Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Mnara wa Mlinzi—Toleo la Funzo  |  Novemba 2015

Je, ‘Unampenda Jirani Yako Kama Unavyojipenda’?

Je, ‘Unampenda Jirani Yako Kama Unavyojipenda’?

“Mpende jirani yako kama wewe mwenyewe.”—MT. 22:39.

NYIMBO: 73, 36

1, 2. Maandiko yanasema nini kuhusu upendo?

UPENDO ni sifa kuu ya Mungu. (1 Yoh. 4:16) Yesu Kristo, ambaye aliumbwa kwanza na Mungu, aliishi na Baba yake kwa mabilioni ya miaka na alijifunza kwa kina upendo wa Mungu. (Kol. 1:15) Katika maisha yake yote, mbinguni na duniani, Yesu alionyesha kwamba anaelewa vizuri upendo wa Mungu, naye aliiga upendo huo. Hivyo, tuna uhakika kwamba sikuzote utawala wa Yehova na Yesu utaongozwa kwa sifa ya upendo.

2 Yesu alipoulizwa ni amri gani iliyo kuu katika Sheria, alijibu hivi: “‘Lazima umpende Yehova Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa nafsi yako yote na kwa akili yako yote.’ Hii ndiyo amri iliyo kuu na ya kwanza. Ya pili, kama hiyo, ni hii, ‘mpende jirani yako kama wewe mwenyewe.’”—Mt. 22:37-39.

3. “Jirani” yetu ni nani?

3 Yesu alisema kwamba kumpenda jirani ni amri ya pili. Jambo hilo linaonyesha kwamba ni muhimu kuwa na upendo katika mahusiano yetu. Lakini “jirani” yetu ni nani? Ikiwa tumefunga ndoa, basi mwenzi wetu wa ndoa ndiye jirani yetu wa karibu zaidi. Pia, ndugu na dada zetu katika kutaniko la  Kikristo ni jirani zetu wa karibu. Wengine ni wale tunaokutana nao katika huduma. Wale wanaomwabudu Yehova na kufuata mafundisho ya Mwana wake wanaweza kuonyeshaje kwamba wanawapenda jirani zao?

MPENDE MWENZI WAKO WA NDOA

4. Je, inawezekana kwa wanadamu wasio wakamilifu kuwa na ndoa nzuri? Eleza.

4 Yehova alifungisha ndoa ya kwanza alipowaumba Adamu na Hawa. Alikusudia wawe na furaha, ndoa yao idumu, wazae watoto na kuijaza dunia. (Mwa. 1:27, 28) Lakini uasi dhidi ya enzi kuu ya Yehova uliharibu ndoa hiyo na kusababisha dhambi na kifo kwa wanadamu wote. (Rom. 5:12) Hata hivyo, Biblia inatueleza jinsi tunavyoweza kuwa na ndoa nzuri. Ina ushauri mzuri kuhusu ndoa kwa sababu imetungwa na Yehova, Mwanzilishi wa ndoa.—Soma 2 Timotheo 3:16, 17.

5. Kwa nini upendo ni muhimu katika ndoa?

5 Neno la Mungu linaonyesha kwamba upendo, yaani, hali ya kuvutiwa au kuingiwa moyoni na mtu, ni muhimu sana kwa wanadamu ili wafurahie mahusiano. Sifa hiyo ni muhimu zaidi katika ndoa. Mtume Paulo aliliandikia hivi kutaniko la Korintho: “Upendo ni wenye ustahimilivu na wenye fadhili. Upendo hauna wivu, haujigambi, haujivuni, haujiendeshi bila adabu, hautafuti faida zake wenyewe, hauchokozeki. Hauweki hesabu ya ubaya. Haushangilii juu ya ukosefu wa uadilifu, bali hushangilia pamoja na kweli. Huhimili mambo yote, huamini mambo yote, hutumaini mambo yote, huvumilia mambo yote. Upendo haushindwi kamwe.” (1 Kor. 13:4-8) Kutafakari na kutumia mambo hayo yaliyoandikwa kwa mwongozo wa roho ya Mungu kutaongeza shangwe katika ndoa.

Neno la Mungu linaonyesha jinsi tunavyoweza kuwa na ndoa nzuri (Tazama fungu la 6 na 7)

6, 7. (a) Biblia inasema nini kuhusu ukichwa? (b) Mume Mkristo anapaswa kumtendeaje mke wake?

6 Upendo ni muhimu sana ili kufuata kanuni ya ukichwa ambayo Yehova ameweka katika uumbaji wake wote. Paulo alieleza hivi: “Nataka mjue kwamba kichwa cha kila mwanamume ni Kristo; nacho kichwa cha mwanamke ni mwanamume; nacho  kichwa cha Kristo ni Mungu.” (1 Kor. 11:3) Hata hivyo, haifai kutumia ukichwa kimabavu. Kwa mfano, Yehova anatumia mamlaka yake ya ukichwa juu ya Kristo kwa fadhili na bila ubinafsi. Matokeo ni kwamba Yesu anajitiisha kwa hiari, na anathamini sana jinsi ambavyo Mungu anatumia ukichwa wake kwa upendo. Hiyo ndiyo sababu alisema hivi: “Ninampenda Baba.” (Yoh. 14:31) Inaelekea Yesu hangehisi hivyo ikiwa Yehova angemtendea Mwana wake mpendwa kikatili au kidikteta.

7 Ni kweli kwamba mume ni kichwa cha mke wake, hata hivyo Biblia inamwagiza ‘amheshimu’ mke wake. (1 Pet. 3:7) Njia moja ambayo waume wanaweza kuwaheshimu wake zao ni kwa kuzingatia mahitaji yao, na katika mambo fulani inafaa kutanguliza maoni yao. Neno la Mungu linasema hivi: “Enyi waume, endeleeni kuwapenda wake zenu, kama vile Kristo pia alivyolipenda kutaniko na kujitoa mwenyewe kwa ajili yake.” (Efe. 5:25) Naam, Yesu alikufa kwa ajili ya wafuasi wake. Mume anapoiga jinsi Yesu alivyotumia ukichwa wake, anafanya iwe rahisi kwa mke kumpenda, kumheshimu, na kujitiisha kwake.—Soma Tito 2:3-5.

WAPENDE WAABUDU WENZAKO

8. Waabudu wa Yehova wanapaswa kuwaonaje Wakristo wenzao?

8 Leo, kuna mamilioni ya watu wanaomwabudu Yehova na kutangaza jina na kusudi lake. Kila mwabudu wa Yehova anapaswa kuwaonaje Mashahidi wenzake? Neno la Mungu linajibu hivi: “Tuwatendee wote mema, na hasa wale ambao katika imani ni jamaa zetu.” (Gal. 6:10; soma Waroma 12:10.) Mtume Petro aliandika hivi: “Sasa kwa kuwa mmezitakasa nafsi zenu kwa kuwa watiifu kwa ile kweli tokeo likiwa ni upendo wa kindugu usio na unafiki, pendaneni sana kutoka moyoni.” Isitoshe, aliwaambia hivi Wakristo wenzake: “Zaidi ya mambo yote, iweni na upendo mkubwa ninyi kwa ninyi.”—1 Pet. 1:22; 4:8.

9, 10. Kwa nini watu wa Mungu wana umoja?

9 Kuwapenda waabudu wenzetu kumefanya tengenezo letu liwe la pekee sana duniani. Isitoshe, Yehova anatusaidia kupitia nguvu zake, yaani roho takatifu, kwa sababu tunampenda na tunatii sheria zake. Jambo hilo hutuwezesha kufurahia umoja wa pekee sana ulimwenguni pote.—Soma 1 Yohana 4:20, 21.

10 Paulo aliandika hivi alipokuwa akikazia umuhimu wa upendo kati ya Wakristo: “Jivikeni upendo mwororo wenye huruma, fadhili, unyenyekevu wa akili, upole, na ustahimilivu. Endeleeni kuvumiliana na kusameheana kwa hiari ikiwa yeyote ana sababu ya kulalamika juu ya mwingine. Kama vile Yehova alivyowasamehe ninyi kwa hiari, nanyi fanyeni vivyo hivyo pia. Lakini, zaidi ya mambo haya yote, jivikeni upendo, kwa maana huo ni kifungo kikamilifu cha muungano.” (Kol. 3:12-14) Inapendeza sana kuona upendo, ambao ni “kifungo kikamilifu cha muungano,” ukisitawi kati yetu haidhuru malezi au taifa letu.

11. Ni nini kinachowatambulisha wafuasi wa dini ya kweli?

11 Upendo wa kweli na umoja huwatambulisha watumishi wa Yehova kuwa wafuasi wa dini ya kweli. Yesu alisema hivi: “Kwa jambo hili wote watajua kwamba ninyi ni wanafunzi wangu, mkiwa na upendo kati yenu wenyewe.” (Yoh. 13:34, 35) Pia, mtume Yohana aliandika hivi: “Watoto wa Mungu na watoto wa Ibilisi ni wazi kwa jambo hili: Kila mtu ambaye haendelei  kufanya uadilifu hatokani na Mungu, wala yeye ambaye hampendi ndugu yake. Kwa maana huu ndio ujumbe ambao mmesikia tangu mwanzo, kwamba tunapaswa kupendana.” (1 Yoh. 3:10, 11) Upendo unaowafanya Mashahidi wa Yehova wawe na umoja wa pekee, unawatambulisha kuwa wafausi wa kweli wa Kristo; watu ambao Mungu anawatumia kutimiza kusudi lake, yaani kuhubiri habari njema katika dunia yote inayokaliwa.—Mt. 24:14.

KUKUSANYA “UMATI MKUBWA”

12, 13. “Umati mkubwa” unafanya nini sasa, na hivi karibuni utakabili hali gani?

12 Watumishi wengi wa Yehova leo ni sehemu ya “umati mkubwa . . . kutoka mataifa yote na makabila na vikundi vya watu na lugha.” Nao “wamesimama mbele ya kiti cha ufalme [cha Mungu] na mbele ya Mwana-Kondoo [Yesu Kristo].” Ni nani hao? “Hawa ndio wale wanaotoka katika ile dhiki kuu, nao wamefua kanzu zao na kuzifanya nyeupe katika damu ya Mwana-Kondoo,” kwa kuwa wana imani katika dhabihu ya fidia ya Yesu. Washiriki wa “umati mkubwa” unaozidi kuongezeka, wanampenda Yehova na Mwana wake, nao “wanamtolea [Mungu] utumishi mtakatifu mchana na usiku.”—Ufu. 7:9, 14, 15.

13 Hivi karibuni Mungu atauharibu ulimwengu huu mwovu katika “dhiki kuu.” (Mt. 24:21; soma Yeremia 25:32, 33.) Hata hivyo, kwa kuwa Yehova anawapenda watumishi wake, atawalinda wakiwa kikundi na kuwaingiza katika ulimwengu mpya. Isitoshe, kama ilivyotabiriwa miaka 2,000 hivi iliyopita, Mungu “atafuta kila chozi kutoka katika macho yao, na kifo hakitakuwapo tena, wala maombolezo wala kilio wala maumivu hayatakuwapo tena.” Je, ungependa kuishi katika Paradiso wakati ambapo ‘mambo ya zamani yatakuwa yamepitilia mbali’?—Ufu. 21:4.

14. Umati mkubwa umeongezeka kadiri gani?

14 Siku za mwisho zilipoanza mwaka wa 1914, watumishi wa Yehova walikuwa wachache sana duniani. Kwa kuwa waliwapenda jirani zao, na kwa msaada wa roho ya Mungu, Wakristo hao wachache waliotiwa mafuta walihubiri habari njema ya Ufalme kwa bidii licha ya hali ngumu. Matokeo ni kwamba umati mkubwa wa watu wenye tumaini la kuishi duniani unaendelea kukusanywa mpaka sasa. Kuna Mashahidi 8,000,000 hivi katika makutaniko zaidi ya 115,400 duniani kote, na idadi hiyo inaendelea kuongezeka. Kwa mfano, zaidi ya watu 275,500 walibatizwa na kuwa Mashahidi katika mwaka wa utumishi wa 2014; kwa wastani watu 5,300 hivi walibatizwa kila juma.

15. Eleza jinsi ambavyo habari njema imehubiriwa kwa mapana na marefu.

15 Inastaajabisha sana kuona jinsi ambavyo habari njema imehubiriwa kwa mapana na marefu! Leo, machapisho yetu yanapatikana katika lugha zaidi ya 700. Mnara wa Mlinzi ndilo gazeti linalosambazwa kwa wingi zaidi duniani. Zaidi ya nakala 52,000,000 huchapishwa kila mwezi, na gazeti hilo linapatikana katika lugha 247. Kufikia sasa, nakala zaidi ya 200,000,000 za kitabu Biblia Inafundisha Nini Hasa?, zimechapishwa katika lugha zaidi ya 250.

16. Kwa nini tengenezo la Yehova linazidi kukua?

16 Ongezeko hilo kubwa katika tengenezo la Yehova ni matokeo ya imani yetu kwa Mungu na kukubali kuwa Biblia ni Neno lake lililoongozwa na roho. (1 The. 2:13) Jambo la pekee hasa ni mafanikio ya kiroho ambayo watu wa Yehova wanapata licha ya chuki na upinzani wa Shetani, “mungu wa mfumo huu wa mambo.”—2 Kor. 4:4.

 WAPENDE WATU SIKUZOTE

17, 18. Watumishi wa Mungu wanapaswa kuwaonaje watu ambao hawamwabudu Yehova?

17 Watumishi wa Yehova wanapaswa kuwaonaje watu ambao hawamwabudu Mungu wa pekee wa kweli? Tunapohubiri, tunakutana na watu mbalimbali; wengine wanakubali ujumbe wetu ilhali wengine wanauchukia. Hata hivyo, Neno la Mungu limeweka viwango ambavyo tunapaswa kufuata, haidhuru watu wanaitikiaje ujumbe wetu. Linasema hivi: “Maneno yenu na yawe yenye neema sikuzote, yenye kukolezwa chumvi, ili mjue jinsi mnavyopaswa kumjibu kila mtu.” (Kol. 4:6) Tunapojitetea mbele ya kila mtu anayetaka tutoe sababu ya tumaini lililo ndani yetu, tunafanya hivyo “kwa tabia-pole na heshima kubwa,” kwa kuwa tunawapenda jirani zetu.—1 Pet. 3:15.

18 Tunaonyesha kwamba tunawapenda jirani zetu, hata ikiwa mwenye nyumba anapinga ujumbe wetu. Tunamwiga Yesu kwa kuwa “alipokuwa akitukanwa, hakujibu kwa matukano. Alipokuwa akiteseka, hakutoa vitisho, bali aliendelea kujiweka mkononi mwa [Yehova] ambaye anahukumu kwa uadilifu.” (1 Pet. 2:23) Iwe tupo na waabudu wenzetu au watu wengine, tunaonyesha sifa ya unyenyekevu na kufuata ushauri huu: “Msilipe ubaya kwa ubaya au matukano kwa matukano, bali, kinyume chake, [muwe] mkitoa baraka.”—1 Pet. 3:8, 9.

19. Tunapaswa kuwatendeaje adui zetu?

19 Sifa ya unyenyekevu inawasaidia watu wa Yehova watii kanuni muhimu iliyotolewa na Yesu. Alisema hivi katika Mahubiri yake ya Mlimani: “Mlisikia kwamba ilisemwa, ‘Mpende jirani yako na kumchukia adui yako.’ Hata hivyo, mimi ninawaambia ninyi: Endeleeni kuwapenda adui zenu na kusali kwa ajili ya wale wanaowatesa ninyi; ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni, kwa kuwa yeye hulichomoza jua lake juu ya watu waovu na wema na hunyesha mvua juu ya watu waadilifu na wasio waadilifu.” (Mt. 5:43-45) Naam, tukiwa watumishi wa Mungu, ni lazima tujifunze ‘kuwapenda adui zetu,’ haidhuru wana mtazamo gani kutuelekea.

20. Tuna uhakika gani kwamba upendo kwa Mungu na jirani utatawala kila kitu katika ulimwengu mpya? (Tazama picha mwanzoni mwa makala hii.)

20 Nyakati zote, watumishi wa Mungu wanapaswa kuonyesha kwa matendo na mtazamo kuwa wanampenda Yehova na jirani zao. Kwa mfano, hata ikiwa watu fulani hawakubali ujumbe wa Ufalme, tunaonyesha kwamba tunawapenda kwa kuwasaidia wanapokuwa na uhitaji. Mtume Paulo aliandika hivi: “Msiwe na deni la hata jambo moja la mtu yeyote, isipokuwa kupendana; kwa maana yeye anayempenda mwanadamu mwenzake ameitimiza sheria. Kwa maana sheria zinazosema, ‘usifanye uzinzi, usiue, usiibe, usitamani,’ na amri nyingine yoyote iliyoko, zimejumlishwa katika neno hili, yaani, ‘Mpende jirani yako kama wewe mwenyewe.’ Upendo haumfanyii uovu jirani ya mtu; kwa hiyo upendo ndio utimizo wa sheria.” (Rom. 13:8-10) Tukiwa Mashahidi wa Yehova, tunaonyesha upendo wa kweli katika ulimwengu huu mwovu, usio na umoja, na wenye ujeuri ambao unaongozwa na Shetani. (1 Yoh. 5:19) Ni wazi kwamba upendo utatawala kila kitu katika ulimwengu mpya, baada ya Shetani, mashetani wake, na wanadamu waasi kuharibiwa. Itakuwa baraka iliyoje kuishi wakati ambapo wakazi wote wa dunia watampenda Mungu na jirani!