Kwa nini Yesu anaitwa Mwana wa Mungu?

Mungu hana mke ambaye walizaa naye watoto. Yeye ndiye Muumba wa kila kitu. Wanadamu waliumbwa wakiwa na uwezo wa kuiga sifa za Mungu. Hiyo ndiyo sababu Adamu, mwanadamu wa kwanza kuumbwa na Mungu, anaitwa “mwana wa Mungu.” Vivyo hivyo, Yesu anaitwa “Mwana wa Mungu” kwa sababu aliumbwa akiwa na sifa kama za Baba yake.—Soma Luka 3:38; Yohana 1:14, 49.

Yesu aliumbwa lini?

Mungu alimuumba Yesu kabla ya kumuumba Adamu. Kwanza, Mungu alimuumba Yesu kisha akamtumia kufanya vitu vingine vyote, kutia ndani malaika. Hiyo ndiyo sababu Biblia inamwita Yesu “mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote” vya Mungu.—Soma Wakolosai 1:15, 16.

Kabla ya kuzaliwa huko Bethlehemu, Yesu aliishi akiwa kiumbe wa roho mbinguni. Wakati ulipofika, Mungu aliuhamisha uhai wa Yesu kutoka mbinguni mpaka kwenye tumbo la uzazi la Maria ili azaliwe akiwa mwanadamu.—Soma Luka 1:30-32; Yohana 6:38; 8:23.

Kwa nini Mungu alitaka Yesu azaliwe duniani akiwa mwanadamu? Yesu alitimiza daraka gani muhimu? Unaweza kupata majibu ya maswali hayo katika Biblia, na yatakusaidia sana kuelewa na kuthamini yale ambayo Mungu na Yesu wamekufanyia.