Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Maswali Kutoka kwa Wasomaji

Maswali Kutoka kwa Wasomaji

Je, desturi ya kuchoma maiti inawafaa Wakristo?

Hakuna msingi wowote wa Kimaandiko unaopinga desturi ya kuchoma maiti.

Kuna masimulizi ya Biblia yanayotaja kuhusu kuchomwa kwa miili au mifupa ya wafu. (Yos. 7:25; 2 Nya. 34:4, 5) Huenda hilo lilionyesha kwamba watu hao hawakustahili kuzikwa kwa heshima. Hata hivyo, kuchoma maiti hakukumaanisha sikuzote kwamba mtu hakustahili kuzikwa kwa heshima.

Tunaweza kuona hilo katika simulizi la kifo cha Mfalme Sauli na wanawe watatu. Wote wanne waliuawa walipoenda kupigana na Wafilisti. Yonathani, mwana wake, alikuwa pia kati yao. Alikuwa rafiki mkubwa wa Daudi na alimuunga mkono kwa ushikamanifu. Wanaume mashujaa Waisraeli walioishi Yabesh-gileadi walipojua kilichotokea, walichukua miili hiyo minne na kuichoma, kisha wakazika mifupa. Baadaye, Daudi aliwasifu Waisraeli hao kwa kutenda hivyo.—1 Sam. 31:2, 8-13; 2 Sam. 2:4-6.

Maandiko yanasema kwamba wafu watafufuliwa, yaani, Mungu atawarudisha watu kwenye uhai. Iwe mtu aliyekufa amechomwa au la, Yehova anaweza kumfufua akiwa na mwili mpya. Waebrania watatu waaminifu waliohukumiwa kifo katika tanuru ya moto kwa amri ya Mfalme Nebukadneza, hawakuhitaji kuogopa kwamba Mungu hangeweza kuwafufua ikiwa wangeteketea. (Dan. 3:16-18) Ilikuwa hivyo pia kuhusu watumishi waaminifu wa Yehova waliokabili tishio la kuuawa na kuteketezwa katika kambi za mateso za Wanazi. Baadhi ya watumishi washikamanifu wa Mungu wamekufa katika milipuko ya mabomu au kwa njia nyingine hivi kwamba miili yao haikupatikana. Hata hivyo, kwa hakika watafufuliwa.Ufu. 20:13.

Yehova hahitaji mwili wa zamani ili kumfufua mtu. Jambo hilo linaonekana wazi Wakristo watiwa-mafuta wanapofufuliwa ili kuishi mbinguni. Kama Yesu ‘alivyofanywa kuwa hai katika roho,’ ndivyo Wakristo watiwa-mafuta wanavyofufuliwa na utu uleule lakini wakiwa na mwili wa kiroho. Hawaendi mbinguni na sehemu yoyote ya mwili wao wa zamani.1 Pet. 3:18; 1 Kor. 15:42-53; 1 Yoh. 3:2.

Tumaini letu la ufufuo halitegemei kinachoupata mwili wetu baada ya kufa, bali imani ya kwamba Mungu anaweza na anatamani kutimiza ahadi zake. (Mdo. 24:15) Ukweli ni kwamba huenda tusijue kikamili jinsi Mungu alivyofufua watu kimuujiza au jinsi atakavyofanya hivyo wakati ujao. Hata hivyo, tunamtegemea Yehova. Ametupatia “uhakikisho” kwa kumfufua Yesu.Mdo. 17:31; Luka 24:2, 3.

Wakristo wanapaswa kujali hisia na maoni ya watu na kuzingatia sheria za nchi kuhusu kushughulikia maiti. (2 Kor. 6:3, 4) Hivyo, kuchoma au kutochoma maiti ni uamuzi wa mtu binafsi au familia.