“Yehova mwenyewe atamtegemeza katika kitanda cha ugonjwa.”—ZAB. 41:3.

NYIMBO: 23, 138

1, 2. Huenda wakati fulani tukajiuliza maswali gani? Na ni watu gani katika Biblia ambao walikabili hali hiyo?

UMEWAHI kujiuliza: ‘Je, kweli nitapona ugonjwa huu?’ Au huenda umewahi kujiuliza ikiwa mshiriki wa familia au rafiki yako atapona ugonjwa fulani. Ni kawaida kuhisi hivyo tunapokabili matatizo makubwa ya kiafya. Wafalme wawili ambao waliishi katika siku za nabii Eliya na Elisha walihisi hivyo pia. Mfalme Ahazia, mwana wa Ahabu na Yezebeli, aliuliza hivi baada ya kuanguka vibaya: ‘Je, nitapona ugonjwa huu?’ Baadaye, Mfalme Ben-hadadi wa Siria alikuwa mgonjwa sana, naye aliuliza hivi: “Je, nitapona ugonjwa huu?”—2 Fal. 1:2; 8:7, 8.

2 Bila shaka, tunatumaini kwamba hali yetu na ya wapendwa wetu itakuwa nzuri. Hata hivyo, watu wengi wamejiuliza: Mungu atafanya nini ili kutusaidia tunapokuwa wagonjwa? Katika siku za wafalme hao, wakati fulani Mungu aliponya magonjwa kimuujiza. Na kupitia manabii wake, Yehova hata alifufua wafu. (1 Fal. 17:17-24; 2 Fal. 4:17-20, 32-35) Je, kuna sababu ya kutarajia kwamba huenda akafanya hivyo leo?

3-5. Mungu na Yesu wana uwezo gani? Na tutazungumzia maswali gani?

3 Ni wazi kwamba Mungu ana uwezo wa kuathiri afya ya mtu. Biblia inathibitisha jambo hilo. Nyakati fulani aliwaadhibu  watu kwa magonjwa, kama vile Farao katika siku za Abrahamu na baadaye Miriamu, dada ya Musa. (Mwa. 12:17; Hes. 12:9, 10; 2 Sam. 24:15) Mungu aliwaonya Waisraeli kwamba ikiwa wangeacha kuwa waaminifu, basi angewapiga kwa “ugonjwa wowote na pigo lolote.” (Kum. 28:58-61) Kwa upande mwingine, Yehova angeweza kuondoa au kuzuia magonjwa. (Kut. 23:25; Kum. 7:15) Pia, angeweza kuwaponya watu. Kwa mfano, baada ya Ayubu kuugua sana na kutamani kufa, Mungu alimponya!—Ayu. 2:7; 3:11-13; 42:10, 16.

4 Naam, Mungu ana uwezo wa kumponya mtu anayeugua. Mwana wake pia ana uwezo huo. Biblia inaonyesha kwamba Yesu aliwaponya kimuujiza watu wenye ukoma, wenye kifafa, vipofu na waliopooza. (Soma Mathayo 4:23, 24; Yoh. 9:1-7) Imani yetu huimarishwa sana tunaposoma kuhusu uponyaji uliofanywa na Yesu, kwa kuwa unaonyesha yale atakayofanya kwa kiwango kikubwa katika ulimwengu mpya. Wakati huo “hakuna mkaaji atakayesema: ‘Mimi ni mgonjwa.’”—Isa. 33:24.

5 Je, tunapaswa kutarajia Mungu au Yesu atuponye kimuujiza leo? Tunapaswa kuwa na maoni gani tunapopata udhaifu au ugonjwa mbaya sana, na tunaweza kufanya nini tunapokabili hali hizo?

MTEGEMEE YEHOVA UNAPOKUWA MGONJWA

6. Biblia inaonyesha nini kuhusu “zawadi za maponyo” ambazo baadhi ya Wakristo wa karne ya kwanza walipewa?

6 Biblia inaonyesha kwamba katika karne ya kwanza, Mungu aliwawezesha baadhi ya Wakristo watiwa mafuta kufanya miujiza. (Mdo. 3:2-7; 9:36-42) “Zawadi za maponyo” zilikuwa miongoni mwa “zawadi za namna mbalimbali” walizopewa. (1 Kor. 12:4-11) Hata hivyo, zawadi hizo na nyingine, kama vile kusema kwa lugha na kutoa unabii, zingekoma baada ya muda mfupi. (1 Kor. 13:8) Hakuna zawadi hizo leo. Hivyo, hatuna msingi wowote wa kutarajia Mungu atuponye au awaponye wapendwa wetu kimuujiza.

7. Zaburi 41:3 inatutia moyo jinsi gani?

7 Tunapokuwa wagonjwa, tunaweza kumwomba Mungu atufariji, atupe hekima, na atutegemeze, kama walivyofanya waabudu wa kweli katika siku za kale. Mfalme Daudi aliandika hivi: “Mwenye furaha ni mtu yeyote anayetenda kwa kumfikiria mtu wa hali ya chini; katika siku ya msiba Yehova atamwokoa. Yehova mwenyewe atamlinda na kumhifadhi hai.” (Zab. 41:1, 2) Tunajua kwamba yeyote aliyemwonyesha ufikirio mtu wa hali ya chini katika siku za Daudi, hakuendelea kuishi bila kufa. Kwa hiyo, Daudi hakumaanisha kwamba mtu huyo mwenye ufikirio angeendelea kuwa hai kimuujiza, na hivyo kuishi milele. Tunaweza kusema kwamba maneno hayo yaliyoongozwa na roho yanamaanisha kuwa Mungu angemsaidia mtu huyo mwaminifu na anayewafikiria wengine. Jinsi gani? Daudi alieleza hivi: “Yehova mwenyewe atamtegemeza katika kitanda cha ugonjwa; kitanda chake chote hakika utakibadilisha wakati wa ugonjwa wake.” (Zab. 41:3) Naam, mtu huyo aliyemjali mtu wa hali ya chini angekuwa na uhakika kwamba Mungu anaelewa matatizo na uaminifu wake. Na mwili wake ambao Mungu aliuumba ukiwa na uwezo wa kujiponya, ungeweza kumsaidia apone ugonjwa wake.

8. Kulingana na Zaburi 41:4, Daudi alikuwa akimwomba Yehova afanye nini?

8 Daudi aliandika hivi kutokana na mambo yaliyompata maishani: “Mimi nami, nilisema: ‘Ee Yehova, nionyeshe kibali. Uiponye nafsi yangu, kwa maana nimekutendea dhambi.’” (Zab. 41:4) Huenda aliandika maneno hayo Absalomu alipojaribu kupindua ufalme. Daudi alikuwa mgonjwa wakati huo, hivyo hangeweza kukabiliana na hali hiyo. Ingawa Mungu alikuwa amemsamehe, Daudi  hakusahau dhambi aliyofanya na Bath-sheba na matokeo ya dhambi yake. (2 Sam. 12:7-14) Hata hivyo, mfalme alikuwa na uhakika kwamba Mungu angemtegemeza katika kitanda chake cha ugonjwa. Je, Daudi alikuwa akiomba aponywe kimuujiza na kuongezewa siku za kuishi?

9. (a) Kisa cha Daudi kilitofautianaje na kile cha Mfalme Hezekia? (b) Daudi alitarajia nini kutoka kwa Yehova?

9 Miaka mingi baadaye, Mungu aliamua kumponya Mfalme Hezekia, ambaye alikuwa “mgonjwa kufikia hatua ya kufa.” Katika hali isiyo ya kawaida, Mungu aliingilia kati. Hezekia alipona, naye akaishi miaka 15 zaidi. (2 Fal. 20:1-6) Hata hivyo, Daudi hakuwa akimwomba Mungu amponye kimuujiza. Muktadha unaonyesha kwamba Daudi alimwomba Yehova amsaidie kama vile ambavyo angemsaidia yule anayemwonyesha ufikirio mtu wa hali ya chini. Hilo lilihusisha kutegemezwa “katika kitanda cha ugonjwa.” Kwa kuwa tayari dhambi yake ilikuwa imesamehewa, Daudi alimwomba Mungu amfariji na kumtegemeza alipokuwa akiugua na kwamba mwili wake uweze kupona. (Zab. 103:3) Tunaweza kufanya vivyo hivyo.

10. Kisa cha Trofimo na Epafrodito kinatufundisha nini?

10 Kama ambavyo Daudi hakuponywa kimuujiza wala kuongezewa siku za kuishi, ndivyo ilivyokuwa kwa Trofimo, aliyefanya kazi na mtume Paulo. Tunajua kuwa wakati fulani Paulo alipewa uwezo wa kuponya wagonjwa. (Soma Matendo 14:8-10.) Alitumia uwezo huo kumponya “baba ya Publio [ambaye] alikuwa amelala akitaabishwa na homa na ugonjwa wa kuhara damu.” Paulo ‘alisali, akaweka mikono juu yake na kumponya.’ (Mdo. 28:8) Lakini Paulo hakumponya Trofimo, ambaye alikuwa amesafiri naye katika safari ya umishonari. (Mdo. 20:3-5, 22; 21:29) Trofimo aliposhindwa kusafiri na Paulo kwa sababu ya ugonjwa, mtume huyo hakumponya; bali alimwacha Mileto ili apone. (2 Tim. 4:20) Vivyo hivyo, Epafrodito alipokuwa “mgonjwa karibu kufa,” Biblia haionyeshi kwamba Paulo alitumia nguvu za kimuujiza kumponya rafiki yake mpendwa.—Flp. 2:25-27, 30.

TENDA KWA BUSARA

11, 12. Kwa nini Luka alikuwa na uwezo wa kumsaidia Paulo? Na tunajuaje kwamba Luka alikuwa mtaalamu?

11 “Luka tabibu mpendwa,” mwandishi wa kitabu cha Matendo, alisafiri pia na Paulo. (Kol. 4:14; Mdo. 16:10-12; 20:5, 6) Inawezekana kwamba Luka alimpa Paulo ushauri wa kitiba na alimhudumia yeye na wasafiri wenzake walipokuwa wagonjwa katika safari yao ya umishonari. Kwa nini? Kwa sababu hata Paulo aliugua alipokuwa akisafiri. (Gal. 4:13) Luka angeweza kutoa msaada wa kitiba, na jambo hilo linapatana na maneno haya ya Yesu: “Wale walio na afya hawahitaji tabibu, bali wale wanaougua ndio wanaomhitaji.”—Luka 5:31.

12 Biblia haitaji wakati au mahali ambapo Luka alisomea utabibu. Inasemekana kwamba Paulo alitaja kazi ya Luka ya utabibu kwa Wakristo wa Kolosai kwa sababu walimjua. Huenda Luka alisomea kazi hiyo katika shule ya utabibu iliyokuwa Laodikia, jiji lililokuwa karibu na Kolosai. Vyovyote vile, Luka alikuwa tabibu; hakuwa mtu anayetoa tu mapendekezo ya kitiba bila kuwa na utaalamu wowote. Jambo hilo linaonekana wazi katika lugha aliyotumia kuandika kitabu cha Injili kinachoitwa kwa jina lake, kitabu cha Matendo, na jinsi alivyozingatia masimulizi ya uponyaji ya Yesu.

13. Tunapaswa kuwa na maoni gani kuhusu mapendekezo ya kitiba?

13 Leo, Mkristo mwenzetu hawezi kutumia “zawadi za maponyo” ili kutuponya kimuujiza. Hata hivyo, baadhi ya akina ndugu wenye nia nzuri, huwapendekezea wengine  matibabu fulani hata bila kuombwa ushauri. Ni kweli kwamba wengine huenda wakatoa mapendekezo mazuri. Kwa mfano, Paulo alifanya hivyo Timotheo alipokuwa na matatizo ya tumbo ambayo huenda yalisababishwa na kunywa maji yasiyo safi. * (Soma 1 Timotheo 5:23.) Lakini jambo hilo ni tofauti kabisa na kujaribu kumshawishi Mkristo mwenzetu atumie mitishamba, tiba, au lishe fulani ambayo huenda isiwe na matokeo mazuri au katika visa fulani inaweza kusababisha madhara. Nyakati nyingine, watu fulani hujaribu kuwashawishi wengine kwa kusema hivi: ‘Ndugu yangu wa ukoo aliugua ugonjwa huohuo, na baada ya kutumia . . . alipona kabisa.’ Hata ikiwa pendekezo hilo linaonekana kuwa linafaa, ni vizuri tukumbuke kwamba hata dawa na tiba zinazotumiwa na watu wengi zinaweza kuwa hatari.—Soma Methali 27:12.

CHUKUA TAHADHARI

14, 15. (a) Watu fulani wanatumia magonjwa ya wengine kuwa fursa ya kufanya nini? (b) Tunajifunza nini katika Methali 14:15?

14 Tukiwa Wakristo, ni jambo la kawaida kutamani kuwa na afya nzuri ili tufurahie maisha na kumtumikia Mungu kikamili. Hata hivyo, tumerithi hali ya kutokamilika na ndiyo sababu tunakuwa wagonjwa. Tunapougua, huenda kukawa na aina mbalimbali za matibabu. Kila mtu ana haki ya kuchagua aina ya matibabu atakayokubali au kutumia. Inasikitisha kwamba katika ulimwengu huu wenye pupa, kuna wale ambao wanatumia magonjwa ya watu kuwa fursa ya kujichumia pesa. Baadhi yao wanauza “matibabu” au “dawa,” na wanawashawishi watu kwa kutumia madai ya uwongo au ushuhuda bandia. Watu au makampuni fulani yanawahimiza wengine watumie bidhaa ambazo ni ghali sana yakiwa na lengo la kupata faida kubwa. Mtu anayeugua anapojitahidi sana kutafuta auheni au njia ya kuongeza siku za kuishi, huenda akavutiwa sana na “dawa” hizo. Lakini tusisahau ushauri huu wa Neno la Mungu: “Mtu asiye na uzoefu huamini kila neno, lakini mtu mwerevu huzifikiria hatua zake.”—Met. 14:15.

15 “Mtu mwerevu” atakuwa mwenye tahadhari hasa ikiwa “neno” au pendekezo, linatolewa na mtu ambaye utaalamu wake unatiliwa shaka. “Mtu mwerevu” anaweza kujiuliza hivi: ‘Mtu huyu anasema kwamba vitamini, mitishamba, au lishe hii ilimsaidia mtu fulani, lakini je, kuna mashahidi wa kutosha kuthibitisha jambo hilo? Watu hutofautiana. Je, kuna sababu ya msingi ya kuamini kwamba itanisaidia? Je, nifanye utafiti zaidi au kuwauliza wataalamu au watu wenye ujuzi wa mambo haya?’—Kum. 17:6.

16. Ni maswali gani ambayo yanaweza kutusaidia tutende kwa “utimamu wa akili” tunapopata mapendekezo ya kitiba?

16 Neno la Mungu linatuhimiza “tuishi kwa utimamu wa akili . . . katikati ya mfumo wa mambo wa sasa.” (Tito 2:12) Ni muhimu kuwa na “utimamu wa akili” au kuwa makini hasa wakati ambapo ufafanuzi wa kipimo au matibabu fulani unaonekana kuwa si wa kawaida au haueleweki. Je, daktari au mtu anayetangaza kipimo hicho anaweza kutoa ufafanuzi unaoridhisha kuhusu namna kinavyofanya kazi? Je, kinatimiza viwango vinavyokubalika? Na je, wataalamu wengi wa tiba wanaona kuwa kinategemeka? (Met. 22:29) Au je, lengo kuu ni kuibua tu hisia za watu? Huenda inadaiwa kwamba tiba hiyo iligunduliwa au kutumiwa katika eneo fulani la mbali, kana kwamba bado watafiti hawaijui. Je, kuna mambo yoyote yanayothibitisha kwamba madai hayo ni ya kweli? Baadhi ya vifaa vya kupimia au aina za matibabu zinadaiwa kwamba zinatumia ‘vitu visivyojulikana’ au ‘msukumo wa mwili.’ Kwa sababu hiyo, ni muhimu sana kuchukua tahadhari  kwa kuwa Mungu anaonya kwamba hatupaswi kutumia “nguvu za uchawi” wala kuwasiliana na pepo.—Isa. 1:13; Kum. 18:10-12.

“AFYA NJEMA KWENU”

17. Watumishi wa Mungu wana tamaa gani inayofaa?

17 Baraza linaloongoza la karne ya kwanza lilituma barua muhimu makutanikoni. Baada ya kutaja mambo ambayo Wakristo wanapaswa kuepuka, barua hiyo ilimalizia hivi: “Mkijiepusha kwa uangalifu na mambo haya, mtafanikiwa. Afya njema kwenu!” (Mdo. 15:29) Maneno hayo ya umalizio, ambayo ni njia nyingine ya kusema kwaheri, yanaweza pia kutafsiriwa “muwe wenye nguvu.” Bila shaka, tunatamani kuwa na “afya njema” na wenye nguvu tunapomtumikia Mungu wetu mkuu.

Tunataka tufanikiwe na kuwa wenye nguvu tunapomtumikia Mungu (Tazama fungu la 17)

18, 19. Tunatazamia nini katika ulimwengu mpya?

18 Ni wazi kwamba tutaendelea kupatwa na magonjwa kwa kuwa bado tunaishi katika mfumo huu wa mambo na sisi si wakamilifu. Hatuwezi kutarajia kuponywa kimuujiza leo. Hata hivyo, andiko la Ufunuo 22:1, 2 linaeleza wakati ambapo tutaponywa kikamili. Mtume Yohana aliona katika maono “mto wa maji ya uzima” na “miti ya uzima” yenye majani “ya kuponya mataifa.” Maono hayo hayamaanishi kwamba kuna tiba fulani ya mitishamba leo au wakati ujao ambayo tunaweza kutumia ili tupone. Badala yake, yanaonyesha mpango ambao Yehova amefanya kupitia Yesu wa kuwapa wanadamu watiifu uzima wa milele, jambo tunalotazamia kwa hamu sana!—Isa. 35:5, 6.

19 Tunapongojea wakati huo ujao mtukufu, tunajua kwamba Yehova anamjali kila mmoja wetu, hata tunapokuwa wagonjwa. Tunaweza kuwa na uhakika kama Daudi kwamba Mungu wetu atatutegemeza wakati wowote tunapougua. Nasi tunaungana na Daudi kusema hivi: “Umenitegemeza kwa sababu ya utimilifu wangu, nawe utaniweka mbele za uso wako mpaka wakati usio na kipimo.”—Zab. 41:12.

^ fu. 13 Kitabu kimoja kinasema hivi: “Imethibitishwa kisayansi kwamba vijidudu vya homa ya matumbo na vijidudu vingine hatari hufa mara moja vinapochanganywa na divai.”—The Origins and Ancient History of Wine.