Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Mnara wa Mlinzi—Toleo la Funzo  |  Februari 2015

Iga Ujasiri na Utambuzi wa Yesu

Iga Ujasiri na Utambuzi wa Yesu

“Ninyi mnampenda, ingawa hamkumwona yeye kamwe. Ingawa hammwoni wakati wa sasa, bado mnaonyesha imani katika yeye.”—1 PET. 1:8.

1, 2. (a) Tunawezaje kupata wokovu? (b) Ni nini kinachoweza kutusaidia kubaki katika njia ya wokovu?

TUNAPOKUWA wanafunzi wa Kristo, tunaanza safari. Safari hiyo inaweza kutuongoza kwenye uhai, iwe ni mbinguni au duniani. Yesu alisema hivi: “Yule ambaye atavumilia mpaka mwisho [mwisho wa maisha yake au mwisho wa mfumo huu mwovu wa mambo] ndiye atakayeokolewa.” (Mt. 24:13) Naam, tukiendelea kuwa waaminifu, tutaokolewa. Hata hivyo, ni lazima tuwe waangalifu ili tusikengeushwe au kupotea njia. (1 Yoh. 2:15-17) Tunawezaje kubaki katika njia ya wokovu?

2 Yesu, ambaye ni Kielelezo chetu, alituonyesha njia. Safari yake iliandikwa katika Biblia. Tukijifunza masimulizi hayo tutajua utu wa Yesu. Tutampenda na kuonyesha imani katika yeye. (Soma 1 Petro 1:8, 9.) Kumbuka mtume Petro alisema kwamba Yesu alituachia kielelezo ili tufuate hatua zake kwa ukaribu. (1 Pet. 2:21) Tukifuata hatua zake kwa uangalifu, tutafikia  “lengo” la imani yetu, yaani, wokovu. * Katika makala iliyotangulia, tulizungumzia jinsi tunavyoweza kuiga mfano wa Yesu kwa kuwa wanyenyekevu na wororo. Sasa acheni tuchunguze jinsi tunavyoweza kufuata hatua zake katika kuonyesha ujasiri na utambuzi.

YESU ANA UJASIRI

3. Ujasiri ni nini, na tunawezaje kusitawisha sifa hiyo?

3 Ujasiri ni sifa ambayo inaweza kutuimarisha na kututegemeza. Kuwa jasiri kumefafanuliwa kuwa “kuvumilia matatizo,” “kutetea yaliyo sawa,” na “kuvumilia mateso kwa heshima au imani.” Ujasiri unahusiana sana na woga, tumaini, na upendo. Jinsi gani? Kumwogopa Mungu kunatupatia ujasiri wa kushinda woga wa wanadamu. (1 Sam. 11:7; Met. 29:25) Tumaini la kweli hutusaidia kutokazia fikira majaribu ya sasa na kutazamia wakati ujao tukiwa na uhakika. (Zab. 27:14) Upendo wa kujidhabihu hutuchochea kuonyesha ujasiri hata uhai wetu unapokuwa hatarini. (Yoh. 15:13) Tunaweza kusitawisha ujasiri kwa kumtegemea Mungu na kufuata hatua za Mwana wake.—Zab. 28:7.

4. Yesu alionyeshaje ujasiri alipokuwa “katikati ya walimu” hekaluni? (Tazama picha kwenye ukurasa wa 10.)

4 Hata alipokuwa mvulana wa miaka 12, Yesu alitetea kwa ujasiri yaliyo sawa. Ona kilichotokea kijana Yesu alipokuwa “katika hekalu, [akiwa] ameketi katikati ya walimu.” (Soma Luka 2:41-47.) Walimu hao waliijua vizuri sana Sheria ya Musa na pia mapokeo ya wanadamu ambayo yalipotosha Sheria hiyo. Lakini Yesu hakuwaogopa na kunyamaza; alikuwa ‘akiwauliza maswali.’ Bila shaka, hakuwa akiuliza maswali yanayoulizwa na mvulana mwenye udadisi. Tunaweza kuwazia Yesu akiuliza maswali yenye kuchochea fikira ambayo yaliwafanya walimu hao wasomi wamsikilize kwa makini. Na ikiwa walimu hao walijaribu kumtega Yesu kwa kumuuliza maswali yanayoleta ubishi, walishindwa. Kwa kweli wale wote waliokuwa wakimsikiliza, kutia ndani walimu hao, “walikuwa wakishangazwa daima na uelewaji wake na majibu yake.” Bila shaka majibu hayo yalitetea kweli ya Neno la Mungu!

5. Wakati wa huduma yake, Yesu alionyesha ujasiri katika njia zipi?

5 Wakati wa huduma yake, Yesu alionyesha ujasiri katika njia mbalimbali. Kwa ujasiri, alifunua kwamba viongozi wa kidini walikuwa wakiwapotosha watu kwa mafundisho ya uwongo. (Mt. 23:13-36) Alijiepusha kabisa na uvutano wenye kuchafua wa ulimwengu. (Yoh. 16:33) Aliendelea kuhubiri licha ya mkazo kutoka kwa wapinzani. (Yoh. 5:15-18; 7:14) Katika pindi mbili, alilisafisha hekalu bila woga na kuwafukuza wale waliokuwa wakichafua ibada hekaluni.—Mt. 21:12, 13; Yoh. 2:14-17.

6. Yesu alionyeshaje ujasiri siku ya mwisho ya maisha yake duniani?

6 Inaimarisha imani kuchunguza ujasiri wa Yesu alipokabili mateso. Fikiria ujasiri alioonyesha siku yake ya mwisho duniani. Alijua matukio ambayo yangefuata baada ya Yuda kumsaliti. Hata hivyo, wakati wa mlo wa Pasaka, Yesu alimwambia hivi: “Lile unalofanya lifanye upesi zaidi.” (Yoh. 13:21-27) Katika bustani ya Gethsemane, Yesu alijitambulisha bila woga kwa askari waliokuja kumkamata. Ingawa uhai wake ulikuwa hatarini, aliongea kwa ujasiri ili kuwalinda wanafunzi wake.  (Yoh. 18:1-8) Alipokuwa akiulizwa maswali na Sanhedrini, alijibu kwa ujasiri kwamba yeye alikuwa Kristo na Mwana wa Mungu, hata ingawa alijua kwamba kuhani mkuu alikuwa akitafuta kisingizio cha kumuua. (Marko 14:60-65) Kwa uthabiti, Yesu alishika utimilifu wake hadi alipouawa juu ya mti. Alipokuwa akipumua kwa mara ya mwisho akiwa na maumivu makali, alisema hivi kwa ushindi: “Imetimizwa!”—Yoh. 19:28-30.

IGA UJASIRI WA YESU

7. Vijana, mnahisije kuhusu kuitwa kwa jina la Yehova, na mnawezaje kuonyesha ujasiri?

7 Tunawezaje kumwiga Yesu katika kuonyesha ujasiri? Shuleni. Vijana, mnaonyesha kwamba mna ujasiri mnapojitambulisha waziwazi kuwa Mashahidi wa Yehova, hata ingawa mtadhihakiwa na wanafunzi wenzenu au watu wengine. Kufanya hivyo kutaonyesha kwamba mnajivunia kuitwa kwa jina la Yehova. (Soma Zaburi 86:12.) Huenda mkashinikizwa kukubali kwamba fundisho la mageuzi ni la kweli. Lakini mna sababu thabiti za kuamini kwamba fundisho la Biblia la uumbaji ni la kweli. Mnaweza kutumia broshua Maswali Matano Muhimu Kuhusu Chanzo cha Uhai kuwajibu kwa usadikisho wale wanaotaka kujua “sababu ya tumaini lililo ndani yenu.” (1 Pet. 3:15) Mkifanya hivyo, mtapata uradhi kwa sababu mmetetea kweli ya Neno la Mungu.

8. Tuna sababu gani za kuhubiri kwa ujasiri?

8 Katika huduma yetu. Tukiwa Wakristo wa kweli, tunahitaji kuendelea ‘kusema kwa ujasiri kwa mamlaka ya Yehova.’ (Mdo. 14:3) Tuna sababu gani za kuhubiri kwa uhodari, au ujasiri? Tunajua kwamba yale tunayohubiri ni kweli kwa sababu yanategemea Biblia. (Yoh. 17:17) Tunatambua kwamba “sisi ni wafanyakazi wenzi wa Mungu” na tunategemezwa na roho takatifu. (1 Kor. 3:9; Mdo. 4:31) Tunatambua kwamba tunapohubiri kwa bidii, tunaonyesha ujitoaji wetu kwa Yehova na upendo wetu kwa jirani. (Mt. 22:37-39) Tukichochewa na ujasiri, hatutanyamazishwa. Badala yake, tumeazimia kufunua uwongo wa kidini ambao unawapofusha watu wasijue ile kweli. (2 Kor. 4:4) Tutaendelea kuhubiri habari njema hata watu wasipopendezwa na ujumbe wetu, wakitudhihaki, au kutupinga.—1 The. 2:1, 2.

9. Tunawezaje kuonyesha ujasiri tunapoteseka?

9 Tunapoteseka. Kumtegemea Mungu hutupatia imani na ujasiri wa kukabiliana na matatizo. Mpendwa wetu anapokufa, tunahuzunika, lakini hatukosi tumaini. Tukiwa na uhakika, tunamtegemea “Mungu wa faraja yote” atupatie nguvu. (2 Kor. 1:3, 4; 1 The. 4:13) Tunapokabili ugonjwa mbaya au kujeruhiwa vibaya, huenda tukateseka, lakini hatulegezi msimamo wetu. Tunakataa matibabu yoyote yasiyopatana na kanuni za Biblia. (Mdo. 15:28, 29) Tukishuka moyo, “huenda mioyo yetu ikatuhukumu kuwa na hatia,” lakini kwa kuwa tunamtegemea Mungu ambaye “yuko karibu na wale waliovunjika moyo,” hatukati tamaa. *1 Yoh. 3:19, 20; Zab. 34:18.

YESU ANA UTAMBUZI

10. Utambuzi ni nini, na mwabudu wa Yehova mwenye utambuzi husema na kutendaje?

10 Utambuzi ni uwezo wa kufanya maamuzi mazuri, yaani, uwezo wa kutofautisha lililo sawa na lililo kosa na kisha kutenda kwa hekima. (Ebr. 5:14) Sifa hiyo imefafanuliwa kuwa “uwezo wa kufanya maamuzi yanayofaa kuhusu mambo ya kiroho.”  Mwabudu mwenye utambuzi husema na kutenda kwa njia zinazompendeza Mungu. Mtu wa aina hiyo huchagua maneno yanayowasaidia wengine badala ya kuwaumiza. (Met. 11:12, 13) “Si mwepesi wa hasira.” (Met. 14:29) Yeye “huenda mbele moja kwa moja,” naye hubaki katika njia iliyo sawa maishani. (Met. 15:21) Tunawezaje kusitawisha sifa ya utambuzi? Ni lazima tujifunze Neno la Mungu na kutenda kulingana na tunayojifunza. (Met. 2:1-5, 10, 11) Utafaidika hasa ukichunguza mfano wa Yesu, mtu mwenye utambuzi zaidi aliyepata kuishi duniani.

11. Yesu alionyeshaje utambuzi kwa maneno yake?

11 Yesu alionyesha utambuzi katika mambo yote aliyosema na kutenda. Kwa maneno yake. Yesu alitumia utambuzi alipohubiri habari njema kwa kuchagua “maneno yenye kuvutia sana” ambayo yaliwastaajabisha wasikilizaji wake. (Luka 4:22; Mt. 7:28) Mara nyingi aliacha Neno la Mungu liseme kwa niaba yake kwa kusoma, kunukuu, au kurejelea maandiko yanayofaa ili kutetea hoja zake. (Mt. 4:4, 7, 10; 12:1-5; Luka 4:16-21) Yesu pia alifafanua Maandiko katika njia zilizogusa mioyo ya wasikilizaji wake. Baada ya kufufuliwa, alipokuwa akizungumza na wanafunzi wake wawili waliokuwa wakielekea Emau, Yesu ‘aliwafasiria mambo yanayomhusu yeye mwenyewe katika Maandiko yote.’ Wanafunzi hao walisema hivi baadaye: “Je, mioyo yetu haikuwa ikiwaka . . . alipokuwa akitufungulia Maandiko?”—Luka 24:27, 32.

12, 13. Toa mifano inayoonyesha kwamba Yesu hakuwa mwepesi wa hasira na alikuwa na usawaziko.

12 Kupitia hisia na mtazamo wake. Utambuzi ulimwezesha Yesu kudhibiti hisia zake, na hivyo ‘hakuwa mwepesi wa hasira.’ (Met. 16:32) Alikuwa “mwenye tabia-pole.” (Mt. 11:29) Sikuzote aliwatendea wanafunzi wake kwa subira licha ya udhaifu wao. (Marko 14:34-38; Luka 22:24-27) Alibaki mtulivu hata alipotendewa isivyo haki.—1 Pet. 2:23.

13 Utambuzi pia ulimwezesha Yesu kuwa na usawaziko. Yesu hakufuata Sheria ya Musa kidesturi tu; alitambua kusudi la Sheria na kutenda ipasavyo. Kwa mfano, fikiria kisa kinachotajwa kwenye Marko 5:25-34. (Soma.) Mwanamke aliyekuwa na mtiririko wa damu alipita katikati ya umati na kugusa vazi la Yesu, naye akaponywa. Kulingana na Sheria hakuwa safi, kwa hiyo hakupaswa kumgusa yeyote. (Law. 15:25-27) Lakini kwa kuwa Yesu alitambua kwamba “mambo mazito zaidi ya Sheria” yalitia ndani “rehema na uaminifu,” hakumkemea kwa sababu ya kugusa vazi lake. (Mt. 23:23) Badala yake, alimwambia hivi kwa fadhili: “Binti yangu, imani yako imekuponya. Nenda kwa amani, na uwe na afya njema kutokana na ugonjwa wako wenye kuhuzunisha.” Inagusa moyo sana kuona jinsi utambuzi wa Yesu ulivyomchochea kutenda kwa fadhili.

14. Yesu alichagua kufanya nini, na aliwezaje kufuatilia mwendo wake wa maisha?

14 Katika kufuatilia mwendo wake wa maisha. Yesu alitumia utambuzi kuchagua na kushikamana na mwendo unaofaa. Alijitoa kabisa kuhubiri habari njema, na kuifanya kuwa kazi kuu maishani mwake. (Luka 4:43) Pia, Yesu alifuatilia mwendo wake wa maisha, akifanya maamuzi yaliyomwezesha kukazia fikira kazi ya kuhubiri hadi ikamilike. Kwa hekima, alichagua kuishi maisha rahisi ili atumie wakati na nguvu zake katika huduma. (Luka 9:58) Alitambua uhitaji wa kuwazoeza wengine ili waendeleze kazi hiyo baada ya kifo chake. (Luka 10:1-12; Yoh. 14:12) Aliwaahidi  wafuasi wake kwamba angejihusisha na kazi hiyo “mpaka umalizio wa mfumo wa mambo.”—Mt. 28:19, 20.

IGA UTAMBUZI WA YESU

15. Tunawezaje kuonyesha utambuzi katika maneno yetu?

15 Fikiria njia nyingine ambayo tunaweza kumwiga Yesu. Katika maneno yetu. Tunapozungumza na waamini wenzetu, tunatumia maneno yanayojenga badala ya kubomoa. (Efe. 4:29) Tunapozungumza na wengine kuhusu Ufalme wa Mungu, tunakoleza maneno yetu kwa “chumvi.” (Kol. 4:6) Sisi hujaribu kutambua mahitaji na mapendezi ya wenye nyumba na kuchagua maneno yanayofaa. Tunakumbuka kwamba maneno yenye neema yanaweza kufungua milango na pia mioyo. Kwa kuongezea, tunapoeleza mambo tunayoamini, tunajaribu kuacha Biblia izungumze kwa niaba yetu. Kwa hiyo, kwa kuwa Biblia ni Neno la Yehova, tunainukuu na kuisoma kila inapowezekana. Tunatambua kwamba ujumbe wa Biblia una nguvu kuliko jambo lolote tunaloweza kusema.—Ebr. 4:12.

Tambua mapendezi ya watu, na uchague maneno yanayofaa (Tazama fungu la 15)

16, 17. (a) Tunawezaje kuonyesha kwamba sisi si wepesi wa ghadhabu na tuna usawaziko? (b) Tunawezaje kuendelea kukazia fikira huduma yetu?

16 Kupitia hisia na mtazamo wetu. Utambuzi hutuwezesha kudhibiti hisia zetu na hivyo ‘hatuwi wepesi wa ghadhabu.’ (Yak. 1:19) Wengine wanapotukosea, tunajaribu kutambua kwa nini walisema au kutenda kwa njia hiyo. Kujua hilo kunaweza kupunguza hasira yetu na kutusaidia ‘kupita kosa.’ (Met. 19:11) Utambuzi unatusaidia pia kuwa na usawaziko. Hivyo, tunajitahidi kutotarajia ukamilifu kutoka kwa waamini wenzetu tukikumbuka kwamba huenda wanakabili matatizo ambayo hatuelewi kikamili. Tunakuwa tayari kusikiliza maoni yao na inapofaa tunayakubali.—Flp. 4:5.

17 Katika mwendo wetu wa maisha. Tukiwa wafuasi wa Yesu, tunatambua kwamba hakuna pendeleo lingine kubwa zaidi kuliko kushiriki katika kazi ya kuhubiri habari njema. Tunaendelea kutembea katika njia inayofaa kwa kufanya maamuzi yanayotuwezesha kukazia fikira huduma yetu. Tunachagua kutanguliza mambo ya kiroho na kuishi maisha rahisi ili tujitoe kabisa kufanya kazi muhimu sana ya kuhubiri kabla ya mwisho kuja.—Mt. 6:33; 24:14.

18. Tunawezaje kubaki katika njia ya wokovu, na umeazimia kufanya nini?

18 Tumefurahia kuchunguza baadhi ya sifa za Yesu zenye kuvutia, sivyo? Hebu wazia faida tunazoweza kupata tukichunguza sifa nyingine za Yesu na kujifunza jinsi tunavyoweza kumwiga kwa ukaribu zaidi. Hivyo basi, acheni tuazimie kufuata hatua zake kwa ukaribu. Tukifanya hivyo, tutabaki katika njia ya wokovu na tutamkaribia Yehova zaidi, ambaye Yesu alimwiga kikamili.

^ fu. 2 Andiko la 1 Petro 1:8 na 9 liliandikwa kwa ajili ya Wakristo walio na tumaini la kwenda mbinguni. Hata hivyo, kanuni iliyo katika andiko hilo inawahusu pia wale walio na tumaini la kuishi milele duniani.

^ fu. 9 Unaweza kupata masimulizi ya watu walioonyesha ujasiri licha ya mateso katika Mnara wa Mlinzi, Desemba 1, 2000, ukurasa wa 24-28; Amkeni! Aprili 22, 2003, ukurasa wa 18-21; na Januari 22, 1995, ukurasa wa 11-15.