilia kumlaumu Mungu kwa sababu ya matatizo hayo, acheni kwanza tuchunguze namna Biblia, Neno la Mungu, inavyoweza kutusaidia kupata majibu.

Sura ya tatu ya kitabu cha Biblia cha Mwanzo inasimulia jinsi Shetani alivyotumia nyoka kupotosha mwanamume na mwanamke wa kwanza na hatimaye wakavunja amri ya Yehova Mungu ya kutokula matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Shetani alimwambia hivi Hawa: “Hakika hamtakufa. Kwa maana Mungu anajua kwamba siku ileile mtakapokula matunda yake macho yenu yatafunguliwa, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya.”—Mwanzo 2:16, 17; 3:4, 5.

Kwa kusema hivyo, Shetani alimaanisha kwamba Mungu alikuwa mwongo na mtawala mbaya. Ibilisi alidai ikiwa wanadamu wangemsikiliza, wangeishi vizuri. Masuala hayo hayangetatuliwa haraka-haraka. Yehova aliamua  kuruhusu muda upite ili kuthibitisha ikiwa shutuma za Shetani zilikuwa za kweli au za uwongo. Kwa kweli, Mungu alikuwa anampa Shetani na wale ambao wangekuwa upande wake nafasi ya kuthibitisha ikiwa wanadamu wangeishi kwa furaha bila kumtegemea Mungu.

Una maoni gani kuhusu madai ya Shetani? Je, wanadamu wanaweza kuishi bila mwongozo wa Mungu? Mateso, ukosefu wa haki, magonjwa, na kifo bila kusahau uhalifu, upotovu wa maadili, vita, mauaji, na matatizo mengine ambayo yamewakumba wanadamu kwa miaka mingi yanathibitisha kwamba mwanadamu hawezi kufanikiwa bila mwongozo wa Mungu. Biblia haisemi kwamba Mungu ndiye chanzo cha matatizo yetu, badala yake inasema hivi: “Mwanadamu amemtawala mwanadamu kwa kumuumiza.”—Mhubiri 8:9.

Bila shaka, tunahitaji kumgeukia Mungu ili tupate majibu ya maswali yanayotusumbua na pia suluhisho la matatizo yetu. Mungu atafanya nini?

Tunahitaji Msaada wa Mungu

Kwa miaka mingi wanadamu wametamani kuondoa ugonjwa, uzee, na kifo. Licha ya jitihada nyingi, hawajafaulu kukomesha matatizo hayo. Baadhi ya watu wamejaribu kuepuka uzee kwa kutumia dawa za virutubisho na kufanya mazoezi. Hata hivyo, hawajafaulu licha ya jitihada hizo.

Mungu anataka wanadamu waishi maisha mazuri na yenye furaha. Hilo ndilo kusudi lake tangu alipowaumba wanadamu, na hajalisahau. (Mwanzo 1:27, 28; Isaya 45:18) Tuna uhakika kwamba chochote ambacho Yehova Mungu anaahidi kitatimia. (Isaya 55:10, 11) Biblia inatueleza kuhusu ahadi ya Mungu ya kurudisha Paradiso iliyopotezwa na wazazi wetu wa kwanza. Katika kitabu cha mwisho cha Biblia, tunasoma hivi: “Naye [Yehova Mungu] atafuta kila chozi kutoka katika macho yao, na kifo hakitakuwapo tena, wala maombolezo wala kilio wala maumivu hayatakuwapo tena. Mambo ya zamani yamepitilia mbali.” (Ufunuo 21:4) Mungu atatimizaje mambo hayo mazuri, na tunawezaje kufaidika na ahadi hiyo?

Yesu Kristo, Mwana wa Mungu, aliwafundisha wafuasi wake wasali ili makusudi ya Mungu yatendeke. Watu wengi wanaijua au hata wamekariri sala hiyo ambayo huitwa, Sala ya Bwana. Inasema hivi: “Baba yetu uliye mbinguni, jina lako na litakaswe. Ufalme wako na uje. Mapenzi yako na yatendeke duniani kama ilivyo mbinguni.” (Mathayo 6:9, 10) Mungu atatumia Ufalme wake kuondoa matatizo ambayo yametokana na utawala wa wanadamu na kuleta ulimwengu mpya wenye uadilifu ambao ameahidi. * (Danieli 2:44;  2 Petro 3:13) Tunapaswa kufanya nini ili tufaidike na ahadi ya Mungu?

Yesu Kristo alitaja jambo muhimu tunalopaswa kufanya aliposema: “Uzima wa milele ndio huu, waendelee kupata ujuzi juu yako wewe, Mungu wa pekee wa kweli, na juu ya yule uliyemtuma, Yesu Kristo.” (Yohana 17:3) Kwa kweli, kwa msaada wa Mungu tunaweza kuishi milele katika ulimwengu mpya ulioahidiwa. Ahadi hiyo nzuri inatusadikisha kwamba tunamhitaji Mungu.

Tunahitaji Kumtafuta Mungu

Karibu miaka elfu mbili iliyopita, huko Athene, mtume Paulo alisema hivi kumhusu Mungu alipozungumza na Waathene: “Yeye mwenyewe huwapa watu wote uhai na pumzi na vitu vyote. Kwa maana kupitia kwake tuna uhai na tunaenda na kuwako, hata kama vile ambavyo watu fulani ambao ni washairi kati yenu wamesema, ‘Kwa maana sisi pia ni uzao wake.’”—Matendo 17:25, 28.

Maneno ambayo Paulo aliwaambia Waathene bado ni ya kweli. Muumba wetu ametupatia hewa tunayopumua, chakula tunachokula, na maji tunayokunywa. Tusingeweza kuishi bila vitu hivyo ambavyo Yehova hutupatia. Kwa nini Mungu anawapa watu wote vitu hivyo hata wale ambao hawamwamini? Paulo alisema hivi: “Ili wao wamtafute Mungu, ikiwa wangeweza kupapasa-papasa wakimtafuta na kwa kweli wampate, ijapokuwa, kweli, hayuko mbali sana na kila mmoja wetu.”—Matendo 17:27.

Je, ungependa kumjua Mungu vizuri zaidi, yaani, kujifunza mengi kuhusu makusudi na ushauri wake unaoweza kukusaidia sasa na milele? Ikiwa ndivyo, tafadhali zungumza na mtu aliyekupatia gazeti hili au uwasiliane na wachapishaji. Watafurahi kukusaidia.

^ fu. 20 Ili upate habari zaidi kuhusu jinsi Ufalme utakavyotimiza makusudi ya Mungu duniani, ona sura ya 8 ya kitabu Biblia Inafundisha Nini Hasa? kilichochapishwa na Mashahidi wa Yehova na unaweza kukipakua kwenye Intaneti ukitumia anwani ya www.jw.org/sw.