JE, YESU alikuwa na maisha yenye kusudi? Alilelewa na wazazi maskini, na hakuwa na mali nyingi katika maisha yake yote akiwa duniani. ‘Hakuwa na mahali popote pa kulaza kichwa chake.’ (Luka 9:57, 58) Zaidi ya hayo, adui zake walimchukia, walimchongea, na hatimaye wakamuua.

Huenda ukadhani hayo si maisha yenye kusudi! Lakini kuna mengi tunayoweza kujifunza kuhusu maisha ya Yesu. Acheni tuchunguze mambo manne kuhusu maisha yake.

1. KUSUDI LA MAISHA YA YESU LILIKUWA KUFANYA MAPENZI YA MUNGU.

“Chakula changu ni mimi kufanya mapenzi yake aliyenituma.”—Yohana 4:34.

Kwa maneno na matendo yake, Yesu alijitahidi kufanya mapenzi ya Baba yake wa mbinguni, Yehova. * Yesu alipata shangwe katika kufanya mapenzi ya Mungu. Alilinganisha kazi hiyo na chakula, kama andiko lililonukuliwa linavyoonyesha. Acheni tuone alisema maneno hayo wakati gani.

Yesu alisema maneno hayo karibu saa sita mchana. (Yohana 4:6) Alikuwa ametembea asubuhi yote kupitia eneo lenye milima la Samaria, na bila shaka alihisi njaa. Hata wanafunzi wake walikuwa wakimhimiza: “Rabi, kula.” (Yohana 4:31) Kupitia jibu lake, Yesu alionyesha wazi kuwa alipata nguvu kwa kufanya kazi ya Mungu. Je, hilo halionyeshi kwamba Yesu alikuwa na maisha yenye kusudi?

2. YESU ALIMPENDA SANA BABA YAKE.

“Ninampenda Baba.”—Yohana 14:31.

Yesu alikuwa na uhusiano wa karibu sana na Baba yake wa mbinguni. Kwa kuwa alimpenda Mungu sana, Yesu alichochewa kuwaeleza wengine kuhusu Baba yake—jina Lake, makusudi Yake, na sifa Zake. Kupitia maneno, matendo, na mtazamo wake, Yesu alionyesha kikamili sifa za Baba yake, hivi kwamba tunaona sifa za Yehova kupitia utu wa Yesu. Ndiyo sababu, Filipo alipomwambia Yesu: “Bwana, tuonyeshe Baba,” Yesu alimjibu: “Yule ambaye ameniona mimi amemwona Baba.”—Yohana 14:8, 9.

Yesu alimpenda sana Baba yake hivi kwamba alikuwa tayari kumtii hata kama angeuawa. (Wafilipi 2:7, 8; 1 Yohana 5:3) Upendo huo wa Yesu kwa Baba yake ulifanya maisha yake yawe na kusudi.

 3. YESU ALIWAPENDA WATU.

“Hakuna aliye na upendo mkuu kuliko huu, kwamba mtu aitoe nafsi yake kwa ajili ya rafiki zake.”—Yohana 15:13.

Kwa sababu sisi ni wanadamu wenye dhambi hatuwezi kuepuka kifo. Biblia inafafanua hivi: “Kupitia mtu mmoja [Adamu] dhambi iliingia katika ulimwengu na kifo kupitia dhambi, na hivyo kifo kikaenea kwa watu wote kwa sababu wote walikuwa wamefanya dhambi.” (Waroma 5:12) Hatuwezi kuepuka matokeo ya dhambi, yaani, kifo.—Waroma 6:23.

Kwa upendo Yehova aliandaa mpango wa kuwasaidia wanadamu. Aliruhusu Yesu, Mwana wake mkamilifu asiye na dhambi, ateseke na kufa ili kuwa fidia iliyohitajika kuwakomboa wanadamu kutoka kwenye utumwa wa dhambi na kifo. Akichochewa na upendo wake kwa Baba yake na kwa wanadamu, kwa hiari alitoa uhai wake mkamilifu kwa niaba yetu. (Waroma 5:6-8) Upendo huo usio na ubinafsi ulifanya maisha yake yawe na kusudi. *

4. YESU ALIJUA KWAMBA ALIPENDWA NA KUKUBALIWA NA BABA YAKE.

“Huyu ni Mwanangu, mpendwa, ambaye nimemkubali.”—Mathayo 3:17.

Yehova alisema maneno hayo akiwa mbinguni wakati wa ubatizo wa Yesu. Kwa hiyo, Yehova alionyesha kwamba alimpenda na kumkubali Mwanawe, Yesu. Si ajabu Yesu alisema hivi kwa uhakika: “Baba ananipenda”! (Yohana 10:17) Kwa sababu Yesu alijua kwamba alipendwa na kukubaliwa na Baba yake, alivumilia upinzani na chuki kwa uhodari. Hata alikabili kifo. (Yohana 10:18) Kwa sababu Yesu alijua kwamba Baba yake alimpenda na kumkubali, bila shaka hilo lilifanya maisha yake yawe na kusudi zaidi.

Kwa kweli Yesu alikuwa na maisha yenye kusudi. Ni wazi kwamba tunajifunza mengi kutoka kwake kuhusu jinsi tunavyoweza kuwa na maisha yenye kusudi. Makala inayofuata itazungumzia ushauri ambao Yesu aliwapa wafuasi wake kuhusu maisha.

^ fu. 6 Yehova ni jina la Mungu kama linavyofunuliwa katika Biblia.

^ fu. 15 Ili ujifunze mengi kuhusu thamani ya fidia ya kifo cha Yesu, ona sura ya 5 ya kitabu Biblia Inafundisha Nini Hasa? kilichochapishwa na Mashahidi wa Yehova.