“Kristo aliteseka kwa ajili yenu, akiwaachia ninyi kielelezo ili mfuate hatua zake kwa ukaribu.”—1 PET. 2:21.

1. Kwa nini tutamkaribia Yehova zaidi tukimwiga Yesu?

TUNA mwelekeo wa kuwaiga watu wenye utu na mwenendo unaotuvutia. Kati ya wanadamu wote ambao wameishi duniani, Yesu Kristo ndiye anayestahili kuigwa zaidi. Kwa nini? Yesu mwenyewe alisema hivi pindi moja: “Yule ambaye ameniona mimi amemwona Baba pia.” (Yoh. 14:9) Yesu anaiga utu wa Baba yake kikamili hivi kwamba kumtazama Mwana ni kama kumtazama Baba. Kwa hiyo, tunapomwiga Yesu, tunamkaribia zaidi Yehova, ambaye ndiye Mkuu zaidi katika ulimwengu mzima. Hiyo ni thawabu kubwa sana tunayopata kwa kuiga sifa na mwenendo wa Mwana wake.

2, 3. (a) Kwa nini Yehova alitupatia masimulizi kamili kumhusu Mwana wake, na Yehova anatazamia tufanye nini? (b) Tutazungumzia nini katika makala hii na inayofuata?

2 Hata hivyo, tunawezaje kujua utu wa Yesu? Tunashukuru kwamba tuna masimulizi kamili kumhusu Yesu yaliyoandikwa kwa mwongozo wa roho takatifu. Yehova aliweka masimulizi hayo katika Maandiko ya Kigiriki ya Kikristo kwa sababu anataka tumfahamu Mwana wake ili tuweze kumwiga.  (Soma 1 Petro 2:21.) Katika Biblia, mfano ambao Yesu alituachia unafananishwa na “hatua,” au nyayo. Ni kana kwamba Yehova anatuambia tutembee nyuma ya Yesu na kufuata hatua zake. Bila shaka, Yesu alituachia mfano mkamilifu, ilhali sisi si wakamilifu. Lakini Yehova hatazamii tufuate hatua za Yesu kwa ukamilifu. Badala yake, Baba anatazamia tumwige Mwana wake kadiri tunavyoweza tukiwa wanadamu wasio wakamilifu.

3 Basi acheni tuchunguze baadhi ya sifa za Yesu zenye kuvutia. Katika makala hii, tutazungumzia unyenyekevu na wororo wake; na katika makala inayofuata, tutachunguza ujasiri na utambuzi wake. Kuhusiana na kila sifa, tutajibu maswali haya matatu: Sifa hii inamaanisha nini? Yesu aliionyeshaje? Tunawezaje kumwiga?

YESU NI MNYENYEKEVU

4. Unyenyekevu ni nini?

4 Unyenyekevu ni nini? Katika ulimwengu huu wenye kiburi, huenda watu fulani wakafikiri kwamba unyenyekevu ni udhaifu au kukosa kujiamini. Hata hivyo, kwa kawaida unyenyekevu ni kinyume cha hilo. Mtu anahitaji kuwa na ujasiri na nguvu ili kuwa mnyenyekevu. Unyenyekevu umefafanuliwa kuwa “mtazamo ulio kinyume cha kiburi na majivuno.” Unyenyekevu huanza na jinsi mtu anavyojiona. Kamusi moja ya Biblia inasema kwamba “unyenyekevu ni kutambua jinsi tulivyo duni mbele za Mungu.” Ikiwa kwa kweli sisi ni wanyenyekevu mbele za Mungu, tutaepuka kujiona kuwa bora kuliko wanadamu wenzetu. (Rom. 12:3; Flp. 2:3) Si rahisi kwa wanadamu wasio wakamilifu kusitawisha unyenyekevu. Lakini tunaweza kujifunza kuwa wanyenyekevu tukitafakari ukuu wa Mungu na kufuata hatua za Mwana wake.

5, 6. (a) Mikaeli, yule malaika mkuu ni nani? (b) Mikaeli alionyeshaje mtazamo wa unyenyekevu?

5 Yesu alionyeshaje unyenyekevu? Mwana wa Mungu amekuwa mnyenyekevu maisha yake yote; ameonyesha sifa hiyo akiwa kiumbe wa roho mwenye nguvu mbinguni na pia akiwa mwanadamu mkamilifu duniani. Fikiria mifano michache.

6 Mtazamo wake. Yuda, mwandikaji wa Biblia alitaja mfano mmoja unaoonyesha unyenyekevu wa Yesu kabla hajawa mwanadamu. (Soma Yuda 9.) Akiwa Mikaeli, yule malaika mkuu, Yesu ‘alikuwa na tofauti na Ibilisi’ na ‘alibishana’ na huyo mwovu. Walikuwa wakibishania “mwili wa Musa.” Kumbuka kwamba baada ya Musa kufa, Yehova alizika mwili wake mahali pasipojulikana. (Kum. 34:5, 6) Huenda Ibilisi alitaka kutumia mwili wa Musa kuendeleza ibada ya uwongo. Hata iwe Ibilisi alikuwa na kusudi gani ovu, Mikaeli alimpinga kwa ujasiri. Kitabu kimoja kinasema kwamba maneno ya Kigiriki yaliyotafsiriwa ‘alikuwa na tofauti’ na ‘kubishana’ “yanatumiwa pia kuhusiana na kesi mahakamani” na huenda yakadokeza “kuwa Mikaeli ‘alipinga kwamba Ibilisi hakuwa na haki’ ya kuuchukua mwili wa Musa.” Hata hivyo, Malaika huyo Mkuu alitambua kwamba hakuwa na mamlaka ya kumhukumu Ibilisi. Badala yake, alipeleka kesi hiyo kwa Hakimu Mkuu, Yehova. Hivyo, Mikaeli hakuvuka mipaka ya mamlaka yake hata alipochokozwa. Huo ni mtazamo wa unyenyekevu kama nini!

7. Yesu alionyeshaje unyenyekevu kwa maneno na matendo yake?

7 Wakati wa huduma yake duniani, Yesu alizungumza na kutenda kwa njia iliyoonyesha unyenyekevu wa kweli. Maneno yake. Hakujisifu kamwe. Badala yake,  alielekeza sifa zote kwa Baba yake. (Marko 10:17, 18; Yoh. 7:16) Hakuwadharau kamwe wanafunzi wake au kuwafanya wajihisi hawafai. Badala yake, aliwaheshimu, akawapongeza kwa sifa zao nzuri, na kuonyesha kwamba anawatumaini. (Luka 22:31, 32; Yoh. 1:47) Matendo yake. Yesu aliamua kuishi maisha rahisi na hakuwa na vitu vingi vya kimwili ambavyo vingemkengeusha. (Mt. 8:20) Alifanya kwa hiari kazi za hali ya chini kabisa. (Yoh. 13:3-15) Alionyesha unyenyekevu kwa njia ya pekee kwa kutii. (Soma Wafilipi 2:5-8.) Tofauti na watu wenye kiburi ambao huchukia kutii, Yesu alifanya kwa unyenyekevu mapenzi ya Mungu, akawa “mtiifu mpaka kifo.” Ni wazi kwamba Yesu, yule Mwana wa binadamu, alikuwa “mnyenyekevu moyoni.”—Mt. 11:29.

IGA UNYENYEKEVU WA YESU

8, 9. Tunawezaje kuonyesha unyenyekevu?

8 Tunawezaje kumwiga Yesu katika kuonyesha unyenyekevu? Mtazamo wetu. Unyenyekevu hutuzuia tusivuke mipaka ya mamlaka yetu. Tukitambua kwamba hatuna mamlaka ya kuhukumu, hatutakuwa wepesi katika kuwachambua wengine kwa sababu ya kasoro zao au kutilia shaka nia yao. (Luka 6:37; Yak. 4:12) Unyenyekevu hutusaidia kutokuwa ‘waadilifu kupita kiasi,’ na kudharau watu ambao hawana uwezo au mapendeleo kama yetu. (Mhu. 7:16) Wazee wanyenyekevu hawajioni kuwa bora kuliko waamini wenzao. Badala yake, wachungaji hao ‘huwaona wengine kuwa bora,’ nao hujiendesha kama wadogo zaidi.—Flp. 2:3; Luka 9:48.

9 Mfikirie W. J. Thorn, aliyekuwa pilgrimu, au mwangalizi anayesafiri, kuanzia mwaka wa 1894. Baada ya kufanya kazi hiyo kwa miaka mingi, alialikwa kwenye shamba lililoitwa Kingdom Farm, kaskazini mwa New York, na alifanya kazi katika banda la kuku. Alisema hivi: “Kila mara ninapojifikiria kupita kiasi, mimi huenda kwenye kona na kujiambia hivi: ‘Wewe chembe ndogo ya vumbi. Una nini cha kujivunia?’” (Soma Isaya 40:12-15.) Huo ni mtazamo wa unyenyekevu kama nini!

10. Tunawezaje kuonyesha unyenyekevu kwa maneno na matendo yetu?

10 Maneno yetu. Ikiwa kwa kweli sisi ni wanyenyekevu moyoni, maneno yetu yataonyesha hivyo. (Luka 6:45) Tunapozungumza na wengine, tutaepuka kukazia mafanikio na mapendeleo yetu. (Met. 27:2) Badala yake, tutatafuta sifa nzuri za ndugu na dada zetu na kuwapongeza kwa sifa, uwezo, na mafanikio yao. (Met. 15:23) Matendo yetu. Wakristo wanyenyekevu hawatafuti umashuhuri katika mfumo huu. Wanaona ni afadhali kuishi maisha rahisi, hata kufanya kazi ambazo wengine wanaona kuwa za hali ya chini ili waweze kumtumikia Yehova kikamili iwezekanavyo. (1 Tim. 6:6, 8) Zaidi ya yote, tunaweza kuonyesha unyenyekevu kwa kutii. Tunahitaji kuwa na unyenyekevu wa akili ili kukubali na kufuata mwongozo tunaopokea kutoka kwa tengenezo la Yehova na ‘kuwatii wale wanaoongoza’ katika kutaniko.—Ebr. 13:17.

YESU NI MWORORO

11. Eleza maana ya wororo.

11 Wororo ni nini? Neno “wororo” linafafanuliwa kuwa “hisia inayoonyeshwa kwa matendo.” Wororo ni sifa ya upendo na inahusiana na hisia kama vile huruma na rehema. Maandiko yanataja “huruma nyororo,” “rehema nyororo,” na “upendo mwororo.” (Luka 1:78; 2 Kor. 1:3; Flp. 1:8)  Kuhusu himizo la Biblia la kuonyesha wororo, kitabu kimoja cha marejeo ya Biblia kinasema hivi: “Himizo hilo halituchochei tu kuwahurumia na kuwasikitikia wenye uhitaji. Linatuchochea pia kuwajali sana wengine na kuchukua hatua fulani itakayoboresha maisha yao.” Wororo ni hisia inayomchochea mtu kutenda. Mtu mwenye hisia ya wororo huchochewa kuboresha maisha ya wengine.

12. Ni nini kinachoonyesha kwamba Yesu aliwaonyesha wengine huruma nyororo, na wororo wake ulimchochea kufanya nini?

12 Yesu alionyeshaje wororo? Kupitia hisia nyororo na matendo. Yesu aliwaonyesha wengine huruma nyororo. Alipomwona Maria, rafiki yake, na wale waliokuwa pamoja naye wakilia kwa sababu ya kifo cha Lazaro, ndugu ya Maria, Yesu ‘alitokwa na machozi’ hadharani. (Soma Yohana 11:32-35.) Kisha, akichochewa na sikitiko—kama lile lililomchochea kumfufua mwana wa mjane—Yesu alimfufua Lazaro. (Luka 7:11-15; Yoh. 11:38-44) Kupitia tendo hilo la wororo, huenda Yesu alimpa Lazaro tumaini la kupata uhai mbinguni. Hapo awali, Yesu ‘aliusikitikia’ umati uliomjia. Akichochewa na huruma, “akaanza kuwafundisha mambo mengi.” (Marko 6:34) Jambo hilo lilibadili kabisa maisha ya yeyote kati yao aliyetii mafundisho yake. Ona kwamba wororo wa Yesu haukuwa hisia tu; ulimchochea achukue hatua ya kuwasaidia wengine.—Mt. 15:32-38; 20:29-34; Marko 1:40-42.

13. Yesu alizungumzaje na wengine kwa wororo? (Tazama picha kwenye ukurasa wa 5.)

13 Maneno yake ya wororo. Moyo wa Yesu wenye huruma ulimchochea kuzungumza na wengine kwa wororo, hasa wale walioonewa. Akimnukuu Isaya, mtume Mathayo alisema hivi kumhusu Yesu: “Hakuna tete lililovunjika ambalo ataliponda, na hakuna utambi wa kitani unaotoa moshi atakaouzima.” (Mt. 12:20; Isa. 42:3) Yesu alizungumza katika njia ambayo iliwafariji wale waliokuwa kama tete lililovunjika au utambi wa taa ambao unakaribia kuzimika. Alihubiri ujumbe wenye tumaini ili “kufunga majeraha ya waliovunjika moyo.” (Isa. 61:1) Aliwaalika watu waliokuwa ‘wakitaabika na kulemewa na mizigo’ waje kwake, akiwahakikishia kwamba ‘watapata burudisho.’ (Mt. 11:28-30) Aliwahakikishia wafuasi wake kwamba Mungu anawajali kwa upendo waabudu Wake wote, kutia ndani wale “wadogo” ambao huenda ulimwengu ukawaona kuwa hawafai.—Mt. 18:12-14; Luka 12:6, 7.

IGA WORORO WA YESU

14. Tunawezaje kusitawisha hisia za wororo kuelekea wengine?

14 Tunawezaje kumwiga Yesu katika kuonyesha wororo? Hisia zetu za wororo. Huenda isiwe rahisi kwetu kuonyesha wororo, lakini Biblia inatuhimiza tujitahidi kusitawisha sifa hiyo. “Upendo mwororo wenye huruma” ni sehemu ya utu mpya ambao Wakristo wote wanatazamiwa kuvaa. (Soma Wakolosai 3:9, 10, 12.) Unawezaje kusitawisha hisia za wororo kuelekea wengine? Panua moyo wako. (2 Kor. 6:11-13) Sikiliza kwa makini mtu anapokueleza hisia na mahangaiko yake. (Yak. 1:19) Jaribu kuwazia hali yake na ujiulize: ‘Ningehisije ikiwa ningekuwa katika hali yake? Ningehitaji nini?’—1 Pet. 3:8.

15. Tunawezaje kuwasaidia wale ambao huenda ni kama tete lililovunjika au utambi unaokaribia kuzimika?

15 Matendo yetu ya wororo. Wororo hutuchochea kujitahidi kuboresha maisha ya wengine, hasa wale ambao huenda  ni kama tete lililovunjika au utambi unaokaribia kuzimika. Tunawezaje kuwasaidia? Andiko la Waroma 12:15 linasema hivi: “Lieni pamoja na watu wanaolia.” Huenda watu walioshuka moyo wakahitaji zaidi faraja kuliko suluhisho la matatizo yao. Dada mmoja aliyefarijiwa na waamini wenzake baada ya kufiwa na binti yake anasema hivi: “Nilithamini marafiki waliponitembelea na kulia tu pamoja nami.” Tunaweza pia kuonyesha upendo mwororo kwa kuwatendea wengine kwa fadhili. Je, unajua mjane anayehitaji kusaidiwa kurekebisha nyumba yake? Je, kuna Mkristo aliyezeeka ambaye anahitaji usafiri kwenda kwenye mikutano, huduma, au kwa daktari? Hata tendo dogo tu la fadhili linaweza kuboresha kwa kadiri kubwa maisha ya mwabudu mwenzetu mwenye uhitaji. (1 Yoh. 3:17, 18) Zaidi ya yote, tunaweza kuonyesha kwamba tunawajali wengine kwa upendo kwa kushiriki kikamili katika huduma. Hakuna njia nyingine kubwa zaidi ya kuboresha maisha ya watu wenye mioyo minyoofu kuliko hiyo!

Je, wewe unawajali kikweli waamini wenzako? (Tazama fungu la 15)

16. Tunaweza kusema nini ili kuwatia moyo wale walioshuka moyo?

16 Maneno yetu ya wororo. Upendo wetu mwororo kuelekea wengine hutuchochea ‘kusema kwa kuzifariji nafsi zilizohuzunika.’ (1 The. 5:14) Tunaweza kusema nini ili kuwatia moyo watu hao? Tunaweza kuwafariji kwa kuwaonyesha kwamba tunawajali na kuwahangaikia kikweli. Tunaweza kuwapongeza kwa unyoofu ili kuwasaidia waone sifa zao nzuri na uwezo wao. Tunaweza kuwakumbusha kwamba Yehova aliwavuta kwa Mwana wake, kwa hiyo lazima wawe ni wenye thamani machoni pake. (Yoh. 6:44) Tunaweza kuwahakikishia kwamba Yehova anawajali sana watumishi wake “waliovunjika moyo” au “waliopondwa roho.” (Zab. 34:18) Maneno yetu ya wororo yanaweza kuwaponya wale wanaohitaji faraja.—Met. 16:24.

17, 18. (a) Yehova anataka wazee wawatendee jinsi gani kondoo zake? (b) Tutazungumzia nini katika makala inayofuata?

17 Enyi wazee, Yehova anataka mwatendee kondoo zake kwa wororo. (Mdo. 20:28, 29) Kumbukeni kwamba ni jukumu lenu kuwalisha, kuwatia moyo, na kuwaburudisha kondoo zake. (Isa. 32:1, 2; 1 Pet. 5:2-4) Kwa hiyo, mzee ambaye ana huruma nyororo hatajaribu kutawala kondoo, akiwawekea sheria au kuwafanya wahisi wana hatia na hivyo kuwashinikiza wafanye mambo ambayo hawawezi kufanya kwa sababu ya hali zao. Badala yake, yeye hujitahidi kuwafanya wawe na shangwe moyoni, akitumaini kwamba upendo wao kwa Yehova utawachochea kumtumikia kikamili iwezekanavyo.—Mt. 22:37.

18 Tunapotafakari unyenyekevu na wororo wa Yesu, bila shaka tunachochewa kuendelea kufuata hatua zake. Katika makala inayofuata, tutazungumzia sifa nyingine mbili za utu wa Yesu wenye kuvutia, yaani, ujasiri na utambuzi.