Kwa ufupi, kitabu cha kwanza cha Biblia cha Mwanzo, kinaeleza chanzo cha ulimwengu kwa maneno haya: “Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na dunia.” (Mwanzo 1:1) Baada ya Mungu kuumba mimea na wanyama, aliwaumba wanadamu wa kwanza, Adamu na Hawa. Walikuwa tofauti na wanyama kwa sababu kwa kiasi fulani wanadamu wana sifa kama za Mungu, kutia ndani uhuru wa kuchagua. Hivyo, waliwajibika kwa mambo waliyofanya. Ikiwa wangemtii Mungu, wangeshiriki kutimiza kusudi la Mungu wakiwa wazazi wa kwanza wa familia ya wanadamu ulimwenguni. Wanadamu wangefurahia amani na maisha makamilifu milele hapa duniani.

Hata hivyo, malaika fulani aliwatumia wanadamu kutimiza tamaa yake mbaya. Hivyo akawa Shetani, jina linalomaanisha “Mpinzani.” Kupitia nyoka, Shetani alimdanganya Hawa kwa kumwambia kwamba angekuwa na maisha mazuri bila mwongozo wa Mungu. Adamu and Hawa walimfuata Shetani na hivyo wakaharibu uhusiano na Muumba wao. Kwa sababu ya uamuzi wao mbaya, wazazi wetu wa kwanza walipoteza nafasi ya kuishi milele na hivyo sote tukarithi dhambi, kutokamilika, na kifo.

Mara moja, Mungu alitangaza nia yake ya kurekebisha hali hiyo yenye kusikitisha na kuwafungulia wazao wa Adamu njia ya kupata uzima wa milele. Mungu alitabiri kwamba “uzao”—mtu fulani wa pekee—ungemwangamiza Shetani na kuondoa mateso yote ambayo Shetani, Adamu, na Hawa walisababisha. (Mwanzo 3:15) Ni nani angekuja kuwa huo “uzao”? Hilo lingejulikana baada ya muda.

Hata hivyo, Shetani aliendelea kujaribu kuzuia kusudi zuri la Mungu lisitimie. Dhambi na uovu ulienea haraka sana. Mungu aliazimia kuwaangamiza watu waovu kupitia gharika. Alimwelekeza Noa mwadilifu ajenge safina, yaani, sanduku kubwa lililoelea juu ya maji, ili ajiokoe yeye na familia yake, pamoja na wanyama alioagizwa awaingize kwenye safina.

Mwaka mmoja baada ya Furiko hilo, Noa na familia yake walitoka ndani ya safina dunia ikiwa imesafishwa. Lakini bado “uzao” haukuwa umetokea.

Habari hii inategemea Mwanzo sura ya 1-11; Yuda 6, 14, 15; Ufunuo 12:9.