Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Mnara wa Mlinzi (Toleo la Funzo)  |  Julai 2015

“Ukombozi Wenu Unakaribia!”

“Ukombozi Wenu Unakaribia!”

“Simameni wima na kuinua vichwa vyenu, kwa sababu ukombozi wenu unakaribia.”—LUKA 21:28.

NYIMBO: 133, 43

1. Ni matukio gani yaliyotokea mwaka wa 66 W.K.? (Tazama picha kwenye ukurasa huu.)

JIWAZIE ukiwa Mkristo huko Yerusalemu mwaka wa 66 W.K. Umeshuhudia matukio mengi katika eneo hilo. Kwanza, gavana Mroma, Florus, amechukua talanta 17 kwenye hazina takatifu ya hekalu. Kisha, Wayahudi wanaanzisha uasi, wanawachinja wanajeshi wa Roma na kutangaza uhuru kutoka kwa Waroma. Lakini Waroma wanajibu mashambulizi haraka. Ndani ya miezi mitatu, wanajeshi 30,000 wanafika Yerusalemu wakiongozwa na gavana Mroma wa Siria, Sesho Galo. Wanajeshi wanaingia haraka katika maeneo ya jiji la Yerusalemu, na Wayahudi waasi wanakimbilia hekaluni. Halafu, wanajeshi wa Roma wanaanza kuharibu ukuta wa nje wa hekalu! Wasiwasi unatanda jijini Yerusalemu. Ungehisije chini ya hali hizo?

2. Wakristo walihitaji kuchukua hatua gani mwaka wa 66 W.K., na hilo liliwezekanaje?

2 Bila shaka unakumbuka maneno ya Yesu yanayopatikana katika Injili ya Luka: “Mtakapoona Yerusalemu limezingirwa na  majeshi yaliyopiga kambi, ndipo jueni kwamba kufanywa ukiwa kwake kumekaribia.” (Luka 21:20) Hata hivyo, huenda unajiuliza, ‘Ninawezaje kutii maagizo yanayotolewa katika onyo hilo?’ Yesu alisema hivi pia: “Ndipo wale walio katika Yudea waanze kukimbilia milimani, na wale walio katikati yake na waondoke, nao wale walio katika sehemu za mashambani wasiingie ndani.” (Luka 21:21) Unawezaje kuondoka Yerusalemu wakati jiji limezingirwa? Kisha, jambo la ajabu linatokea. Unaona majeshi ya Roma yanaanza kuondoka! Kama ilivyotabiriwa, shambulizi ‘linafupishwa.’ (Mt. 24:22) Sasa unapata nafasi ya kutii maagizo ya Yesu. Mara moja unakimbia kutoka jijini kuelekea milimani upande mwingine wa Mto Yordani pamoja na Wakristo wengine waaminifu. * Kisha, mwaka wa 70 W.K., jeshi jipya la Roma linaingia Yerusalemu na kuliharibu jiji. Lakini unasalimika kwa sababu ulitii maagizo ya Yesu.

3. Wakristo watakabili hali gani hivi karibuni, na tutachunguza nini katika makala hii?

3 Hivi karibuni, kila mmoja wetu atakabili hali kama hiyo. Zaidi ya kuwaonya Wakristo kuhusu uharibifu wa Yerusalemu, Yesu alitumia matukio hayo ya karne ya kwanza kuzungumzia kile kitakachotokea “dhiki kuu” itakapoanza. (Mt. 24:3, 21, 29) Habari njema ni kwamba “umati mkubwa” wa watu utaokoka dhiki hiyo itakayotokea ulimwenguni pote. (Soma Ufunuo 7:9, 13, 14.) Biblia inasema nini kuhusu matukio hayo ya wakati ujao? Ni muhimu sana kufikiria jibu la swali hilo kwa sababu wokovu wetu unahusika. Acheni tuchunguze kwa undani jinsi matukio hayo ya wakati ujao yanavyotuhusu.

MWANZO WA DHIKI KUU

4. Dhiki kuu itaanzaje? Ni nini kitakachochochea jambo hilo?

4 Dhiki kuu itaanzaje? Kitabu cha Ufunuo kinatoa jibu kwa kuzungumzia uharibifu wa “Babiloni Mkubwa.” (Ufu. 17:5-7) Katika Biblia, dini zote za uwongo zinafananishwa na kahaba. Kwa nini? Kwa sababu viongozi wa kidini wamefanya ukahaba na watawala wa ulimwengu huu mwovu. Badala ya kumuunga mkono Yesu na Ufalme wake, wamewaunga mkono watawala wa kibinadamu na wamepuuza kanuni za Mungu ili wakubaliwe na wanasiasa. Wao ni tofauti kabisa na Wakristo watiwa-mafuta wa Mungu, walio safi, kama mabikira. (2 Kor. 11:2; Yak. 1:27; Ufu. 14:4) Lakini ni nani atakayeziharibu dini za uwongo? Yehova Mungu atatia “wazo lake” ndani ya mioyo ya zile “pembe kumi” za “mnyama-mwitu mwenye rangi nyekundu.” Pembe kumi zinawakilisha serikali zote za kisiasa zinazounga mkono Umoja wa Mataifa, shirika linalofananishwa na “mnyama-mwitu mwenye rangi nyekundu.”—Soma Ufunuo 17:3, 16-18.

5, 6. Tunajuaje kwamba uharibifu wa Babiloni Mkubwa haumaanishi kuharibiwa kwa washiriki wote wa dini za uwongo?

5 Je, hilo linamaanisha kwamba washiriki wote wa dini za uwongo watauawa Babiloni Mkubwa anapoharibiwa? Inaonekana sivyo. Nabii Zekaria aliongozwa na roho ya Mungu kuandika kuhusu wakati huo. Kulingana na simulizi lake, mtu ambaye zamani alikuwa mshiriki wa dini ya uwongo “atasema, ‘Mimi si nabii. Mimi ni mtu anayelima udongo, kwa sababu mtu fulani wa udongo alinichukua tangu ujana wangu.’ Na mtu atamwambia, ‘Haya majeraha mwilini mwako kati ya mikono yako ni nini?’ Naye atajibu, ‘Ni yale niliyotiwa nyumbani mwa wale wanaonipenda sana.’” (Zek. 13:4-6) Hivyo,  inaonekana kwamba hata baadhi ya viongozi wa kidini wataacha dini zao na kusema kwamba hawakuwahi kushirikiana na dini hizo za uwongo.

6 Itakuwaje kwa watu wa Mungu wakati huo? Yesu alisema: “Kwa kweli, kama siku hizo hazingefupishwa, hakuna chochote chenye mwili ambacho kingeokolewa; lakini kwa sababu ya wale waliochaguliwa siku hizo zitafupishwa.” (Mt. 24:22) Kama tulivyoona, dhiki ‘ilifupishwa’ katika mwaka wa 66 W.K. Hivyo, “waliochaguliwa,” yaani, Wakristo watiwa-mafuta, walipata nafasi ya kukimbia kutoka jijini. Vivyo hivyo, sehemu ya kwanza ya dhiki kuu inayokuja ‘itafupishwa’ kwa sababu ya “wale waliochaguliwa.” Zile “pembe kumi” hazitaruhusiwa kuwaangamiza watu wa Mungu. Badala yake, kutakuwa na kipindi kifupi cha utulivu.

WAKATI WA MAJARIBU NA HUKUMU

7, 8. Tutakuwa na nafasi ya kufanya nini baada ya kuharibiwa kwa dini za uwongo? Na ni kwa njia gani watu wa Mungu watakuwa tofauti na watu wengine?

7 Ni nini kitakachotokea baada ya uharibifu wa dini za uwongo? Huo utakuwa wakati wa kufunua kile kilicho moyoni mwetu. Watu wengi watatafuta kimbilio katika mashirika ya kibinadamu yanayofananishwa na “miamba ya milima.” (Ufu. 6:15-17) Hata hivyo, watu wa Mungu watamkimbilia Yehova ili kupata ulinzi. Katika karne ya kwanza, kufupishwa kwa dhiki hakukuwa wakati wa Wayahudi wengi kugeuzwa kuwa Wakristo. Huo ulikuwa wakati wa wale ambao tayari walikuwa Wakristo kutii na kutenda. Vivyo hivyo, hatutarajii kwamba dhiki kuu itakapofupishwa wakati ujao watu wengi watabadilika ghafla na kuwa Wakristo wa kweli. Badala yake, hiyo itakuwa fursa ya waabudu wa kweli kuthibitisha upendo wao kwa Yehova na kuwaunga mkono ndugu za Kristo.—Mt. 25:34-40.

8 Hatujui kikamili mambo yote yatakayotokea wakati huo wa majaribu. Hata hivyo, tunajua kwamba tutahitaji kujidhabihu. Wakristo katika karne ya kwanza walihitaji kuacha mali zao na kuvumilia hali ngumu ili waokoke. (Marko 13:15-18) Je, tutakuwa tayari kupoteza vitu vya kimwili ili tuendelee kuwa waaminifu? Je, tutakuwa tayari kufanya chochote kinachohitajika ili tuendelee kuwa washikamanifu kwa Yehova? Hebu wazia! Wakati huo, ni sisi pekee tutakaofuata mfano wa nabii Danieli wa kale kwa kuendelea kumwabudu Mungu chini ya hali zozote zile.—Dan. 6:10, 11.

9, 10. (a) Watu wa Mungu watatangaza ujumbe gani wakati wa dhiki kuu? (b) Maadui wa Mungu watatendaje?

9 Huo hautakuwa wakati wa kuhubiri “habari njema ya ufalme.” Wakati wa kuhubiri ujumbe huo utakuwa umepita. Wakati wa “mwisho” utakuwa umefika! (Mt. 24:14) Bila shaka, watu wa Mungu watatangaza ujumbe mzito wa hukumu. Huenda hilo likahusisha kutangaza kwamba ulimwengu mwovu wa Shetani unaelekea mwisho. Biblia inaufananisha ujumbe huo na mvua ya mawe inaposema: “Mvua kubwa ya mawe iliyo na kila jiwe lenye uzito wa karibu talanta moja ikashuka kutoka mbinguni juu ya wanadamu, na wale wanadamu wakamkufuru Mungu kwa sababu ya lile pigo la mvua ya mawe, kwa sababu pigo lake lilikuwa kubwa isivyo kawaida.”—Ufu. 16:21.

10 Maadui wetu watasikia ujumbe huo mzito. Chini ya mwongozo wa Mungu, nabii Ezekieli alifafanua kile ambacho Gogu wa Magogu, yaani, muungano wa mataifa, atafanya: “Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi, ‘Na itatukia katika siku hiyo  kwamba mambo yataingia moyoni mwako, nawe hakika utapanga hila yenye madhara; nawe utasema: “Nitapanda juu ya nchi iliyo wazi ya mashambani. Nitawaingilia wale wasio na usumbufu, wanaokaa kwa usalama, wote wanaokaa bila ukuta, nao hawana hata mapingo na milango.” Ili kuteka nyara kubwa na kupora kwa wingi, ili kuugeuzia mkono wako kuelekea mahali palipoharibiwa panapokaliwa tena na juu ya kikundi cha watu waliokusanywa pamoja kutoka katika mataifa, wanaokusanya utajiri na mali, wale wanaokaa katikati ya dunia.’” (Eze. 38:10-12) Watu wa Mungu watakuwa tofauti na watu wengine wote kana kwamba wanakaa “katikati ya dunia.” Mataifa yatakasirishwa sana na jambo hilo. Naam, yatatamani kuwashambulia watiwa-mafuta wa Yehova na waandamani wao.

11. (a) Tunapaswa kukumbuka nini kuhusiana na mfuatano wa matukio wakati wa dhiki kuu? (b) Watu watatendaje watakapoona ishara angani?

11 Tunapochunguza matukio yanayofuata, tunapaswa kukumbuka kwamba Neno la Mungu halifunui kihususa mfuatano wa matukio. Inaelekea baadhi ya matukio yatatukia kwa wakati mmoja. Yesu alisema hivi alipokuwa akitabiri kuhusu umalizio wa mfumo huu wa mambo: “Kutakuwa na ishara katika jua na mwezi na nyota, na juu ya dunia maumivu makali ya mataifa, bila kujua njia ya kutokea kwa sababu ya kunguruma kwa bahari na msukosuko wake, huku watu wakizimia kwa woga na tarajio la mambo yanayokuja juu ya dunia inayokaliwa; kwa maana nguvu za mbingu zitatikiswa. Na ndipo watakapomwona Mwana wa binadamu akija katika wingu akiwa na nguvu na utukufu mwingi.” (Luka 21:25-27; soma Marko 13:24-26.) Je, kutakuwa na ishara na matukio yenye kuogopesha angani unabii huo utakapotimizwa? Tutasubiri ili tuone kitakachotokea. Lakini vyovyote vile, ishara hizo zitawatetemesha na kuwaogopesha maadui wa Mungu.

Tutakuwa na mtazamo unaofaa tukiwa na uhakika kwamba tutaokolewa! (Tazama fungu la 12 na 13)

12, 13. (a) Ni nini kitakachotokea Yesu atakapokuja “akiwa na nguvu na utukufu mwingi”? (b) Watumishi wa Mungu watatendaje wakati huo?

12 Ni nini kitakachotokea Yesu atakapokuja “akiwa na nguvu na utukufu mwingi”? Huo utakuwa wakati wa kuwathawabisha waaminifu na kuwaadhibu waovu. (Mt. 24:46, 47, 50, 51; 25:19, 28-30) Simulizi la Mathayo linaonyesha kwamba Yesu alimalizia kutoa ishara yenye mambo mengi kwa kuzungumzia mfano wa kondoo na mbuzi. Alisema hivi: “Wakati Mwana wa binadamu atakapofika katika utukufu wake, na malaika wote pamoja naye, ndipo atakapoketi juu ya kiti chake cha ufalme chenye utukufu. Na mataifa yote yatakusanyika mbele yake, naye atawatenganisha watu, mmoja kutoka kwa mwenzake, kama vile mchungaji anavyotenganisha kondoo na mbuzi. Naye atawaweka kondoo kwenye mkono wake wa kuume, lakini mbuzi kwenye mkono wake wa kushoto.” (Mt. 25:31-33) Kondoo na mbuzi watapata hukumu gani? Mfano huo unamalizia kwa maneno haya: “Hawa [mbuzi] watakatiliwa mbali milele, lakini waadilifu wataingia katika uzima wa milele.”—Mt. 25:46.

13 Watu wanaofananishwa na mbuzi watatendaje baada ya kutambua kwamba “watakatiliwa mbali milele”? ‘Watajipiga-piga wenyewe kwa kuomboleza.’ (Mt. 24:30) Lakini ndugu za Kristo na waandamani wao waaminifu watatendaje? Wakiwa na imani thabiti kwa Yehova Mungu na Mwana wake, Yesu Kristo, watatii amri hii ya Yesu: “Mambo haya yanapoanza kutukia, simameni wima na kuinua vichwa vyenu, kwa sababu ukombozi wenu unakaribia.” (Luka 21:28)  Naam, tutakuwa na mtazamo unaofaa tukiwa na uhakika kwamba tutaokolewa.

KUNG’AA KWA UANGAVU KATIKA UFALME

14, 15. Ni kazi gani ya kukusanya itakayotokea baada ya shambulizi la Gogu wa Magogu kuanza, na kazi hiyo inahusisha nini?

14 Ni nini kitakachotokea Gogu wa Magogu atakapoanza kuwashambulia watu wa Mungu? Biblia inasema kwamba Mwana wa binadamu ‘atawatuma malaika na kuwakusanya pamoja watu wake waliochaguliwa kutoka zile pepo nne, kutoka mwisho wa dunia mpaka mwisho wa mbingu.’ (Marko 13:27; Mt. 24:31) Kukusanywa huko ni tofauti na kutiwa muhuri wa kwanza kwa watiwa-mafuta; na wala hakurejelei kutiwa muhuri wa mwisho kwa watiwa-mafuta walio duniani. (Mt. 13:37, 38) Kutiwa muhuri wa mwisho kutatokea kabla ya dhiki kuu kuanza. (Ufu. 7:1-4) Basi Yesu alizungumzia kukusanywa gani? Ni wakati ambapo watiwa-mafuta ambao wangali duniani watapokea thawabu yao mbinguni. (1 The. 4:15-17; Ufu. 14:1) Hilo litatokea muda fulani baada ya shambulizi la Gogu wa Magogu kuanza. (Eze. 38:11) Kisha maneno haya ya Yesu yatatimia: “Wakati huo waadilifu watang’aa kwa uangavu kama jua katika ufalme wa Baba yao.”Mt. 13:43. *

15 Je, hilo linamaanisha kwamba watiwa-mafuta “watanyakuliwa” kwenda mbinguni wakiwa na miili yao ya nyama? Makanisa mengi ya Kikristo yanaamini hivyo. Wanatarajia kwamba Yesu ataonekana kwa macho atakaporudi kutawala dunia. Hata hivyo, Biblia inaonyesha wazi kwamba “ishara ya Mwana wa binadamu” itaonekana mbinguni na Yesu atakuja “juu ya  mawingu ya mbinguni.” (Mt. 24:30) Mambo yote mawili yanatoa wazo la kutoonekana. Zaidi ya hayo, “nyama na damu haviwezi kuurithi ufalme wa Mungu.” Hivyo, wale watakaoenda mbinguni watahitaji kwanza ‘kubadilishwa, kwa muda mfupi, kufumba na kufumbua jicho, wakati wa tarumbeta ya mwisho.’ * (Soma 1 Wakorintho 15:50-53.) Hivyo, ingawa watiwa-mafuta waaminifu walio duniani hawataenda mbinguni wakiwa na miili yao ya nyama, watakusanywa pamoja kwa muda mfupi, kufumba na kufumbua.

16, 17. Ni nini kitakachotokea kabla ya ndoa ya Mwana-Kondoo?

16 Baada ya washiriki wote 144,000 kwenda mbinguni, matayarisho ya mwisho kwa ajili ya ndoa ya Mwana-Kondoo yanaweza kuanza. (Ufu. 19:9) Lakini jambo fulani litatokea kabla ya tukio hilo lenye kusisimua. Kumbuka kwamba kabla ya watiwa-mafuta walio duniani kuchukuliwa kwenda mbinguni, Gogu atawashambulia watu wa Mungu. (Eze. 38:16) Kutakuwa na matokeo gani? Watu wa Mungu walio duniani wataonekana hawana ulinzi. Watatii maagizo yaliyotolewa katika siku za Mfalme Yehoshafati: “Hamtahitaji kupigana katika kisa hiki. Simameni mahali penu, simameni tuli, mkauone wokovu wa Yehova kwa ajili yenu. Ee Yuda na Yerusalemu, msiogope wala msiwe na hofu.” (2 Nya. 20:17) Muda fulani baada ya shambulizi la Gogu kuanza watiwa-mafuta wote walio duniani watachukuliwa kwenda mbinguni. Andiko la Ufunuo 17:14 linaeleza jambo litakalotokea mbinguni ili kujibu mashambulizi ya Gogu. Maadui wa watu wa Mungu “watapigana na Mwana-Kondoo, lakini, kwa sababu yeye ni Bwana wa mabwana na Mfalme wa wafalme, Mwana-Kondoo atawashinda. Pia, wale walioitwa na waliochaguliwa na walio waaminifu pamoja naye watawashinda.” Hivyo, Yesu atakuja pamoja na watawala wenzake 144,000 kuwaokoa watu wa Mungu walio duniani.

17 Jambo hilo litaanzisha vita vya Har–Magedoni ambavyo vitalitukuza jina takatifu la Yehova. (Ufu. 16:16) Wakati huo, wale walio mfano wa mbuzi “watakatiliwa mbali milele.” Kisha uovu wote utaondolewa duniani, na umati mkubwa utaokoka Har–Magedoni. Baada ya matayarisho yote kukamilika tutafikia upeo wa kitabu cha Ufunuo, yaani, ndoa ya Mwana-Kondoo. (Ufu. 21:1-4) * Wote watakaookoka Har–Magedoni watafurahia kibali na upendo wa Mungu kwa njia nyingi. Itakuwa ndoa yenye kusisimua kwelikweli! Je, unatazamia kwa hamu wakati huo?—Soma 2 Petro 3:13.

18. Tunapaswa kuazimia kufanya nini tunaposubiri matukio yenye kusisimua yaliyo mbele yetu?

18 Tunapaswa kufanya nini tunapoendelea kusubiri matukio hayo yenye kusisimua? Mtume Petro aliongozwa na roho ya Mungu kuandika hivi: “Kwa kuwa hivyo vitu vyote vitayeyushwa jinsi hiyo, ninyi mnapaswa kuwa watu wa namna gani katika matendo matakatifu ya mwenendo na vitendo vya ujitoaji-kimungu, mkingojea na kuweka karibu akilini kuwapo kwa siku ya Yehova, . . . Kwa hiyo, wapendwa, kwa kuwa mnangojea mambo hayo, fanyeni yote mnayoweza ili mwishowe yeye awapate ninyi mkiwa bila doa na bila dosari na mkiwa katika amani.” (2 Pet. 3:11, 12, 14) Basi, acheni tuazimie kuendelea kuwa safi kiroho huku tukimuunga mkono Mfalme wa Amani.

^ fu. 2 Tazama gazeti la Mnara wa Mlinzi la Aprili 15, 2012, ukurasa wa 25-26.

^ fu. 14 Tazama gazeti la Mnara wa Mlinzi la Julai 15, 2013, ukurasa wa 13-14.

^ fu. 15 Miili ya nyama ya watiwa-mafuta watakaokuwepo wakati huo haitaenda mbinguni. (1 Kor. 15:48, 49) Inaelekea miili yao itaondolewa kama ilivyokuwa katika kisa cha Yesu.

^ fu. 17 Zaburi ya 45 inaonyesha pia mfuatano wa matukio. Kwanza Mfalme anapigana vita, na kisha ndoa inafungwa.