Mnapoona mambo yote hayo, jueni kwamba yuko karibu milangoni.”MT. 24:33.

 

 

1, 2. (a) Ni nini kinachoweza kuathiri jinsi tunavyoona mambo? (b) Tuna uhakika gani kuhusu Ufalme wa Mungu?

HUENDA umegundua kwamba mara nyingi watu walioshuhudia tukio fulani hukumbuka mambo tofauti-tofauti. Vivyo hivyo, huenda mtu asikumbuke maneno hususa aliyoambiwa na daktari aliyempima. Watu wengine husahau mahali walipoweka miwani au funguo zao licha ya kwamba hazijapotea. Watafiti wanasema kwamba huenda hali hizo zote zinasababishwa na upofu wa aina fulani unaomfanya mtu asione kitu au asahau jambo kwa sababu ya shughuli nyingi. Inasemekana kwamba wakati mwingine ubongo wetu hufanya kazi kwa njia hiyo.

2 Watu wengi leo ni kama vipofu inapohusu matukio ya ulimwengu. Huenda wakakubali kwamba ulimwengu umebadilika kwa kiasi kikubwa tangu mwaka wa 1914, lakini hawaoni maana halisi ya matukio hayo. Tukiwa wanafunzi wa Biblia, tunajua kwamba kwa njia fulani Ufalme wa Mungu ulikuja katika mwaka wa 1914 Yesu alipowekwa kuwa Mfalme mbinguni. Lakini tunajua kwamba sala hii inahusisha mengi zaidi: “Ufalme wako na uje. Mapenzi yako na yatendeke duniani kama ilivyo mbinguni.” (Mt. 6:10) Ni wazi kwamba hilo linatia  ndani kuondolewa kwa mfumo mwovu uliopo. Mfumo huu mwovu utakapoondolewa, mapenzi ya Mungu yatatendeka duniani kama ilivyo mbinguni.

3. Tofauti na wengine, kujifunza Neno la Mungu kumetusaidiaje?

3 Kwa kuwa tunajifunza Neno la Mungu kwa ukawaida, tunaweza kuona unabii ukitimia leo. Mtazamo wetu ni tofauti kabisa na wa watu wengine. Wanahangaikia sana maisha yao hivi kwamba wanapuuza uthibitisho ulio wazi wa kwamba Kristo amekuwa akitawala tangu mwaka wa 1914, na hivi karibuni, ataleta hukumu ya Mungu. Hata hivyo, ikiwa umekuwa ukimtumikia Mungu kwa miaka mingi, jiulize hivi: ‘Je, bado ninatambua umuhimu wa nyakati tunamoishi kama nilivyofanya miaka mingi iliyopita?’ Hata kama umekuwa Shahidi hivi karibuni, unakazia fikira mambo gani? Kwa vyovyote vile, acheni tuchunguze sababu tatu muhimu zinazotuthibitishia kwamba Mfalme aliyetiwa mafuta na Mungu atachukua hatua zaidi hivi karibuni ili kuhakikisha kwamba kusudi la Mungu linatimizwa kikamili duniani.

 

WAPANDA-FARASI WAMETOKEA

 

4, 5. (a) Yesu amekuwa akifanya nini tangu mwaka wa 1914? (Tazama picha kwenye ukurasa wa 27.) (b) Wale wapanda-farasi watatu wanafananisha nini, na unabii huo umetimizwaje?

4 Mwaka wa 1914, Yesu Kristo, aliyepanda farasi mweupe, alipewa taji lake la kifalme mbinguni. Mara moja alienda kukamilisha ushindi wake dhidi ya mfumo mwovu wa Shetani. (Soma Ufunuo 6:1, 2.) Unabii ulio katika Ufunuo sura ya 6 ulitabiri kwamba baada ya Ufalme wa Mungu kuanza kutawala, hali za ulimwengu zingezidi kuwa mbaya. Kungekuwa na vita, upungufu wa chakula, magonjwa ya kuambukiza, na mambo mengine yanayosababisha kifo. Hali hizo zinafananishwa na wapanda-farasi watatu wanaomfuata Yesu Kristo kwa ukaribu.—Ufu. 6:3-8.

5 Kama ilivyotabiriwa, amani ‘iliondolewa duniani’ licha ya kwamba mataifa mengi yaliahidi kushirikiana katika kudumisha amani. Matukio ya hivi karibuni yanathibitisha kwamba Vita vya Kwanza vya Ulimwengu vilikuwa mwanzo tu wa vita vingi ambavyo vingesababisha uharibifu mkubwa ulimwenguni. Licha ya kwamba kumekuwa na maendeleo makubwa ya kiuchumi na ya kisayansi tangu mwaka wa 1914, bado upungufu wa chakula unahatarisha uhai wa watu ulimwenguni. Ni wazi kwamba magonjwa ya kuambukiza ya kila aina, misiba ya asili, na ‘mapigo mengine yenye kufisha’ yanaendelea kuua mamilioni ya watu kila mwaka. Mambo hayo yanatokea mara nyingi zaidi na kuua watu wengi zaidi kuliko wakati mwingine wowote katika historia yote ya wanadamu. Je, unajua hilo linamaanisha nini?

Hali za ulimwengu zinazidi kuwa mbaya kwa sababu ya wale wapanda farasi (Tazama fungu la 4 na 5)

6. Ni nani waliotambua utimizo wa unabii wa Biblia, nao walifanya nini?

6 Watu wengi walivurugika wakati Vita vya Kwanza vya ulimwengu vilipotokea na pia homa ya Kihispania. Lakini Wakristo watiwa-mafuta walikuwa wakitazamia sana kwamba mwaka wa 1914 ungekuwa mwisho wa Nyakati za Mataifa, au “nyakati zilizowekwa za mataifa.” (Luka 21:24) Hawakujua kwa hakika unabii huo ungetimizwaje. Hata hivyo, walijua kwamba mwaka wa 1914 ungekuwa mwaka wa mabadiliko muhimu sana katika utawala wa Mungu. Baada tu ya kutambua utimizo wa unabii huo wa Biblia, waliwatangazia wengine kwa ujasiri kwamba utawala wa Mungu umeanza. Waliteswa vikali kwa sababu ya bidii yao ya kutangaza Ufalme. Unabii wa Biblia ulitimia pia walipoteswa katika mataifa mengi. Katika miaka mingi iliyofuata, maadui wa Ufalme walianza ‘kutunga  matatizo kwa njia ya amri.’ Walianza pia kuwatendea kwa jeuri, kuwafunga magerezani, kuwanyonga, kuwapiga risasi, au kuwakata vichwa ndugu zetu.—Zab. 94:20; Ufu. 12:15.

7. Kwa nini watu wengi hawatambui maana ya matukio ya ulimwengu?

7 Kuna mambo mengi yanayothibitisha kwamba tayari Ufalme wa Mungu unatawala mbinguni. Basi, kwa nini watu wengi hawatambui jambo hilo? Kwa nini hawaoni kwamba matukio ya ulimwengu yanatimiza unabii hususa wa Biblia, jambo ambalo watu wa Mungu wamekuwa wakitangaza kwa miaka mingi? Je, inawezekana kwamba watu wengi wanapuuza maana ya mambo wanayoona? (2 Kor. 5:7) Je, kujishughulisha sana na mambo ya kimwili kumewapofusha wasione mambo ambayo Mungu anafanya? (Mt. 24:37-39) Je, wengine wao wamekengeushwa na mawazo na malengo ya ulimwengu wa Shetani? (2 Kor. 4:4) Mtu anahitaji imani na utambuzi wa kiroho ili aone mambo ambayo Ufalme wa Mungu unatimiza. Tunafurahi kama nini kwamba sisi si vipofu tusiweze kuona mambo hayo!

 

UOVU UNAKUWA MBAYA HATA ZAIDI

 

8-10. (a) Andiko la 2 Timotheo 3:1-5 limetimizwaje? (b) Kwa nini tunaweza kusema kwamba uovu unakuwa mbaya hata zaidi?

8 Kuna sababu ya pili inayotuonyesha kwamba Ufalme wa Mungu utaanza kuitawala dunia hivi karibuni: Uovu katika jamii ya wanadamu unakuwa mbaya hata zaidi. Hali zilizotabiriwa katika 2 Timotheo 3:1-5 zilionekana wazi katika karne iliyopita. Hali zinazotajwa katika andiko hilo zinaongezeka na kuwa mbaya zaidi duniani pote. Je, si kweli kwamba unabii huo unaendelea kutimia? Acheni tuchunguze mambo machache yanayothibitisha jambo hilo.—Soma 2 Timotheo 3:1, 13.

9 Linganisha mambo yaliyoonekana kuwa mabaya katika miaka ya 1940 na 1950 na yale yanayofanywa leo katika burudani, michezo, maeneo ya kazi, na katika mitindo ya mavazi. Leo, maadili mapotovu na jeuri inayopita kiasi ni mambo ya kawaida. Watu hushindana ili waonekane kuwa wakali zaidi, wenye maadili mapotovu zaidi, au wakatili zaidi. Vipindi vya televisheni ambavyo havikufaa katika miaka ya 1950, sasa vinaonwa kuwa  vinafaa kutazamwa na familia. Na watu wanaofanya ngono na watu wa jinsia yao ni maarufu sana katika burudani na inapohusu mitindo ya mavazi. Nao huwachochea wengine hadharani wawaige. Tunathamini sana kwamba tunajua maoni ya Mungu kuhusu mambo hayo.—Soma Yuda 14, 15.

10 Mkristo anaweza pia kulinganisha uasi wa vijana katika miaka ya 1950 na mambo yanayotendeka leo. Wakati huo, wazazi waliogopa kwamba watoto wao wangevuta sigara, kunywa pombe, au kucheza dansi kwa njia isiyofaa. Siku hizi, ni jambo la kawaida kusikia habari zenye kushtua, kama vile, Mwanafunzi mwenye umri wa miaka 15 awafyatulia risasi wanadarasa wenzake, akiua 2 na kujeruhi 13. Vijana walevi wamuua kikatili msichana mwenye umri wa miaka tisa, nao wampiga baba na binamu yake. Inasemekana kwamba asilimia 50 ya visa vya uhalifu katika nchi moja ya Asia, vilifanywa na vijana katika kipindi cha miaka kumi iliyopita. Je, si kweli kwamba mambo yamezidi kuwa mabaya hata zaidi?

11. Kwa nini watu wengi hawatambui kwamba hali zinazidi kuwa mbaya?

11 Mtume Petro hakukosea aliposema hivi: “Katika siku za mwisho watakuja wadhihaki na dhihaka zao, wakiendelea kulingana na tamaa zao wenyewe na kusema: ‘Huku kuwapo kwake kulikoahidiwa kuko wapi? Kwani, tangu siku mababu zetu walipolala katika kifo, mambo yote yanaendelea sawasawa kama tangu mwanzo wa uumbaji.’” (2 Pet. 3:3, 4) Kwa nini baadhi ya watu wana mtazamo huo? Inaonekana kwamba watu wanapozoea jambo fulani, wanakuwa na mwelekeo wa kulipuuza. Huenda tusishtuke kuona maadili ya watu kwa ujumla yakizorota hatua kwa hatua, lakini tunaweza kushtuka tukiona tabia ya rafiki yetu ikibadilika kwa ghafla. Hata hivyo, kuzorota hatua kwa hatua kwa maadili ni jambo hatari.

12, 13. (a) Kwa nini matukio ya ulimwengu hayapaswi kutuvunja moyo? (b) Tutakabiliana na hali za leo zilizo “ngumu kushughulika nazo” tukitambua nini?

12 Mtume Paulo alituonya kwamba “katika siku za mwisho,” hali zingekuwa “ngumu kushughulika nazo.” (2 Tim. 3:1) Lakini hakusema kwamba hatuwezi kamwe kushughulika nazo, basi ni lazima tupambane nazo. Kwa msaada wa Yehova, roho yake, na kutaniko la Kikristo, tunaweza kushinda woga au hali yoyote inayotuvunja moyo. Tunaweza kuendelea kuwa waaminifu. Mungu atatupatia “nguvu zinazopita zile za kawaida.”—2 Kor. 4:7-10.

13 Kumbuka kwamba kabla ya kutaja unabii kuhusu siku za mwisho, Paulo alisema hivi: “Ujue jambo hili.” Maneno hayo yanatuhakikishia kwamba mambo aliyosema yangetimia. Bila shaka, watu wasiomwogopa Mungu wataendelea kutoka ubaya mpaka ubaya zaidi hadi Yehova atakapowaangamiza. Wanahistoria wanasema kwamba mataifa na jamii fulani zimeangamia baada ya maadili kuzorota kabisa. Leo, maadili ya wanadamu ulimwenguni yamepotoka kuliko wakati mwingine wowote katika historia. Huenda watu wengi wakapuuza maana ya matukio hayo yaliyoanza mwaka wa 1914, lakini yanapaswa kututhibitishia kwamba hivi karibuni Ufalme wa Mungu utakomesha kabisa uovu.

 

KIZAZI HIKI HAKITAPITILIA MBALI

 

14-16. Ni sababu gani ya tatu inayotusadikishia kwamba Ufalme wa Mungu ‘utakuja’ hivi karibuni?

14 Sababu ya tatu inayotuhakikishia kwamba mwisho uko karibu sana ni historia ya watu wa Mungu. Kwa mfano, kabla ya Ufalme wa Mungu kuanza kutawala mbinguni, kikundi cha watiwa-mafuta waaminifu kilikuwa kikimtumikia Mungu kwa bidii. Watiwa-mafuta hao walifanya nini mambo fulani waliyotarajia yalipokosa kutimia katika  mwaka wa 1914? Wengi wao walidumisha utimilifu na kuendelea kumtumikia Yehova licha ya majaribu na mateso. Baadhi ya watiwa-mafuta hao wamekufa wakiwa waaminifu.

15 Yesu alitabiri hivi kuhusu umalizio wa mfumo huu wa mambo: “Kizazi hiki hakitapitilia mbali kamwe mpaka mambo yote hayo yatukie.” (Soma Mathayo 24:33-35.) Tunaelewa kwamba Yesu aliposema “kizazi hiki,” alikuwa akirejelea vikundi viwili vya Wakristo watiwa-mafuta. Kikundi cha kwanza kilikuwapo mwaka wa 1914, nacho kilitambua waziwazi ishara ya kuwapo kwa Kristo mwaka huo. Washiriki wa kikundi hicho walikuwa hai katika mwaka wa 1914 na walitiwa mafuta kwa roho na kuwa wana wa Mungu katika mwaka huo au kabla ya mwaka huo.—Rom. 8:14-17.

16 Kikundi cha pili cha “kizazi hiki” kinatia ndani watiwa-mafuta walioishi wakati mmoja na watiwa-mafuta wa kikundi cha kwanza. Washiriki wa kikundi cha pili hawakuwa hai tu wakati huo bali pia walitiwa-mafuta kwa roho takatifu kikundi cha kwanza kilipokuwa duniani. Hivyo, si kila mtiwa-mafuta aliye hai leo ni sehemu ya “kizazi hiki,” alichozungumzia Yesu. Leo, wale walio katika kikundi hiki cha pili wamesonga kwa umri. Hata hivyo, maneno ya Yesu katika Mathayo 24:34 yanatuhakikishia kwamba “kizazi hiki hakitapitilia mbali kamwe” kabla ya kuona mwanzo wa dhiki kuu. Hilo linapaswa kutusadikishia hata zaidi kwamba ni muda mfupi tu uliobaki kabla ya Mfalme wa Ufalme wa Mungu kuwaharibu waovu na kuleta ulimwengu mpya wenye uadilifu.—2 Pet. 3:13.

KRISTO ATAKAMILISHA USHINDI WAKE HIVI KARIBUNI

17. Tunafikia mkataa gani kutokana na sababu tatu tulizochunguza?

17 Tunaweza kufikia mkataa gani kutokana na sababu hizo tatu tulizochunguza? Kwa kweli, hatujui siku wala saa hususa, kama Yesu alivyosema. (Mt. 24:36; 25:13) Lakini Paulo alisema kwamba tunaweza na tunajua “majira.” (Soma Waroma 13:11.) Tunaishi katika majira hayo, yaani, siku za mwisho. Tukikazia kabisa uangalifu unabii wa Biblia na mambo ambayo Yehova Mungu na Yesu Kristo wanatimiza, bila shaka tutaona uthibitisho ulio wazi unaoonyesha kwamba tunakaribia mwisho kabisa wa mfumo huu wa mambo.

18. Itakuwaje kwa wale wanaokataa kutambua Ufalme wa Mungu?

18 Watu wanaokataa kutambua mamlaka kubwa aliyopewa Yesu Kristo, yule Mpandaji wa farasi mweupe anayeshinda, hivi karibuni watalazimika kukubali kosa lao. Hawataponyoka kamwe. Wakati huo, wengi watapaaza sauti hivi kwa hofu: “Ni nani anayeweza kusimama?” (Ufu. 6:15-17) Hata hivyo, sura inayofuata katika kitabu cha Ufunuo inajibu swali hilo. Bila shaka, siku hiyo watiwa-mafuta na wale wenye tumaini la kuishi milele duniani ‘watasimama’ wakiwa na kibali cha Mungu. Kisha, “umati mkubwa” wa kondoo hao wengine utaokoka dhiki kuu.—Ufu. 7:9, 13-15.

19. Kwa kuwa unatambua, kukubali, na kutenda kupatana na uthibitisho wa kwamba mwisho utakuja hivi karibuni, unatazamia nini?

19 Tukiendelea kukazia uangalifu unabii wa Biblia unaotimia katika nyakati hizi muhimu, hatutakengeushwa na mawazo na malengo ya ulimwengu wa Shetani; wala hatutakuwa vipofu tusielewe maana halisi ya matukio ya ulimwengu. Hivi karibuni, Kristo atakamilisha ushindi wake dhidi ya watu wasiomwogopa Mungu kwa kupigana vita vya mwisho kwa uadilifu. (Ufu. 19:11, 19-21) Hebu wazia maisha mazuri kabisa tunayoahidiwa katika Biblia!—Ufu. 20:1-3, 6; 21:3, 4.