“Macho ya Yehova yako kila mahali, yakiwaangalia wabaya na wema.”MET. 15:3.

1, 2. Kwa nini Yehova hatuchunguzi kama kamera za barabarani?

KATIKA nchi nyingi, kamera zimewekwa kila mahali ili kuchunguza hali ilivyo barabarani na kupiga picha za aksidenti. Gari likimgonga mtu na kukimbia, picha zilizorekodiwa na kamera hizo zinaweza kuwasaidia wenye mamlaka kumtafuta na kumkamata dereva aliyetoroka. Kamera zilizowekwa kila mahali zimefanya iwe rahisi zaidi kuwakamata na kuwaadhibu watu wanaovunja sheria.

2 Hata hivyo, je, Yehova, Baba yetu mwenye upendo, anatuchunguza pia kama kamera hizo? Biblia inasema kwamba macho yake “yako kila mahali.” (Met. 15:3) Lakini je, hilo linamaanisha kwamba Mungu huchunguza daima kila jambo tunalofanya? Je, yeye hutuchunguza tu ili kuhakikisha kwamba tunafuata sheria zake na kutuadhibu tusipozifuata? (Yer. 16:17; Ebr. 4:13) La hasha! Yehova hutuchunguza hasa kwa sababu anampenda kila mmoja wetu na anataka tuwe na hali njema.1 Pet. 3:12.

3. Tutachunguza mambo gani matano yanayoonyesha jinsi Yehova anavyotujali kwa upendo?

3 Ni nini kitakachotusaidia kuthamini kwamba Mungu hutuchunguza kwa sababu anatupenda? Acheni tuone jinsi anavyoonyesha kwamba anatupenda. Anafanya hivyo  (1) kwa kutuonya tunapoonyesha mielekeo mibaya, (2) kwa kuturekebisha tunapokosea, (3) kwa kutuongoza akitumia kanuni zinazopatikana katika Neno lake, (4) kwa kutusaidia tunapokabili majaribu mbalimbali, na (5) kwa kututhawabisha anapoona sifa nzuri.

MUNGU WETU HUTUCHUNGUZA ILI KUTUONYA

4. Kwa nini Yehova alimwonya Kaini kabla dhambi ‘haijamvizia katika mwingilio’?

4 Kwanza, acheni tuone jinsi Mungu anavyotuonya tunapoanza kusitawisha mielekeo mibaya. (1 Nya. 28:9) Ili tuthamini jinsi Yehova anavyotuchunguza na kutuonya, fikiria jinsi alivyoshughulika na Kaini, ‘aliyewaka hasira’ alipokosa kibali cha Mungu. (Soma Mwanzo 4:3-7.) Yehova alimsihi Kaini ‘ageuke na kutenda mema.’ Yehova alimwonya kwamba asipofanya hivyo, dhambi ‘inamvizia katika mwingilio.’ Mungu alimuuliza hivi: “Je, wewe utaishinda?” Alitaka Kaini atii onyo ili ‘atazamwe tena kwa kibali.’ Kupata kibali cha Mungu kungemsaidia kuendelea kuwa na uhusiano mzuri pamoja naye.

5. Yehova hutuonya katika njia zipi kuhusu mielekeo isiyofaa ambayo huenda tunayo?

5 Namna gani sisi leo? Macho ya Yehova huchunguza ndani ya mioyo yetu; hatuwezi kumficha nia na mielekeo yetu. Baba yetu mwenye upendo anataka tutembee katika njia za uadilifu; hata hivyo, hatulazimishi kubadili mwenendo wetu. Anatumia Neno lake, Biblia, kutuonya tunapoanza kufuata njia isiyofaa. Jinsi gani? Tunaposoma Biblia kila siku, mara nyingi tunapata andiko linalotusaidia kushinda mielekeo mibaya na mielekeo isiyofaa. Isitoshe, machapisho yetu ya Kikristo yanaweza kufunua tatizo ambalo huenda tunapambana nalo na kutuonyesha jinsi ya kulishinda. Na sote hupokea mashauri ya wakati unaofaa kabisa katika mikutano yetu ya kutaniko.!

6, 7. (a) Ni nini kinachothibitisha kwamba Mungu anakujali kwa upendo? (b) Ni manufaa gani unayoweza kupata kwa sababu Yehova anakujali kibinafsi?

6 Maonyo hayo yote yanaonyesha wazi kwamba Yehova humchunguza kila mmoja wetu kwa sababu anatujali na kutupenda. Ni kweli kwamba Biblia imekuwapo kwa karne nyingi, machapisho yanayoandaliwa na tengenezo la Mungu ni kwa ajili ya mamilioni ya watu, na mashauri yanayotolewa mikutanoni yanakusudiwa kunufaisha kutaniko lote. Hata hivyo, Yehova hutumia njia zote hizo kuelekeza fikira zako katika Neno lake ili likusaidie kurekebisha mielekeo yako. Kwa hiyo, tunaweza kusema kwamba hilo linathibitisha kwamba Yehova anakujali kibinafsi kwa sababu anakupenda.

Dhamiri yetu iliyozoezwa na Biblia inatusaidia kuepuka hatari zinazotuzunguka (Tazama fungu la 6 na 7)

7 Ili maonyo ya Mungu yatunufaishe, ni lazima kwanza tutambue kwamba anatuhangaikia kikweli. Kisha, ni lazima tutii Neno lake na kujitahidi kabisa kuondoa mawazo yoyote yasiyompendeza Mungu. (Soma Isaya 55:6, 7.) Tukitii maonyo tunayopewa, tutajiepusha na maumivu mengi sana ya moyo. Hata hivyo, namna gani tukishindwa na mielekeo mibaya? Baba yetu mwenye upendo hutusaidia kwa njia gani?

BABA YETU MWENYE KUJALI HUTUREKEBISHA

8, 9. Mashauri anayotoa Yehova kupitia watumishi wake yanaonyeshaje kwamba anatujali sana? Toa mfano.

8 Huenda tukatambua kwamba Yehova anatujali hasa tunaporekebishwa. (Soma Waebrania 12:5, 6.) Ni kweli kwamba hatufurahii kushauriwa au kutiwa nidhamu. (Ebr. 12:11) Hata hivyo, fikiria mambo ambayo ni lazima mtu anayetushauri azingatie. Anahitaji kutambua jambo ambalo tunafanya linaloweza kuathiri uhusiano  wetu pamoja na Yehova Mungu. Ni lazima pia ajali hisia zetu, awe tayari kudhabihu wakati wake na kujitahidi kutuonyesha mashauri ya Biblia yanayoweza kutusaidia kubadili mwenendo wetu ili tumpendeze Mungu. Kwa kweli, Yehova, Chanzo cha mashauri hayo ndiye anayetuhangaikia zaidi.

9 Acheni tuchunguze mfano unaoonyesha jinsi tunavyoweza kuiga hangaiko la Mungu tunapotoa mashauri. Ndugu mmoja alizoea kutazama ponografia kabla ya kujifunza kweli, lakini aliacha zoea hilo. Hata hivyo, aliendelea kutamani moyoni mwake kutazama ponografia. Alipopata simu mpya ya mkononi, alishawishiwa kurudia zoea hilo chafu. (Yak. 1:14, 15) Alitumia simu hiyo kutazama vituo vya ponografia kwenye Intaneti. Siku moja walipokuwa wakihubiri kupitia simu, alimpa mzee wa kutaniko simu yake ili atafute namba za watu fulani. Mzee huyo alipoanza kutumia simu hiyo, vituo vya picha chafu vilifunguka. Mzee huyo alipata nafasi ya kumsaidia ndugu yetu aliyekabili hatari ya kiroho. Alishauriwa kwa wakati unaofaa, akakubali kurekebishwa, na hatimaye akashinda zoea hilo chafu. Tunathamini kama nini kwamba Baba yetu wa mbinguni anayetujali huona hata dhambi zetu zilizofichika na kuturekebisha kabla mambo hayajawa mabaya zaidi!

TUNANUFAIKA TUKITUMIA KANUNI ZA BIBLIA

10, 11. (a) Unaweza kumtegemeaje Mungu akuongoze? (b) Familia moja ilitambuaje hekima ya kufuata mwongozo wa Yehova?

10 Mtunga-zaburi alimwimbia hivi Yehova: “Utaniongoza kwa shauri lako.” (Zab. 73:24) Wakati wowote tunapohitaji mwongozo, tunaweza ‘kumtambua’ Yehova kwa kuchunguza Neno lake ili tujue maoni yake. Kutumia kanuni za Biblia kunatunufaisha kiroho na wakati mwingine kunaweza pia kutusaidia kupata mahitaji yetu ya kimwili.Met. 3:6.

11 Kisa cha mkulima aliyekodi shamba kwenye eneo la milima huko Masbate, Ufilipino, kinaonyesha jinsi Yehova anavyowaongoza watumishi wake. Mkulima huyo na mke wake wanatumikia wakiwa mapainia wa kawaida huku wakitunza familia yao kubwa. Siku moja, walishtuka mwenye shamba alipowaambia wahame. Kwa nini aliwaambia wahame? Walisingiziwa kwamba si wanyoofu. Ingawa ndugu huyo alihangaikia sana mahali ambapo familia  yake ingeishi, alisema hivi: “Yehova ataandaa. Sikuzote yeye hutuandali mahitaji yetu, hata hali iweje.” Imani thabiti ya ndugu huyo haikuwa ya bure. Siku kadhaa baadaye, walifurahi walipoambiwa kwamba hawahitaji kuhama. Kwa nini? Kwa sababu mwenye shamba aliona kwamba familia hiyo ya Mashahidi ilifuata kanuni za Biblia na ilijiendesha kwa heshima na kudumisha amani licha ya madai hayo ya uwongo. Mwenye shamba alivutiwa sana hivi kwamba mbali na kuwaruhusu waendelee kuishi katika shamba hilo, aliwaongezea ardhi zaidi ya kulima. (Soma 1 Petro 2:12.) Naam, Yehova hutusaidia kukabiliana na hali ngumu maishani kwa kutuongoza kupitia Neno lake.

RAFIKI ANAYETUSAIDIA KUVUMILIA MAJARIBU

12, 13. Ni hali gani zinazoweza kuwafanya watu fulani wafikiri kwamba Mungu haoni wanavyoteseka?

12 Hata hivyo, hali fulani ngumu huendelea kwa muda mrefu. Huenda tuna ugonjwa usiotibika, tumekuwa tukipingwa kwa muda mrefu na watu wa familia, au tunateswa. Nyakati nyingine tunaumia sana kihisia tunapokosana na mtu fulani kutanikoni.

13 Kwa mfano, unaweza kuumizwa na maneno unayoona kuwa yasiyo ya fadhili. Huenda ukasema hivi: ‘Jambo hili halipaswi kutokea katika tengenezo la Mungu!’ Hata hivyo, ndugu aliyesema maneno yaliyokuumiza anaendelea kupata mapendeleo kutanikoni na inaonekana kwamba wengine wanamheshimu. Huenda ukajiuliza hivi: ‘Hilo linawezekanaje? Kwani Yehova haoni? Mbona hachukui hatua?’Zab. 13:1, 2; Hab. 1:2, 3.

14. Huenda ni sababu gani moja inayomfanya Mungu asiingilie kati tunapokosana na wengine?

14 Huenda Yehova asishughulikie hali hizo kwa sababu fulani zinazofaa. Kwa mfano, unaweza kuhisi kwamba yule mwingine ndiye anayepaswa kulaumiwa zaidi, lakini huenda Mungu ana maoni tofauti. Labda kwa maoni yake, wewe ndiye uliyekosea. Maneno uliyoona kuwa yenye kuumiza huenda ni shauri ulilohitaji sana na ulilopaswa kuchukua kwa uzito. Katika simulizi la maisha yake, Ndugu Karl Klein, aliyekuwa mshiriki wa Baraza Linaloongoza alitaja pindi fulani aliposhauriwa moja kwa moja na Ndugu J. F. Rutherford. Baadaye, Ndugu Rutherford alimsalimu hivi Ndugu Klein kwa shauku: “Hujambo, Karl!” Hata hivyo, Ndugu Klein, akiwa na uchungu moyoni kwa sababu ya kushauriwa, alimjibu kwa ubaridi. Ndugu Rutherford alipogundua kwamba Ndugu Klein alikuwa amekasirika, alimwonya awe mwangalifu ili asinaswe na Ibilisi. Baadaye Ndugu Klein aliandika hivi: “Tukiwa na kinyongo kumwelekea ndugu yetu, hasa anaposema jambo analopaswa kusema, inakuwa rahisi kwa Ibilisi kutunasa.” *

15. Unapaswa kutambua nini kitakachokusaidia kutokosa subira unapomngojea Yehova akusaidie unapokabili hali ngumu?

15 Hata hivyo, huenda tukashindwa kuvumilia majaribu yanapoendelea kwa muda mrefu. Tufanye nini? Wazia kwamba unaendesha gari kwenye barabara kuu na umesimama kwenye foleni ya magari. Hujui hali hiyo itaendelea kwa muda gani. Ukikasirika na kuamua kufuata barabara nyingine, unaweza kupotea njia na kuchelewa zaidi. Huenda jambo hilo lisingetokea ikiwa ungekuwa na subira. Vivyo hivyo, ukiendelea kufuata njia zinazoonyeshwa katika Neno la Mungu, hatimaye utafika.

16. Ni sababu gani nyingine inayoweza kumfanya Yehova aamue kutoondoa majaribu yetu?

16 Huenda Yehova akaamua kutoondoa  majaribu yetu kwa sababu anataka tupate mazoezi muhimu tunayohitaji. (Soma 1 Petro 5:6-10.) Mungu hamjaribu yeyote. (Yak. 1:13) Majaribu mengi yanasababishwa na ‘adui yetu, Ibilisi.’ Hata hivyo, Mungu anaweza kutumia hali fulani ngumu kutusaidia kukua kiroho. Anaona jinsi tunavyoteseka, na ‘kwa sababu anatujali,’ atahakikisha kwamba tutateseka kwa “kitambo kidogo” tu. Je, unathamini jinsi Yehova anavyokujali unapokabili majaribu, huku ukiwa na uhakika kwamba ataandaa njia ya kutokea?2 Kor. 4:7-9.

MUNGU ATAKUBARIKI NA KUKUPA KIBALI CHAKE

17. Yehova anatafuta watu wa aina gani, na kwa nini?

17 Mungu huchunguza maisha yetu kwa sababu nyingine inayotutia moyo sana. Kupitia Hanani mwonaji, Mungu alimwambia hivi Mfalme Asa: “Macho yake [Yehova] yanaenda huku na huku duniani kote ili aonyeshe nguvu zake kwa ajili ya wale ambao moyo wao ni mkamilifu kumwelekea yeye.” (2 Nya. 16:9) Kwa kweli, Mungu aliona kwamba Asa hakuwa na moyo mkamilifu, lakini ukiendelea kufanya yaliyo sawa, Mungu ‘ataonyesha nguvu zake’ kwa ajili yako.

18. Unapaswa kukumbuka nini kumhusu Yehova unapohisi kwamba huthaminiwi? (Tazama picha kwenye ukurasa wa 27.)

18 Mungu anataka ‘tutafute yaliyo mema,’ ‘tupende yaliyo mema,’ na ‘tufanye yaliyo mema’ ili ‘atupatie kibali’ chake. (Amo. 5:14, 15; 1 Pet. 3:11, 12) Yehova huona waadilifu na kuwabariki. (Zab. 34:15) Kwa mfano, mfikirie Shifra na Pua, wale wanawake wazalishaji Waebrania. Waisraeli walipokuwa utumwani Misri, wanawake hao wawili walimwogopa Mungu kuliko Farao, aliyewaagiza waue watoto wote wa kiume Waebrania wanapozaliwa. Ni wazi kwamba dhamiri zao zilizozoezwa vizuri ziliwachochea kuwahifadhi hai watoto hao. Shifra na Pua walipata familia baadaye. (Kut. 1:15-17, 20, 21) Macho ya Yehova yanayoenda huku na huku yaliona mema waliyotenda. Nyakati nyingine huenda tukahisi kwamba hakuna yeyote anayethamini mema tunayofanya. Lakini Yehova anathamini. Anaona kila jambo jema tunalofanya, naye atatulipa.Mt. 6:4, 6; 1 Tim. 5:25; Ebr. 6:10.

19. Dada mmoja alijifunza jinsi gani kwamba Yehova huona matendo mema?

19 Dada mmoja nchini Austria alijifunza kwamba macho ya Mungu yaliyo makini yaliona bidii yake. Kwa kuwa alizungumza lugha ya Kihungaria, alipewa anwani ya mtu kutoka Hungaria aliyependezwa na kweli. Mara moja alienda kumtafuta lakini hakumkuta. Alirudi tena na tena. Nyakati nyingine alihisi kwamba kuna mtu nyumbani, lakini alipobisha mlango, hakuna aliyejibu. Aliacha machapisho, akamwandikia barua, akaacha anwani yake, na kujitahidi kabisa kumtafuta. Baada ya kurudi tena na tena kwa mwaka mmoja na nusu, hatimaye mlango ulifunguliwa! Dada huyo alikaribishwa na mwanamke mwenye urafiki, aliyemwambia hivi: “Karibu. Nilisoma kila kitu ulichoniletea na nimekuwa nikikusubiri.” Mwanamke huyo alikuwa akitibiwa kwa kemikali (chemotherapy) na hivyo hangeweza kuzungumza na watu. Alianza kujifunza Biblia. Naam, Mungu alibariki jitihada kubwa za dada huyo!

20. Unahisije unapojua kwamba Yehova anakuchunguza kwa sababu anakujali?

20 Yehova anaona jambo lolote unalofanya na atakulipa hatimaye. Hupaswi kufikiri kwamba macho ya Mungu yanakuchunguza kama kamera za barabarani. Badala yake, jitahidi kuwa na uhusiano wa karibu zaidi pamoja na Mungu kwa sababu anakujali kikweli!

^ fu. 14 Simulizi la maisha ya Ndugu Klein lilichapishwa katika Mnara wa Mlinzi, Oktoba 1, 1984.