“Oneni namna ya upendo ambao Baba ametupa sisi!” —1 YOH. 3:1.

NYIMBO: 91, 13

1. Mtume Yohana aliwahimiza Wakristo watafakari nini, na kwa nini?

MANENO ya mtume Yohana katika 1 Yohana 3:1 yanatuchochea tuthamini sana upendo wa Yehova. Aliposema “oneni namna ya upendo ambao Baba ametupa sisi,” Yohana alikuwa akiwahimiza Wakristo watafakari jinsi Yehova anavyowapenda sana. Tukitafakari upendo wa Yehova na jinsi anavyoonyesha kwamba anatupenda, tutampenda na kumkaribia zaidi.

2. Kwa nini ni vigumu kwa wengine kuamini kwamba Mungu anawapenda?

2 Watu wengine hawaamini kama Mungu anawapenda. Wanafikiri kwamba Mungu hutunga tu sheria na kuwaadhibu wale wasiomtii. Au huenda wameathiriwa na mafundisho ya uwongo yanayowafanya wahisi kwamba Mungu hatupendi na wala hatuwezi kumpenda. Kwa upande mwingine, kuna wale wanaoamini kwamba Mungu anawapenda watu wote haijalishi wanafanya nini. Lakini ulipojifunza Biblia, uligundua kwamba upendo ni sifa kuu ya Mungu na ulimchochea amtoe Mwana wake afe kwa ajili yetu. (Yoh. 3:16; 1 Yoh. 4:8) Hata hivyo, maoni yako kuhusu upendo wa Mungu yanaweza kuathiriwa na malezi na mambo uliyopitia maishani.

3. Ili kujua jinsi Yehova anavyotupenda, tunahitaji kuelewa nini?

 3 Yehova anaonyeshaje kwamba anatupenda? Ili kujibu swali hilo, tunahitaji kwanza kuelewa uhusiano uliopo kati yetu na Yehova Mungu. Yehova ndiye aliyetuumba. (Soma Zaburi 100:3-5.) Hiyo ndiyo sababu Biblia inamwita Adamu “mwana wa Mungu,” na Yesu aliwafundisha wafuasi wake wamwite Mungu “Baba yetu uliye mbinguni.” (Luka 3:38; Mt. 6:9) Yehova ni Baba yetu kwa sababu ndiye aliyetupatia uhai; uhusiano wetu pamoja naye ni kama wa baba na mtoto. Kwa ufupi, tunaweza kusema kwamba Yehova anatupenda kama vile baba mwenye upendo anavyowapenda watoto wake.

4. (a) Yehova anatofautianaje na baba wa kibinadamu? (b) Tutachunguza nini katika makala hii na ile inayofuata?

4 Baba wa kibinadamu si wakamilifu. Hata wafanye nini, hawawezi kuonyesha kikamili upendo kama wa Yehova. Kwa kweli, wengine wanakumbuka maumivu ya kihisia au matatizo ya kisaikolojia waliyopata kwa kutendewa isivyofaa na baba zao. Jambo hilo linaumiza na kusikitisha sana. Lakini Yehova si baba wa aina hiyo. (Zab. 27:10) Kutafakari jinsi Yehova anavyotupenda na kutujali kutatufanya tumkaribie zaidi. (Yak. 4:8) Katika makala hii, tutachunguza mambo manne yanayoonyesha jinsi Yehova anavyotupenda. Makala inayofuata itazungumzia mambo manne tunayoweza kufanya ili kuonyesha kwamba tunampenda Yehova.

YEHOVA ANATOSHELEZA MAHITAJI YETU

5. Mtume Paulo aliwaambia nini Waathene?

5 Paulo alipokuwa huko Athene, Ugiriki, aliona sanamu nyingi za miungu ambayo watu waliamini kwamba iliwapa uhai na mahitaji mengine muhimu maishani. Paulo aliwaambia hivi: “Mungu aliyeufanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo . . . huwapa watu wote uhai na pumzi na vitu vyote. . . . Kupitia kwake tuna uhai na tunaenda na kuwako.” (Mdo. 17:24, 25, 28) Naam, Yehova anatupatia “vitu vyote” vinavyoendeleza uhai wetu kwa sababu anatupenda. Fikiria baadhi ya mambo ambayo ametupatia.

6. Dunia inathibitishaje kwamba Mungu anatupenda? (Tazama picha kwenye ukurasa wa 18.)

6 Yehova “amewapa wana wa binadamu” dunia maridadi. (Zab. 115:15, 16) Wanasayansi wametumia pesa nyingi sana ili kutafuta sayari nyingine ambayo inafanana na dunia. Ingawa wamevumbua mamia ya sayari, wanasayansi hawajapata sayari hata moja yenye mifumo inayoendeleza uhai kama dunia. Dunia ni tofauti kabisa na sayari nyingine zote. Hebu wazia jambo hili, kati ya sayari zote zilizopo, Yehova aliiumba dunia ikiwa yenye kupendeza na salama, ili watu waishi na kufurahia maisha! (Isa. 45:18) Hilo linaonyesha kwamba Yehova anatupenda sana.—Soma Ayubu 38:4, 7; Zaburi 8:3-5.

7. Mungu ametuumba jinsi gani? Na hilo linaonyeshaje kwamba anatupenda?

7 Ingawa Yehova ametupatia makao maridadi, anajua kwamba tunahitaji mengi zaidi ya vitu vya kimwili ili tufurahie na kuridhika. Mtoto huhisi yuko salama anapojua kwamba wazazi wake wanampenda na kumjali. Yehova ametuumba kwa mfano wake. (Mwa. 1:27) Hivyo, tunaweza kuelewa jinsi anavyotupenda na kutujali, nasi tunaweza kumpenda pia. Isitoshe, Yesu alisema hivi: “Wenye furaha ni wale wanaotambua uhitaji wao wa  kiroho.” (Mt. 5:3) Akiwa Baba mwenye upendo, Yehova “hutupa sisi vitu vyote kwa wingi ili tuvifurahie,” vitu vya kimwili na vya kiroho.—1 Tim. 6:17; Zab. 145:16.

YEHOVA ANATUFUNDISHA KWELI

8. Kwa nini tukubali kufundishwa na Yehova?

8 Akina baba wanawapenda watoto wao, nao wanataka kuwalinda ili wasidanganywe au kupotoshwa. Hata hivyo, wazazi wengi wanashindwa kuwapa watoto wao mwongozo unaofaa kwa sababu wao wenyewe wamekataa kuongozwa na Neno la Mungu. Mara nyingi jambo hilo limesababisha madhara makubwa. (Met. 14:12) Kwa upande mwingine, Yehova ni “Mungu wa ukweli.” (Zab. 31:5) Anawapenda watoto wake na anataka kuwaangazia nuru ya kweli ili iwaongoze katika kila sehemu ya maisha yao, hasa katika ibada. (Soma Zaburi 43:3.) Yehova amefunua kweli gani, na hilo linaonyeshaje kwamba anatupenda?

Akina baba wanamwiga Yehova kwa kuwafundisha kweli watoto wao na kuwasaidia wawe na uhusiano mzuri na Baba yao wa mbinguni (Tazama fungu la 8-10)

9, 10. Kwa nini Yehova ametufunulia (a) mambo yanayomhusu? (b) kweli kuhusu wanadamu?

9 Kwanza, Yehova anafunua mambo yanayotusaidia tumjue. Amefunua jina lake ambalo linapatikana mara nyingi zaidi katika Biblia kuliko jina lingine lolote. Kwa njia hiyo, Yehova anatukaribia kwa kuwa anatusaidia tumjue. (Yak. 4:8) Pia, Yehova amefunua sifa zake, yaani, jinsi alivyo. Tunapotazama uumbaji tunaona nguvu na hekima yake, na tunaposoma Maandiko tunajifunza jinsi alivyo Mungu mwenye haki na upendo. (Rom. 1:20) Yeye ni Baba ambaye ana nguvu, hekima, haki, na upendo, na sifa hizo zinatuwezesha kuwa na uhusiano wa karibu pamoja naye.

10 Isitoshe, Yehova anafunua kweli kuhusu wanadamu, yaani, nafasi yetu katika mpango wake. Hilo linachangia amani na utaratibu katika familia yake ya ulimwenguni pote. Biblia inaonyesha kwamba wanadamu hawajaumbwa wakiwa na haki ya kujiamulia mema na mabaya, yaani, kuishi bila kumtegemea Mungu. Kupuuza ukweli huo muhimu kunasababisha madhara makubwa. (Yer. 10:23) Yehova anajua mambo yanayotufaa zaidi. Tunaweza kufurahia amani na umoja ikiwa tu tunatambua mamlaka ya Mungu. Kwa kweli, Yehova ameonyesha upendo mkubwa kwa kufunua kweli hiyo muhimu.

11. Yehova ameonyeshaje kwamba anatupenda na kutuhangaikia?

11 Baba mwenye upendo anahangaikia hali ya wakati ujao ya watoto wake. Anataka wawe na maisha yenye kuridhisha na yenye kusudi. Hata hivyo, inasikitisha kwamba watu wengi hawajui mambo yatakuwaje wakati ujao, au wanatumia maisha yao kufanya mambo ambayo hayana faida za kudumu. (Zab. 90:10) Tukiwa watoto wa Mungu, tunamshukuru sana Yehova kwa kutupatia tumaini zuri la wakati ujao, jambo linaloonyesha kwamba anatupenda sana. Hilo linatufanya tuishi maisha yenye kuridhisha na yenye kusudi.

YEHOVA ANATUSHAURI NA KUTUTIA NIDHAMU

12. Ushauri wa Yehova kwa Kaini na Baruku ulionyeshaje kwamba aliwapenda na kuwajali?

12 “Kwa nini umewaka hasira na kwa nini uso wako umekunjamana? Ukigeuka utende mema, je, hutainuliwa? . . . Je, wewe utaishinda [dhambi]?” (Mwa. 4:6, 7) Ushauri na mwongozo huo ulitolewa kwa wakati unaofaa. Yehova alimwonya Kaini alipokuwa hatarini kufanya uamuzi mbaya sana. Inasikitisha kwamba Kaini hakutii onyo hilo na akapata matokeo mabaya.  (Mwa. 4:11-13) Baruku, mwandishi wa Yeremia, alipohisi amechoka na kukata tamaa, Yehova alimpa ushauri uliomsaidia kutambua uhalisia wa mambo. Tofauti na Kaini, Baruku alikubali ushauri wa Yehova, na hivyo kuokoa uhai wake.— Yer. 45:2-5.

13. Kwa nini Yehova aliruhusu watumishi wake wakabili majaribu?

13 Paulo aliandika hivi: “Yeye ambaye Yehova anampenda, humtia nidhamu; kwa kweli, humpiga fimbo kila mtu ambaye yeye humpokea kuwa mwana.” (Ebr. 12:6) Hata hivyo, nidhamu inahusisha mengi zaidi ya adhabu. Katika Biblia, kuna mifano mingi ya watumishi waaminifu ambao huenda walizoezwa kupitia majaribu makali waliyokabili. Mfikirie Yosefu, Musa, na Daudi. Biblia inaeleza kwa mapana na marefu historia ya maisha yao. Kutafakari jinsi Yehova alivyowasaidia wakati wa majaribu na jinsi alivyowatumia kwa njia kubwa, kunatusaidia kuona jinsi Yehova anavyowapenda na kuwajali watumishi wake.—Soma Methali 3:11, 12.

14. Yehova anaonyeshaje kwamba anatupenda tunapotenda dhambi?

14 Nidhamu ya Yehova inatusaidia kuelewa upendo wake kwa njia nyingine. Watenda dhambi wanapokubali nidhamu ya Yehova na kutubu, ‘anawasamehe kwa njia kubwa.’ (Isa. 55:7) Hilo linamaanisha nini? Daudi alisema maneno haya yenye kugusa moyo kuhusu msamaha wa Yehova: “Yeye anayesamehe makosa yako yote,  anayeponya magonjwa yako yote, anayeuokoa uhai wako kutoka katika shimo, anayekuvika taji la fadhili zenye upendo na rehema. Kama vile mashariki ilivyo mbali sana na magharibi, ndivyo ameweka makosa yetu mbali sana na sisi.” (Zab. 103:3, 4, 12) Sikuzote na tukubali ushauri na nidhamu ya Yehova bila kukawia, tukitambua kuwa mambo hayo yanaonyesha kwamba anatupenda sana.—Zab. 30:5.

YEHOVA ANATULINDA

15. Ni nini kinachoonyesha kwamba Yehova anawathamini sana watu wake?

15 Kwa kawaida, baba mwenye upendo anajitahidi sana kuilinda familia yake kutokana na madhara au hatari yoyote inayoweza kutokea. Baba yetu wa mbinguni, Yehova, anafanya vivyo hivyo. Mtunga-zaburi alisema hivi kumhusu Yehova: “Yeye anazilinda nafsi za washikamanifu wake; huwakomboa kutoka katika mkono wa waovu.” (Zab. 97:10) Fikiria mfano huu. Unayathamini macho yako kadiri gani? Hivyo ndivyo Yehova anavyowaona watumishi wake. (Soma Zekaria 2:8.) Naam, Mungu anawathamini sana watu wake!

16, 17. Fafanua jinsi Yehova anavyowalinda watu wake, hata katika siku zetu.

16 Yehova anawatumia malaika kuwalinda watu wake. (Zab. 91:11) Malaika mmoja aliokoa jiji la Yerusalemu lilipovamiwa na Waashuru, kwa kuwaangamiza wanajeshi 185,000 kwa usiku mmoja tu. (2 Fal. 19:35) Mtume Petro, Paulo na wengineo waliokolewa na malaika kutoka gerezani. (Mdo. 5:18-20; 12:6-11) Leo pia, Yehova anawalinda watu wake. Mwakilishi mmoja wa makao makuu alipotembelea ofisi ya tawi katika nchi fulani ya Afrika, aliripoti kwamba nchi hiyo ilikuwa imeathiriwa na mizozo ya kisiasa na ya kidini. Mapigano, uporaji, ubakaji, na mauaji yalikuwa yamesababisha mvurugo mkubwa. Hata hivyo, hakuna ndugu au dada yetu aliyepoteza maisha, hata ingawa wengi wao walipoteza vitu vyao vyote na makao yao. Walipoulizwa wanaendeleaje, wote walijibu hivi huku wakitabasamu: “Tunaendelea vizuri, tunamshukuru Yehova!” Walijionea upendo wa Mungu.

17 Katika visa fulani, maadui waliwaua watumishi waaminifu kama vile Stefano, na Yehova hakuingilia kati. Hata hivyo, Mungu anawalinda watu wake kwa ujumla kwa kuwapatia maonyo ya wakati unaofaa kuhusu hila za Shetani. (Efe. 6:10-12) Neno lake na machapisho yanayotolewa na tengenezo lake yanatusaidia kujihadhari na udanganyifu wa utajiri, matumizi mabaya ya Intaneti, burudani zinazoonyesha ujeuri na ukosefu wa maadili, na mengineyo. Kwa kweli, Yehova ni baba mwenye upendo anayetulinda na kutujali.

BARAKA KUBWA SANA

18. Unahisije unapotafakari jinsi Yehova anavyokupenda?

18 Tumezungumzia mambo machache tu yanayoonyesha jinsi Yehova anavyotupenda sana. Alipotafakari kuhusu miaka yote ambayo alimtumikia Yehova, Musa alisema hivi: “Utushibishe asubuhi kwa fadhili zako zenye upendo, ili tupate kupiga vigelegele kwa shangwe na kufurahi siku zetu zote.” (Zab. 90:14) Kwa kweli, ni baraka iliyoje kujionea upendo wa Yehova maishani mwetu! Kama mtume Yohana, tunachochewa kusema hivi: “Oneni namna ya upendo ambao Baba ametupa sisi!”—1 Yoh. 3:1.