Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Uwe Macho—Shetani Anataka Kukumeza!

Uwe Macho—Shetani Anataka Kukumeza!

“Iweni wenye kulinda. Adui yenu, Ibilisi, anatembea huku na huku kama simba anayenguruma, akitafuta kummeza mtu.”—1 PET. 5:8.

1. Fafanua jinsi kiumbe wa roho alivyobadilika na kuwa Shetani.

WAKATI fulani, alikuwa na uhusiano mzuri na Yehova. Hata hivyo, kiumbe huyu wa roho alianza kutamani wanadamu wamwabudu. Badala ya kuing’oa tamaa hiyo mbaya, aliisitawisha hivi kwamba ikakua na kuzaa dhambi. (Yak. 1:14, 15) Kiumbe huyo ni Shetani, ambaye “hakusimama imara katika kweli.” Alimwasi Yehova na kuwa “baba ya uwongo.”—Yoh. 8:44.

2, 3. Maneno “Shetani,” “Ibilisi,” “nyoka,” na “joka” yanafunua nini kumhusu adui mkubwa zaidi wa Yehova?

2 Tangu alipoasi, Shetani amekuwa adui mkubwa zaidi wa Yehova, na bila shaka amekuwa adui ya wanadamu pia. Majina aliyopewa yanafunua kina cha uovu wake. Jina Shetani linamaanisha “Mpinzani,” likionyesha kwamba kiumbe huyo mwovu wa roho haungi mkono enzi kuu ya Mungu; badala yake, anaichukia na kuishambulia vikali. Shetani anatamani sana kuona enzi kuu ya Yehova ikifikia mwisho.

3 Kama anavyotajwa katika Ufunuo 12:9, Shetani anaitwa Ibilisi, jina linalomaanisha “Mchongezi.” Jina hilo linatukumbusha  kuwa Shetani amemharibia sifa Yehova kwa kumwita mwongo. Maneno “yule nyoka wa zamani” yanatukumbusha ile siku mbaya zaidi katika Edeni, Shetani alipotumia nyoka kumdanganya Hawa. Maneno “yule joka mkubwa” yanafanya tufikirie jitu linalotisha, na yanamfaa Shetani ambaye ana tamaa mbaya sana ya kuwaangamiza watu wa Mungu na kuzuia kutimia kwa kusudi la Yehova.

4. Tutazungumzia nini katika makala hii?

4 Ni wazi kwamba Shetani anatamani sana kuvunja uaminifu wetu kwa Mungu. Ndiyo sababu Biblia inatuhimiza hivi: “Tunzeni akili zenu, iweni wenye kulinda. Adui yenu, Ibilisi, anatembea huku na huku kama simba anayenguruma, akitafuta kummeza mtu.” (1 Pet. 5:8) Hivyo basi, makala hii itazungumzia sifa tatu za Shetani, na kutusaidia tuone uhitaji wa kujilinda dhidi ya adui huyo mwovu wa Yehova na wa watu Wake.

SHETANI ANA NGUVU

5, 6. (a) Toa mifano inayoonyesha kuwa viumbe wa roho wana “uwezo katika nguvu.” (b) Kwa nini tunaweza kusema kwamba Shetani ana “uwezo wa kusababisha kifo”?

5 Malaika ni viumbe wa roho wenye “uwezo katika nguvu.” (Zab. 103:20) Wana akili na nguvu nyingi kuliko wanadamu. Pasipo shaka, malaika waaminifu hutumia nguvu zao kwa njia nzuri. Kwa mfano, katika kisa fulani malaika mmoja wa Yehova aliua wanajeshi Waashuru 185,000—jambo ambalo halingeweza kufanywa na mwanadamu mmoja na hata ingekuwa vigumu kwa jeshi zima kufanya hivyo. (2 Fal. 19:35) Katika kisa kingine, malaika alitumia maarifa na nguvu zake zinazopita uwezo wa binadamu ili kuwatoa jela mitume wa Yesu. Kiumbe huyo wa roho aliingia gerezani bila kizuizi chochote, aliwafungulia mitume milango na kuwaacha waende, kisha akaifunga—alifanya mambo yote hayo walinzi wakiwa wamesimama karibu!—Mdo. 5:18-23.

6 Ingawa viumbe wa roho waaminifu hutumia nguvu zao kwa njia nzuri, Shetani hutumia nguvu zake kwa makusudi maovu. Naye ana nguvu na ushawishi mkubwa. Maandiko yanamwita “mtawala wa ulimwengu huu” na “mungu wa mfumo huu wa mambo.” (Yoh. 12:31; 2 Kor. 4:4) Pia, Shetani Ibilisi ana “uwezo wa kusababisha kifo.” (Ebr. 2:14) Jambo hilo halimaanishi kwamba anasababisha moja kwa moja kifo cha kila mtu. Hata hivyo, roho yake ya uuaji imeenea duniani kote. Isitoshe, wanadamu wamerithi dhambi na kifo kwa sababu Hawa aliamini uwongo wa Shetani na Adamu hakumtii Mungu. (Rom. 5:12) Kwa sababu hiyo, tunaweza kusema kwamba Ibilisi ana “uwezo wa kusababisha kifo.” Ndiyo sababu Yesu alimwita “muuaji.” (Yoh. 8:44) Kwa kweli, Shetani ndiye adui yetu mwenye nguvu!

7. Roho waovu wameonyeshaje kwamba wana nguvu?

7 Tunapompinga Shetani, tunakuwa maadui wake na wa wale wote wanaomuunga mkono katika suala la enzi kuu ya ulimwenguni pote. Maadui hao wanatia ndani idadi kubwa ya viumbe wa roho wengine waasi, au roho waovu. (Ufu. 12:3, 4) Mara kwa mara roho waovu wameonyesha nguvu zao zinazopita uwezo wa binadamu kwa kusababisha taabu kubwa sana kwa watu wanaowatesa. (Mt. 8:28-32; Marko 5:1-5) Usipuuze hata kidogo nguvu za malaika hao waovu au nguvu za “mtawala wa roho waovu.” (Mt. 9:34) Hatuwezi kamwe kumshinda Shetani pasipo msaada wa Yehova.

 SHETANI NI MKATILI

8. (a) Shetani ana lengo gani? (Tazama picha kwenye ukurasa wa 9.) (b) Kutokana na mambo uliyojionea mwenyewe, ulimwengu huu unafunuaje ukatili wa Shetani?

8 Mtume Petro alimfananisha Shetani na “simba anayenguruma.” Kitabu kimoja kinasema kwamba neno la Kigiriki linalotafsiriwa “anayenguruma” linamaanisha “sauti kubwa ya mnyama mwenye njaa kali sana.” Maana hiyo inafafanua vizuri sana ukatili wa Shetani! Ingawa tayari ulimwengu mzima unakaa katika nguvu zake, bado Shetani ana njaa ya kupata mawindo zaidi. (1 Yoh. 5:19) Kulingana na Shetani, ulimwengu ni kama tu “kitu cha kuamsha hamu ya kula.” Kwa sababu hiyo, Shetani ameelekeza fikira zake kwenye “chakula chenyewe,” yaani, watiwa-mafuta walio duniani na waandamani wao, “kondoo wengine.” (Yoh. 10:16; Ufu. 12:17) Shetani ana lengo la kuwameza watu wa Yehova. Mateso mengi aliyowasababishia wafuasi wa Kristo kuanzia karne ya kwanza hadi leo yanafunua wazi ukatili wake.

9, 10. (a) Shetani alijaribu jinsi gani kuzuia kutimia kwa kusudi la Mungu kuhusiana na taifa la Israeli? (Toa mifano.) (b) Kwa nini Shetani alikazia uangalifu taifa la kale la Israeli? (c) Unafikiri leo Ibilisi anahisije mtumishi wa Yehova anapotenda dhambi nzito?

9 Katika jitihada zake za kuzuia kutimia kwa kusudi la Mungu, Shetani ameonyesha ukatili wake katika njia nyingine. Simba mwenye njaa halihurumii windo lake. Hana huruma yoyote kabla ya kuua na wala hajuti baada ya kuua. Vivyo hivyo, Shetani hawahurumii wale ambao anataka kuwameza. Kwa mfano, unafikiri Shetani alihisije Waisraeli waliposhawishika kufanya uasherati na kutenda kwa pupa? Unaposoma kuhusu matokeo aliyopata Zimri mwenye maadili mabaya na Gehazi mwenye pupa, je, “unamwona” simba anayenguruma akishangilia ushindi wake?—Hes. 25:6-8, 14, 15; 2 Fal. 5:20-27.

Shetani anashangilia sana mtumishi wa Yehova anapotenda dhambi (Tazama fungu la 10)

10 Shetani alikuwa na sababu ya pekee ya kukazia uangalifu taifa la kale la Israeli. Kwa nini? Kwa sababu taifa hilo lingemtokeza Masihi, yule ambaye angemponda Shetani na kutetea enzi kuu ya Yehova.  (Mwa. 3:15) Shetani hakutaka Waisraeli wafanikiwe, hivyo aliwatendea kwa ukatili na kujitahidi kuwachafua kwa dhambi. Usidhani kwamba Shetani alimwonea huruma Daudi alipofanya uzinzi au kwamba alimsikitikia nabii Musa aliposhindwa kuingia katika Nchi ya Ahadi. Kinyume chake, Shetani anashangilia sana mtumishi wa Mungu anapofanya dhambi nzito. Kwa kweli, ushindi huo ni mojawapo ya mambo ambayo Shetani anatumia kumdhihaki Yehova.—Met. 27:11.

11. Huenda Shetani alikuwa na lengo gani alipokuwa akimwinda Sara?

11 Shetani aliuchukia zaidi ukoo ambao Masihi angetokea. Kwa mfano, fikiria yale yaliyotokea muda mfupi baada ya Abrahamu kuambiwa kwamba angekuwa “taifa kubwa.” (Mwa. 12:1-3) Abrahamu na Sara walipokuwa Misri, Farao aliagiza Sara aletwe nyumbani kwake—ni wazi kwamba alitaka awe mke wake. Hata hivyo, Yehova aliingilia kati na kumwokoa Sara kutoka katika hali hiyo ngumu. (Soma Mwanzo 12:14-20.) Muda mfupi kabla ya kuzaliwa kwa Isaka, hali kama hiyo ilitokea tena huko Gerari. (Mwa. 20:1-7) Je, Shetani ndiye aliyesababisha hali hizo? Je, alitumaini kwamba Sara, ambaye aliondoka katika jiji tajiri la Uru na kwenda kuishi kwenye mahema, angeshawishika kwa majumba maridadi ya kifalme ya Farao na Abimeleki? Je, Shetani alifikiri kwamba Sara angemsaliti mume wake—na pia Yehova—kisha kuingia katika ndoa ya uzinzi? Biblia haisemi, hata hivyo, tuna sababu nzuri ya kuamini kwamba Ibilisi angefurahi sana kumfanya Sara asistahili kutokeza uzao ulioahidiwa. Shetani hangeumia wala kuhisi hatia ikiwa ndoa yenye furaha ya Sara, sifa yake nzuri, na msimamo wake mbele za Yehova ungeharibika kabisa. Kwa kweli, Shetani ni mkatili sana!

12, 13. (a) Shetani alionyeshaje roho yake ya ukatili baada ya kuzaliwa kwa Yesu? (b) Unafikiri Shetani anawaonaje vijana wanaompenda na kumtumikia Yehova leo?

12 Yesu alizaliwa karne nyingi baada ya Abrahamu kufa. Usidhani kwamba Shetani alivutiwa na uzuri wa mtoto huyo. Alijua kwamba mtoto huyo angekua na kuwa Masihi aliyeahidiwa. Kwa kweli, Yesu alikuwa sehemu ya msingi ya uzao wa Abrahamu, yule ambaye baadaye ‘atazivunja kazi za Ibilisi.’ (1 Yoh. 3:8) Je, Shetani alifikiri kwamba ulikuwa ukatili kumuua mtoto huyo? Bila shaka la! Shetani hajali hata kidogo. Katika kisa cha Yesu, alitenda bila kukawia. Jinsi gani?

13 Mfalme Herode alihuzunika sana wanajimu walipouliza kuhusu “mfalme wa Wayahudi aliyezaliwa,” na hivyo akaazimia kumuua mtoto huyo. (Mt. 2:1-3, 13) Ili kutimiza azimio lake, aliagiza wavulana wote wenye umri wa miaka miwili kwenda chini katika Bethlehemu na wilaya zake zote wauawe. (Soma Mathayo 2:13-18.) Yesu alinusurika kufa katika mauaji hayo ya kikatili sana. Hata hivyo, tukio hilo linafunua nini kumhusu adui yetu Shetani? Ni wazi kwamba Ibilisi hathamini uhai wa wanadamu. Kwa hakika Shetani hawapendi kabisa watoto. Yeye ni “simba anayenguruma.” Usipuuze kamwe roho yake ya ukatili!

SHETANI NI MDANGANYIFU

14, 15. Shetani ‘amezipofushaje akili za wasioamini’?

14 Shetani anaweza kuwadanganya watu wamwasi Mungu mwenye upendo, Yehova. (1 Yoh. 4:8) Kwa udanganyifu, anawafanya watu wasitambue “uhitaji wao wa kiroho.” (Mt. 5:3) Hivyo, “amezipofusha akili za wasioamini, ili nuru ya habari njema yenye utukufu juu ya Kristo, aliye mfano wa Mungu, isipenyeze mwangaza.”—2 Kor. 4:4.

 15 Njia moja kubwa anayotumia kuwadanganya watu ni dini ya uwongo. Shetani hufurahi sana anapoona watu wakiabudu mababu zao, vitu vya asili, wanyama, au kitu kingine chochote badala ya kumwabudu Yehova, “anayetaka watu wajitoe kikamili.” (Kut. 20:5) Hata watu wengi wanaodhani kwamba wanamwabudu Mungu kwa njia inayofaa, wanafuata mafundisho ya uwongo na desturi ambazo Mungu hazikubali. Wako katika hali yenye kusikitisha sana. Hali yao inafanana na ile ya watu ambao walisihiwa hivi na Yehova: “Kwa nini mnaendelea kulipa pesa kwa ajili ya kitu ambacho si mkate, na kwa nini kazi yenu ni kwa ajili ya kitu ambacho hakishibishi? Nisikilizeni kwa makini, na mle yaliyo mema, na nafsi yenu ipate furaha tele katika unono.”—Isa. 55:2.

16, 17. (a) Kwa nini Yesu alimwambia Petro: “Nenda nyuma yangu, Shetani”? (b) Shetani anaweza kutudanganya jinsi gani?

16 Shetani anaweza kuwadanganya hata watumishi wa Yehova wenye bidii. Kwa mfano, fikiria kilichotokea Yesu alipowaambia wanafunzi wake kwamba anakaribia kuuawa. Bila shaka, Petro alikuwa na nia nzuri alipomchukua Yesu kando na kumwambia: “Jitendee kwa fadhili, Bwana; wewe hutapatwa hata kidogo na jambo hili.” Yesu alimjibu hivi Petro kwa uthabiti: “Nenda nyuma yangu, Shetani!” (Mt. 16:22, 23) Kwa nini Yesu alimwita Petro “Shetani”? Kwa sababu alijua jambo ambalo lingetokea. Punde si punde angekufa akiwa dhabihu ya fidia na kuthibitisha kuwa Ibilisi ni mwongo. Huo haukuwa wakati wa Yesu ‘kujitendea kwa fadhili.’ Hata hivyo, Shetani alitamani sana Yesu alegeze msimamo wake.

17 Sisi pia tunaishi katika nyakati ngumu, kwa kuwa mwisho wa mfumo huu wa mambo umekaribia. Shetani anataka tulegeze msimamo wetu, yaani ‘tujitendee kwa fadhili’ kwa kutafuta mafanikio katika ulimwengu huu, na kupoteza hisi yetu ya uharaka. Usiruhusu jambo hilo litokee! Badala yake, ‘endelea kukesha.’ (Mt. 24:42) Usiamini kamwe propaganda za Shetani kwamba mwisho uko mbali sana—au kwamba mwisho hauji kabisa.

18, 19. (a) Huenda Shetani akajaribu kutudanganyaje kuhusu jinsi tunavyojifikiria? (b) Yehova anatusaidiaje ili tuendelee kutunza akili zetu na kuwa macho?

18 Kuna njia nyingine ambayo Shetani anaitumia kutudanganya. Anaweza kutufanya tuamini kwamba Mungu hatupendi na hawezi kusamehe dhambi zetu. Hiyo ni mojawapo ya propaganda za Shetani. Hata hivyo, ni nani ambaye kwa kweli hapendwi na Yehova? Ni Shetani. Ni nani ambaye kwa kweli hawezi kusamehewa? Ni Shetani. Lakini Biblia inatuhakikishia hivi: “Mungu hakosi kuwa mwadilifu hivi kwamba asahau kazi yenu na upendo mlioonyesha kwa ajili ya jina lake.” (Ebr. 6:10) Yehova anathamini sana tunapojitahidi kumfurahisha. Utumishi wetu kwake si kazi bure. (Soma 1 Wakorintho 15:58.) Hivyo basi, acheni tusikubali kudanganywa na propaganda za Shetani.

19 Kama tulivyoona, Shetani ana nguvu, ni mkatili, na mdanganyifu. Tunawezaje kumshinda adui huyo mwenye kutisha? Kwa msaada wa Yehova tunaweza kumshinda. Neno lake linatufundisha kuhusu mbinu za Shetani, hivyo “hatukosi kuzijua mbinu zake.” (2 Kor. 2:11) Tukizielewa mbinu za Shetani, tutaweza kuendelea kutunza akili zetu na kuwa macho. Hata hivyo, kuzijua tu mbinu za Shetani hakutoshi. Biblia inasema: “Mpingeni Ibilisi, naye atawakimbia ninyi.” (Yak. 4:7) Katika makala inayofuata tutazungumzia njia tatu za kumshinda Shetani.