Babu na baba yangu waliishi katika nyumba ya hali ya chini huko Cotiujeni, kijiji cha wakulima kilicho kaskazini mwa Moldova. Nilizaliwa huko mnamo Desemba 1939. Walijiunga na dini ya Mashahidi wa Yehova mwanzoni mwa miaka ya 1930. Mama yangu pia akawa Shahidi baada ya kutambua kwamba babu alijua Biblia vizuri kuliko kasisi wa kijiji chetu.

Nilipokuwa na umri wa miaka mitatu, baba, baba mdogo, na babu yangu walipelekwa katika kambi za kazi ngumu kwa sababu ya msimamo wao wa kutounga mkono upande wowote. Ni baba yangu tu aliyebaki hai. Mwaka wa 1947, baada ya Vita vya Pili vya Ulimwengu, alirudi nyumbani akiwa amevunjika mgongo. Ingawa alikuwa dhaifu sana kimwili, alikuwa na imani thabiti.

MABADILIKO MAKUBWA KATIKA MAISHA YETU

Nilipokuwa na umri wa miaka tisa, familia yetu pamoja na mamia ya Mashahidi nchini Moldova tulipelekwa Siberia. Mnamo Julai 6, 1949, tuliingizwa katika mabehewa ya kubebea ng’ombe. Baada ya kusafiri mfululizo kwa siku 12 umbali wa kilomita 6,400, garimoshi letu lilisimama katika kituo cha Lebyazhe. Wenye mamlaka wa eneo hilo walikuwa wakitusubiri. Tuligawanywa katika vikundi vidogo na mara moja tukatawanywa katika eneo hilo lote. Kikundi chetu kilipelekwa katika shule fulani ndogo ambayo haikuwa ikitumika. Tulikuwa tumechoka na kuhuzunika sana. Mwanamke fulani aliyekuwa pamoja nasi alianza kuimba kwa sauti ya chini wimbo uliotungwa na Mashahidi wakati wa Vita vya Pili vya Ulimwengu. Kisha tukajiunga naye kuimba kwa moyo wote maneno haya ya wimbo huo:

“Ndugu wengi walipelekwa nchi ya mbali.

Walipelekwa kaskazini na mashariki.

Kwa sababu ya kufanya kazi ya Mungu, waliteswa sana, na wakiwa huko wakavumilia mateso makali.”

Baada ya muda, tulifaulu kukusanyika ili kujifunza Biblia kila Jumapili katika nyumba fulani iliyokuwa kilomita 13 kutoka nyumbani kwetu. Mara nyingi tuliondoka asubuhi kukiwa na giza katika majira ya baridi kali na kutembea katika theluji iliyotufikia viunoni, kiwango cha joto kikiwa nyuzi 40 chini ya sufuri. Tukiwa watu 50 au zaidi, tulijazana katika chumba chenye upana wa mita 19 za mraba. Tulianza kwa kuimba nyimbo chache. Ndugu mmoja alitoa sala, kisha tulizungumzia maswali ya Biblia. Kipindi hicho kilichukua saa moja hivi. Kisha tukaimba nyimbo, halafu maswali zaidi ya Biblia yakazungumziwa. Kilikuwa kipindi chenye kuimarisha sana imani!

TWAKABILI MATATIZO MAPYA

Kwenye kituo cha garimoshi mjini Dzhankoy, karibu mwaka wa 1974

Kufikia mwaka wa 1960, Mashahidi waliokuwa wamehamishwa walipewa uhuru zaidi. Ingawa tulikuwa maskini, nilifanikiwa kutembelea Moldova, nikakutana na Nina, ambaye wazazi, babu, na nyanya (bibi) yake walikuwa Mashahidi pia. Muda mfupi baadaye tukafunga ndoa na kurudi Siberia, ambako binti yetu, Dina, alizaliwa mwaka wa 1964, naye  mwana wetu, Viktor, akazaliwa 1966. Miaka miwili baadaye, tulihamia Ukraine ambako tuliishi katika nyumba ndogo huko Dzhankoy, jiji lililo kilomita 160 hivi kutoka Yalta, kwenye rasi ya Crimea.

Kazi ya Mashahidi wa Yehova ilikuwa imepigwa marufuku huko Crimea, kama ilivyokuwa kotekote katika Muungano wa Sovieti. Lakini hatukuzuiwa sana kuhubiri wala hatukuteswa sana. Hivyo, Mashahidi wengi wakapunguza bidii yao. Walidhani kwamba kwa vile waliteseka sana huko Siberia, walipaswa sasa kutafuta vitu vya kimwili.

MABADILIKO MAKUBWA

Mnamo Machi 27, 1991, kazi yetu ilitambuliwa rasmi katika Muungano wa Sovieti. Mara moja, mipango ilifanywa ili kuwe na makusanyiko saba ya siku mbili katika nchi yote. Tulipaswa kuhudhuria kusanyiko la Odessa, Ukraine, lililopangwa kuanza Agosti 24. Nilifika mwezi mmoja mapema ili kusaidia kutayarisha kusanyiko katika uwanja mkubwa wa michezo.

Tulifanya matayarisho mchana kutwa, na mara nyingi tulilala kwenye viti uwanjani wakati wa usiku. Wanawake Mashahidi walisafisha bustani zilizokuwa karibu na uwanja. Karibu tani 70 za takataka zilikusanywa. Wale waliokuwa wakifanya kazi katika idara ya mahali pa kulala walitembea jijini wakitafuta vyumba kwa ajili ya wajumbe 15,000 waliotazamiwa. Kisha, ghafula tukapokea habari za kushtua!

Mnamo Agosti 19, siku tano tu kabla ya kusanyiko kuanza, aliyekuwa Rais wa Muungano wa Sovieti, Mikhail Gorbachev alikamatwa akiwa kwenye likizo huko Yalta, eneo lililokuwa karibu na uwanja wa kusanyiko. Kibali chetu cha kufanya kusanyiko kikafutiliwa mbali. Wajumbe walianza kupiga simu kwenye ofisi ya kusanyiko wakiuliza, “Tufanyeje kuhusu tiketi zetu za basi na garimoshi?” Baada ya kusali sana, ndugu waliokuwa wakisimamia matayarisho ya kusanyiko waliwaambia, “Njooni, msivunje safari!”

Tuliendelea kusali na kufanya matayarisho. Idara ya usafiri ilianza kuwapokea wajumbe waliokuwa wakiwasili kutoka sehemu mbalimbali za Muungano wa Sovieti na kuwapeleka kwenye vyumba vyao. Kila asubuhi, washiriki wa Halmashauri ya Kusanyiko walienda kukutana na maofisa wa jiji. Hata hivyo, kila siku walirudi bila kibali.

SALA ZETU ZAJIBIWA

Mnamo Alhamisi, Agosti 22, siku moja tu kabla ya kusanyiko, washiriki wa Halmashauri ya Kusanyiko walirudi na habari nzuri: Tulikuwa tumeruhusiwa kufanya kusanyiko! Tulikuwa na shangwe sana wakati wa wimbo na sala ya kufungua. Baada ya kipindi cha mwisho Jumamosi, tulibaki mpaka usiku, tukizungumza na marafiki wetu wa zamani. Tulikutana na Wakristo wenye imani yenye nguvu sana iliyowasaidia kuvumilia majaribu magumu.

Kusanyiko mjini Odessa, 1991

Kwa zaidi ya miaka 22 baada ya kusanyiko hilo, kumekuwa na ongezeko kubwa la kiroho. Majumba ya Ufalme yamejengwa kotekote nchini Ukraine, na idadi ya wahubiri wa Ufalme imeongezeka kutoka 25,000 mwaka wa 1991 na kufikia zaidi ya 150,000 sasa!

BADO NINA UTAJIRI WA KIROHO

Bado familia yetu inaishi katika nyumba ileile huko Dzhankoy, sasa ni jiji lenye wakaaji 40,000. Ingawa kulikuwa na familia chache tulipofika kutoka Siberia mwaka wa 1968, sasa kuna makutaniko sita mjini Dzhankoy.

Familia yetu imekuwa kubwa zaidi. Tuna vizazi vinne vya washiriki wa familia wanaomtumikia Yehova, yaani, mimi na mke wangu, watoto wetu, wajukuu, na vitukuu.