Je, maneno ya Daudi katika Zaburi 37:25 na maneno ya Yesu katika Mathayo 6:33 yanamaanisha kwamba Yehova hataruhusu kamwe Mkristo kukosa chakula cha kutosha?

Kwa ujumla, alisema hayo kutokana na mambo aliyojionea maishani. Alijua vizuri jinsi Mungu alivyomtunza daima. (Zab. 37:25) Hata hivyo, maneno ya Daudi hayamaanishi kwamba mwabudu wa Yehova hawezi kamwe kukosa mahitaji ya lazima.

Pindi fulani Daudi alikabili hali ngumu, kwa mfano, alipokuwa akimkimbia Sauli. Daudi hakuwa na chakula cha kutosha na aliomba mkate kwa ajili yake na watu wake. (1 Sam. 21:1-6) Basi Daudi alikuwa ‘akitafuta mkate’ pindi hiyo. Hata hivyo, chini ya hali hiyo ngumu, alijua kwamba Yehova hakuwa amemwacha. Kwa kweli, hatusomi popote kwamba Daudi alihitaji kuomba-omba chakula ili asife.

Katika Mathayo 6:33, Yesu alituhakikishia kwamba Mungu hutosheleza mahitaji ya watumishi wake waaminifu wanaotanguliza Ufalme maishani mwao. Yesu alisema hivi: “Basi, endeleeni kuutafuta kwanza ufalme na uadilifu wake, nanyi mtaongezewa hivi vitu vingine vyote [kutia ndani chakula, kinywaji, na mavazi].” Hata hivyo, Yesu alisema pia kwamba kwa sababu ya mateso, huenda “ndugu” zake wakakabili njaa. (Mt. 25:35, 37, 40) Pindi fulani, mtume Paulo alikabili njaa na kiu.—2 Kor. 11:27.

Yehova anatuambia kwamba tutateswa kwa njia mbalimbali. Anaweza kuruhusu tukabili hali ngumu tunapoendelea kuthibitisha kwamba madai ya Ibilisi ni ya uwongo. (Ayu. 2:3-5) Kwa mfano, baadhi ya Wakristo wenzetu, kama wale waliofungwa katika kambi za mateso za Wanazi, walikabili hatari kubwa kwa sababu ya mateso. Mbinu moja ya kikatili iliyotumiwa ili kuvunja utimilifu wa Mashahidi ni kuwanyima chakula. Mashahidi waaminifu waliendelea kumtii Yehova; naye hakuwaacha. Aliruhusu wakabili jaribu hilo kama tu anavyoruhusu Wakristo wote kukabili majaribu mbalimbali. Hata hivyo, hakuna shaka kwamba Yehova anawategemeza wote wanaoteseka kwa ajili ya jina lake. (1 Kor. 10:13) Tunaweza kukumbuka maneno ya Wafilipi 1:29: “Ninyi mlipewa pendeleo kwa ajili ya Kristo, si muwe tu na imani katika yeye, bali pia mteseke kwa ajili yake.”

Yehova anaahidi kuwategemeza watumishi wake. Kwa mfano, andiko la Isaya 54:17 linasema hivi: “Silaha yoyote itakayofanywa juu yako haitafanikiwa.” Ahadi hiyo na nyingine zinatuhakikishia kwamba Mungu atawalinda watu wake wakiwa kikundi. Hata hivyo, huenda Mkristo mmoja-mmoja akakabili majaribu, hata kufikia kifo.