Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Mnara wa Mlinzi  |  Oktoba 2013

 HABARI KUU | BIBLIA INA UJUMBE GANI?

Mpango wa Mungu wa Kuwakomboa Wanadamu

Mpango wa Mungu wa Kuwakomboa Wanadamu

Mungu alimwahidi Abrahamu kwamba ule “uzao” ulioahidiwa ungetokana na yeye. Kupitia “uzao” huo, watu wa “mataifa yote” wangepata baraka. (Mwanzo 22:18) Baadaye, Yakobo mjukuu wa Abrahamu alihamia Misri ambako familia yake iliongezeka na kuwa taifa la kale la Israeli.

Hatimaye, Farao mkatili aliwafanya Waisraeli wawe watumwa huko Misri hadi Mungu alipomweka Musa kuwa nabii aliyeliongoza taifa la Israeli kutoka kwenye nchi hiyo na kupita katikati ya maji yaliyogawanyika ya Bahari Nyekundu. Baada ya hilo, Mungu aliwapa Waisraeli sheria, kutia ndani zile Amri Kumi, ili kuwaongoza na kuwalinda. Sheria hizo zilionyesha dhabihu hususa walizopaswa kutoa ili wapate msamaha wa dhambi. Mungu alimwongoza Musa kuliambia taifa la Israeli kwamba angewatumia nabii mwingine. Nabii huyo angekuwa ule “uzao” ulioahidiwa.

Zaidi ya miaka mia nne hivi baadaye, Mungu alimwahidi Mfalme Daudi kwamba yule anayekuja, yaani, ule “uzao” uliotabiriwa katika Edeni, angetawala ufalme ambao ungedumu milele. Huyo angekuwa Masihi, Mkombozi aliyechaguliwa na Mungu ili kuwaokoa wanadamu na kuigeuza dunia iwe paradiso.

Kupitia Daudi na manabii wengine, hatua kwa hatua Mungu alifunua zaidi habari kuhusu Masihi. Walitabiri kwamba angekuwa mnyenyekevu na mwenye fadhili na kwamba angeondoa njaa, ukosefu wa haki, na vita. Chini ya utawala wake wanadamu wote wangekuwa na amani kati yao na pia na wanyama. Kifo, magonjwa, na mateso ambayo hayakuwa sehemu ya kusudi la awali la Mungu yangeondolewa, na wafu wangefufuliwa hapa duniani.

Mungu alitabiri kupitia nabii Mika kwamba Masihi angezaliwa katika mji wa Bethlehemu na akatabiri kupitia nabii Danieli kwamba baadaye angeuawa. Hata hivyo, Mungu angemfufua Masihi na kumfanya awe Mfalme mbinguni. Pia, Danieli alitabiri hatimaye Ufalme wa Masihi ungeondoa kabisa serikali nyingine zote. Je, Masihi alikuja kama ilivyotabiriwa?

Habari hii inategemea Mwanzo sura ya 22-50, vilevile Kutoka, Kumbukumbu la Torati, Samweli wa 2, Zaburi, Isaya, Danieli, Mika, Zekaria 9:9.