Unapotazama huku na huku, macho na akili yako hushirikiana kukusanya habari. Unatazama tunda linalokuvutia na kuamua kama utalila. Unatazama angani na unajiambia leo hakutanyesha. Unaangalia maneno unayosoma kwa sasa na kubainisha maana yake. Kwa kweli, rangi huchochea fikira. Sivyo?

Rangi ya tunda inakusaidia kuamua kama limeiva na ikiwa linafaa. Rangi ya anga na mawingu inakusaidia kujua hali ya hewa. Unaposoma makala hii, rangi ya maandishi na ile iliyo kwenye karatasi inafanya macho yako yastarehe. Pasipo kujua, labda umekuwa ukitumia rangi ili kuchanganua habari kuhusu ulimwengu wetu. Hata hivyo, rangi huchochea hisia zako.

JINSI RANGI INAVYOCHOCHEA HISIA

Ukitembea ndani ya duka kubwa, utaona bidhaa nyingi zilizofungwa kwa njia mbalimbali ili kuvutia macho yako. Huenda umetambua kwamba matangazo ya kibiashara hutayarishwa kwa rangi zinazokuvutia, kupatana na jinsia, umri, na mapendezi yako. Wapambaji wa nyumba, watengenezaji wa nguo, na wasanii wanajua kwamba rangi inaweza kutokeza na kuchochea hisia.

Huenda watu wakafafanua rangi kwa njia mbalimbali ikitegemea utamaduni na desturi zao. Kwa mfano, watu fulani huko Asia huhusianisha rangi nyekundu na mafanikio au sherehe, ilhali katika sehemu nyingine za Afrika, rangi hiyo huhusianishwa na maombolezo. Licha ya malezi yao, wanadamu wana hisia zinazofanana kuelekea rangi fulani. Acheni tuchunguze rangi tatu na jinsi zinavyochochea hisia.

NYEKUNDU. Huonekana vizuri hata ukiwa mbali. Mara nyingi rangi hii imehusianishwa na nguvu, vita, na hali ya hatari. Ni rangi inayochochea sana hisia na kuzidisha umeng’enyaji wa chakula, mwendo wa kupumua, na kupandisha shinikizo la damu.

Katika Biblia, neno la Kiebrania linalotafsiriwa “nyekundu” hutokana na neno linalomaanisha “damu.” Biblia inatumia rangi nyekundu inapomfafanua kahaba muuaji aliyevaa vazi la zambarau na nyekundu akiwa ameketi juu ya “mnyama-mwitu mwenye rangi nyekundu . . . aliyejaa majina ya makufuru.”Ufunuo 17:1-6.

KIJANI. Tofauti na nyekundu, rangi ya kijani hupunguza umeng’enyaji na kutuliza hisia. Mara nyingi, rangi ya kijani huhusianishwa na utulivu. Tunahisi utulivu tunapoona bustani na miteremko yenye rangi ya kijani. Masimulizi ya uumbaji katika kitabu cha Mwanzo yanasema Mungu alitokeza majani na mimea kwa ajili ya wanadamu.Mwanzo 1:11, 12, 30.

NYEUPE. Huhusianishwa na nuru, usalama, na usafi. Vilevile inahusianishwa na sifa ya wema, kutokuwa na hatia, na utakatifu. Hii ndiyo rangi ambayo imetajwa zaidi katika Biblia. Katika maono, wanadamu na malaika wanaonyeshwa wakiwa wamevaa mavazi meupe, ili kukazia uadilifu na usafi wa kiroho. (Yohana 20:12; Ufunuo 3:4; 7:9, 13, 14) Farasi weupe wakiwa na waendeshaji waliovaa mavazi meupe  ya kitani safi, hufananisha vita vya uadilifu. (Ufunuo 19:14) Mungu hutumia rangi nyeupe kukazia kwamba yuko tayari kusamehe dhambi: “Hata dhambi zenu zikiwa nyekundu, zitafanywa kuwa nyeupe kama theluji.”Isaya 1:18.

JINSI RANGI INAVYOLETA KUMBUKUMBU

Kwa kutaja rangi, Biblia inaonyesha Mungu anatambua jinsi hisia za wanadamu zinavyochochewa na rangi. Kwa mfano, kitabu cha Biblia cha Ufunuo kilitabiri hali inayowapata wanadamu sasa, kutia ndani vita, njaa, na vifo vinavyoletwa na upungufu wa chakula na magonjwa. Ili kutusaidia kukumbuka jambo hilo, unabii huo una maono yanayoonyesha wapanda farasi—si farasi wa kawaida tu lakini wenye rangi mbalimbali.

Kwanza, kuna farasi mweupe kabisa, anayefananisha vita vya uadilifu vya Yesu Kristo. Kisha, tunaona farasi mwenye rangi ya moto anayefananisha vita kati ya mataifa. Farasi huyu anafuatwa na farasi mweusi mwenye kutisha, anayewakilisha njaa. Halafu tunaona “farasi wa rangi ya kijivu; na yeye anayeketi juu yake alikuwa na jina Kifo.” (Ufunuo 6:1-8) Rangi ya kila farasi inaweza kutokeza hisia zinazofanana na jambo linalowakilishwa na farasi huyo. Tunaweza kukumbuka kwa urahisi farasi hawa wenye rangi na mambo wanayotufundisha kuhusiana na siku zetu.

Biblia inatumia rangi ili kuwasilisha ujumbe kwa njia iliyo wazi. Mungu aliyeumba nuru, rangi, na jicho la mwanadamu anatumia rangi kwa ustadi ili kutokeza mifano inayoeleweka na kukumbukwa na wasomaji. Rangi hutusaidia kukusanya na kuchanganua habari. Pia, huchochea hisia zetu. Rangi inaweza kutusaidia kukumbuka mambo muhimu. Rangi ni zawadi yenye upendo kutoka kwa Muumba wetu inayotusaidia kufurahia maisha.