IMANI NI NINI?

Kulingana na Biblia, “imani” inahusisha kuwa na itikadi inayotegemea uthibitisho hakika. Mtu mwenye imani katika Mungu ana hakika kwamba Mungu atatimiza ahadi Zake zote.

MUSA ALIONYESHAJE IMANI?

Musa alifanya maamuzi yaliyoonyesha kwamba aliamini ahadi za Mungu. (Mwanzo 22:15-18) Alikuwa na nafasi ya kuishi maisha ya kifahari huko Misri, badala yake, “akachagua kutendewa vibaya pamoja na watu wa Mungu badala ya kufurahia dhambi kwa muda.” (Waebrania 11:25) Je, alifanya uamuzi huo bila kufikiria, na hivyo kujuta baadaye? Hapana, kwa sababu Biblia inasema Musa “aliendelea kuwa imara kama mtu anayemwona Yeye asiyeonekana.” (Waebrania 11:27) Musa hakujutia kamwe maamuzi aliyofanya kwa imani.

Musa alijitahidi kuimarisha imani ya watu wengine. Kwa mfano, fikiria kilichotokea Waisraeli walipofikiri kwamba wamenaswa na jeshi la Farao kando ya Bahari Nyekundu. Kwa kuogopa hatari waliyokabili, Waisraeli walianza kumlilia Yehova na Musa. Musa angefanya nini?

Huenda Musa hakujua kwamba Mungu alitaka kutenganisha Bahari Nyekundu, na kuwakomboa Waisraeli. Hata hivyo, Musa alikuwa na uhakika kwamba Mungu angefanya jambo fulani ili kuwalinda watu Wake. Musa alitaka Waisraeli wenzake wawe na uhakikisho kama huo. Tunasoma hivi: “Musa akawaambia watu: ‘Msiogope. Simameni imara muuone wokovu wa Yehova, atakaowafanyia ninyi leo.’” (Kutoka 14:13) Je, Musa alifanikiwa kuimarisha imani ya Waisraeli wenzake? Bila shaka, kwa sababu Biblia inasema Musa na pia Waisraeli wote: “Kwa imani walipita katikati ya Bahari Nyekundu kana kwamba ni juu ya nchi kavu.” (Waebrania 11:29) Imani haikumsaidia Musa peke yake bali pia wote ambao waliamua kumwamini Yehova.

TUNAJIFUNZA NINI?

Tunaweza kumwiga Musa kwa kuishi kwa njia inayoonyesha kwamba tunaamini ahadi za Mungu. Kwa mfano, Mungu anaahidi kutimiza mahitaji yetu ya kimwili ikiwa tutatanguliza ibada yake maishani. (Mathayo 6:33) Ni kweli huenda tukashawishiwa kutanguliza vitu vya kimwili kwa sababu watu wengi wanafanya hivyo. Lakini tunaweza kuwa na uhakika kwamba tukijitahidi kurahisisha maisha yetu na kutanguliza ibada yetu, Yehova atatuandalia mahitaji yetu yote. Anatuhakikishia hivi: “Sitakuacha wala kukutupa hata kidogo.”—Waebrania 13:5.

Sisi pia tunajitahidi kuwasaidia wengine waimarishe imani yao. Kwa mfano, wazazi wenye busara wanatambua fursa walizo nazo za kuwasaidia watoto wao wasitawishe imani katika Mungu. Kadiri wanavyoendelea kukua, watoto wanahitaji kufundishwa kwamba Mungu yuko na ametuwekea viwango vinavyotuonyesha mema na mabaya. Zaidi ya hayo, wanahitaji kusadikishwa kwamba kufuata viwango vyake ndiyo njia bora ya maisha. (Isaya 48:17, 18) Wazazi wanawapa watoto wao zawadi yenye thamani wanapowasaidia kuamini kwamba Mungu “yuko na kwamba huwatunza wale wanaomtafuta.”—Waebrania 11:6, Biblia Habari Njema.