Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Watii Wachungaji Waliowekwa na Yehova

Watii Wachungaji Waliowekwa na Yehova

“Watiini wale wanaoongoza katikati yenu na mnyenyekee, kwa maana wanaendelea kuzilinda nafsi zenu.”EBR. 13:17.

1, 2. Kwa nini Yehova anajifananisha na mchungaji?

YEHOVA anajifananisha na mchungaji. (Eze. 34:11-14) Hilo linatusaidia kuelewa jinsi Yehova alivyo. Mchungaji mwenye upendo huchukua kwa uzito jukumu la kuwalinda na kuwatunza kondoo anaowachunga. Anawaongoza kwenye malisho na mahali penye maji (Zab. 23:1, 2); anawachunga usiku na mchana (Luka 2:8); anawalinda dhidi ya wanyama hatari (1 Sam. 17:34, 35); anawabeba wana-kondoo (Isa. 40:11); anawatafuta kondoo waliopotea, na kuwatunza walioumia.Eze. 34:16.

2 Katika nyakati za kale, watumishi wengi wa Yehova walikuwa wachungaji na wakulima. Hivyo, walielewa kwa nini Yehova Mungu alijifananisha na mchungaji mwenye upendo. Walijua kwamba kondoo wanahitaji kulindwa na kutunzwa ili wawe na afya nzuri. Vivyo hivyo, watu wanahitaji kutunzwa na kulindwa ili wawe na afya nzuri kiroho. (Marko 6:34) Watu huteseka wasipoongozwa na kutunzwa vizuri kiroho. Wanakosa ulinzi na kuwa na maadili mapotovu na hivyo kutawanyika “kama kondoo wasio na mchungaji.” (1 Fal. 22:17) Hata hivyo, Yehova hutosheleza kwa upendo mahitaji ya watu wake.

3. Tutazungumzia nini katika makala hii?

3 Leo pia tunaelewa kwa nini Yehova ni kama mchungaji. Bado anawatunza watu wake walio kama kondoo. Acheni tuone jinsi anavyowaongoza na kuwaandalia kondoo wake mahitaji yao leo. Tutazungumzia pia jinsi kondoo wanavyopaswa kuonyesha kwamba wanathamini utunzaji wa Yehova wenye upendo.

 MCHUNGAJI MWEMA AMECHAGUA WACHUNGAJI WA KUMSAIDIA

4. Yesu anawatunzaje kondoo wa Yehova?

4 Yehova amemweka rasmi Yesu kuwa Kichwa cha kutaniko la Kikristo. (Efe. 1:22, 23) Yesu akiwa “mchungaji mwema,” ana malengo, makusudi, na sifa kama za Baba yake. Isitoshe, Yesu ‘aliitoa nafsi yake kwa ajili ya kondoo.’ (Yoh. 10:11, 15) Dhabihu ya fidia ya Kristo inawaletea wanadamu baraka nyingi sana. (Mt. 20:28) Kwa kweli, Yehova anakusudia kwamba “kila mtu anayemwamini [Yesu] asiangamizwe bali awe na uzima wa milele”!Yoh. 3:16.

5, 6. (a) Yesu amewaweka rasmi nani kuwatunza kondoo wake? Kondoo wanapaswa kufanya nini ili wanufaike na mpango huo? (b) Ni sababu gani kuu inayopaswa kutuchochea kuwatii wazee wa kutaniko?

5 Kondoo huonyeshaje kwamba wanamthamini Mchungaji Mwema, Yesu Kristo? Yesu alisema hivi: “Kondoo wangu huisikiliza sauti yangu, nami ninawajua, nao wananifuata.” (Yoh. 10:27) Kondoo huisikiliza sauti ya Mchungaji Mwema kwa kufuata mwongozo wake katika mambo yote. Hilo linatia ndani kuwaunga mkono wachungaji wa kiroho aliowaweka rasmi. Yesu alisema kwamba mitume na wanafunzi wake wangeendelea na kazi aliyoanzisha. Walipaswa “kuwafundisha” na ‘kuwalisha kondoo wadogo wa Yesu.’ (Mt. 28:20; soma Yohana 21:15-17.) Habari njema ilipoenea na idadi ya wanafunzi kuongezeka, Yesu alianzisha mpango wa kuwaweka rasmi Wakristo wakomavu ili wayachunge makutaniko.Efe. 4:11, 12.

6 Mtume Paulo alipowaandikia waangalizi wa kutaniko la Efeso katika karne ya kwanza, alisema kwamba roho takatifu iliwaweka rasmi ili ‘walichunge kutaniko la Mungu.’ (Mdo. 20:28) Leo pia, waangalizi Wakristo huwekwa rasmi na roho takatifu kwa sababu wanatimiza matakwa ya Kimaandiko yaliyoongozwa na roho takatifu. Kwa hiyo, tunapowatii waangalizi Wakristo tunaonyesha kwamba tunamheshimu Yehova na Yesu, Wachungaji wakuu zaidi. (Luka 10:16) Hiyo ndiyo sababu kuu inayopaswa kutuchochea kuwatii wazee kwa hiari. Hata hivyo, kuna sababu nyingine zinazoonyesha kwa nini ni jambo la hekima kuwatii.

7. Wazee wanakusaidiaje kuendelea kuwa na uhusiano mzuri na Yehova?

7 Wazee hutumia Maandiko au kanuni za Kimaandiko kuwatia moyo na kuwashauri waamini wenzao. Kusudi la wazee si kutawala maisha ya ndugu zao. (2 Kor. 1:24) Badala yake, wanawapa Wakristo wenzao mwongozo wa Kimaandiko unaowasaidia kufanya maamuzi mazuri na kudumisha utaratibu na amani kutanikoni. (1 Kor. 14:33, 40) Wazee ‘wanazilinda nafsi’ kwa kujitahidi kumsaidia kila mshiriki wa kutaniko kuendelea kuwa na uhusiano mzuri na Yehova. Kwa hiyo, wanapoona kwamba ndugu au dada yuko karibu kujikwaa au tayari amejikwaa katika “kosa,” wanamsaidia haraka. (Gal. 6:1, 2; Yuda 22) Je, hizo si sababu nzuri za ‘kuwatii wale wanaoongoza’?Soma Waebrania 13:17.

8. Wazee hulilindaje kundi la Mungu?

8 Mtume Paulo, aliyekuwa mchungaji wa kiroho, aliwaandikia hivi ndugu zake huko Kolosai: “Mjihadhari: labda kuna mtu ambaye atawachukua ninyi kama windo lake kupitia falsafa na udanganyifu mtupu kulingana na pokeo la wanadamu, kulingana na mambo ya msingi ya ulimwengu na si kulingana na Kristo.” (Kol. 2:8) Onyo hilo linaonyesha sababu nyingine nzuri ya kutii mashauri ya  Kimaandiko yanayotolewa na wazee. Wanalilinda kundi kwa kuwaonya ndugu zao kuhusu mtu yeyote mwenye nia ya kudhoofisha imani yao. Mtume Petro alionya kuhusu “manabii wa uwongo” na “walimu wa uwongo” ambao wangejaribu ‘kuzishawishi nafsi zisizo imara’ ili zifanye kosa. (2 Pet. 2:1, 14) Leo, ni lazima wazee watoe maonyo kama hayo inapohitajika. Wakiwa Wakristo wakomavu, wana uzoefu maishani. Na kabla ya kuwekwa rasmi, walithibitisha kwamba wanaelewa vizuri Maandiko na wanastahili kufundisha mambo yenye afya. (1 Tim. 3:2; Tito 1:9) Ukomavu, usawaziko, na hekima yao inayotegemea Biblia inawawezesha kuliongoza kundi kwa ustadi. MCHUNGAJI MWEMA ANAWALISHA NA KUWALINDA KONDOO

Kama mchungaji anavyolilinda kundi lake, ndivyo wazee wanavyolinda kondoo waliokabidhiwa (Tazama fungu la 8)

9. Yesu huliongozaje na kulilisha kutaniko la Kikristo leo?

9 Yehova analitumia tengenezo lake kuandaa chakula kingi cha kiroho kwa ajili ya ushirika mzima wa ndugu zetu ulimwenguni pote. Tunapata mashauri mengi ya Kimaandiko kupitia machapisho yetu. Zaidi ya hayo, nyakati nyingine tengenezo huwapa wazee mwongozo wa moja kwa moja kupitia barua au maagizo yanayotolewa na waangalizi wanaosafiri. Kondoo hupokea mwongozo ulio wazi kupitia njia hizo.

10. Wachungaji wa kiroho wana jukumu gani kuelekea wale walioacha kushirikiana na kutaniko?

10 Waangalizi wana jukumu la kuwalinda,  kuwatunza, na kushughulikia afya ya kiroho ya washiriki wa kutaniko, hasa wale waliojiumiza au walio wagonjwa kiroho. (Soma Yakobo 5:14, 15.) Huenda baadhi ya watu hao hawashirikiani na kutaniko wala kushiriki utendaji wa Kikristo. Mzee anayejali atafanya nini katika hali kama hiyo? Bila shaka, atafanya yote awezayo kumtafuta kila kondoo aliyepotea na kumsihi arudi kundini, yaani, kutanikoni. Yesu alisema hivi: “Baba yangu aliye mbinguni hatamani kwamba mmoja wa wadogo hawa aangamie.”Mt. 18:12-14.

TUNAPASWA KUWA NA MAONI GANI WAZEE WANAPOKOSEA?

11. Kwa nini huenda ikawa vigumu kwa baadhi ya ndugu na dada kufuata mwongozo wa wazee?

11 Yehova na Yesu ni Wachungaji wakamilifu. Wachungaji waliokabidhiwa jukumu la kuyatunza makutaniko si wakamilifu. Jambo hilo linaweza kufanya iwe vigumu kwa baadhi ya ndugu na dada kufuata mwongozo wa wazee. Huenda wakasema hivi: ‘Wazee ni wanadamu wasio wakamilifu kama sisi tu. Kwa nini tusikilize mashauri yao?’ Ni kweli kwamba wazee si wakamilifu. Hata hivyo, tunahitaji kuwa na maoni yanayofaa kuhusu udhaifu na makosa yao.

12, 13. (a) Baadhi ya watu waliokabidhiwa madaraka na Yehova walifanya makosa gani? (b) Kwa nini makosa ya watu hao yaliandikwa katika Biblia?

12 Maandiko yanataja waziwazi makosa yaliyofanywa na watu fulani waliotumiwa na Yehova kuwaongoza watu wake zamani. Kwa mfano, Daudi alitiwa mafuta kuwa mfalme na kiongozi wa Israeli. Hata hivyo, aliposhawishiwa, alifanya uzinzi na kuua. (2 Sam. 12:7-9) Mfikirie pia mtume Petro. Ingawa alikabidhiwa jukumu kubwa katika kutaniko la Kikristo la karne ya kwanza, alifanya makosa mazito. (Mt. 16:18, 19; Yoh. 13:38; 18:27; Gal. 2:11-14) Tangu siku za Adamu na Hawa, Yesu peke yake ndiye mwanadamu ambaye amekuwa mkamilifu.

13 Kwa nini Yehova aliwaongoza waandikaji wa Biblia waandike makosa yaliyofanywa na watu aliowakabidhi madaraka? Sababu moja ni kwamba Mungu alitaka kuonyesha kuwa anaweza kuwatumia wanadamu wasio wakamilifu kuwaongoza watu wake. Kwa kweli, sikuzote amewatumia wanadamu wasio wakamilifu. Kwa hiyo, leo hatupaswi kutumia udhaifu wa wazee kuwa kisingizio cha kunung’unika kuwahusu au kupuuza mamlaka yao. Yehova anataka tuwaheshimu na kuwatii ndugu hao.Soma Kutoka 16:2, 8.

14, 15. Tunajifunza nini tunapofikiria jinsi Yehova alivyowasiliana na watu wake zamani?

14 Ni muhimu sana tuwatii wale wanaoongoza kutanikoni leo. Fikiria jinsi Yehova alivyowasiliana na watu wake walipokabili hatari zamani. Waisraeli walipoondoka Misri, Mungu aliwapa maagizo kupitia Musa na Haruni. Waisraeli wangeokoka pigo la kumi kwa kutii maagizo waliyopewa ya kula chakula cha pekee na kuchukua sehemu ya damu ya kondoo aliyechinjwa na kuipaka juu ya miimo na sehemu ya juu ya milango yao. Hawakusikia sauti kutoka mbinguni ikiwapa maagizo hayo. Badala yake, walipaswa kuwasikiliza wanaume wazee wa Israeli waliopokea maagizo hususa kutoka kwa Musa. (Kut. 12:1-7, 21-23, 29) Katika pindi hizo, Musa pamoja na wanaume wazee waliwapa watu maagizo ya Yehova. Leo, wazee Wakristo hutimiza jukumu hilo muhimu.

15 Inaelekea unakumbuka pindi nyingi katika Biblia ambazo Yehova aliwatumia wanadamu au malaika kutoa maagizo yaliyookoa uhai. Katika pindi hizo zote, Mungu aliona inafaa kuwakabidhi wengine  mamlaka. Wajumbe walimwakilisha Mungu na kuwaambia watu wake walichohitaji kufanya ili waokoke msiba. Kuna uwezekano mkubwa kwamba Yehova atafanya vivyo hivyo wakati wa Har–Magedoni. Bila shaka, mzee yeyote leo aliyekabidhiwa daraka la kumwakilisha Yehova au tengenezo lake ni lazima awe mwangalifu sana ili asitumie vibaya mamlaka aliyokabidhiwa.

“KUNDI MOJA, MCHUNGAJI MMOJA”

16. Ni “neno” gani tunalohitaji kusikiliza?

16 Watu wa Yehova ni “kundi moja” lililo chini ya “mchungaji mmoja.” (Yoh. 10:16) Yesu alisema kwamba angekuwa na wanafunzi wake “siku zote mpaka umalizio wa mfumo wa mambo.” (Mt. 28:20) Akiwa Mfalme mbinguni, anaelekeza mambo yote yatakayotukia kabla ya kuhukumiwa kwa ulimwengu wa Shetani. Ili tudumishe umoja na kukaa salama katika kundi la Mungu, tunahitaji kusikiliza ‘neno lililo nyuma yetu,’ linalotuambia njia ya kufuata. “Neno” hilo linatia ndani yale ambayo roho takatifu ya Mungu inasema kupitia Biblia na yale ambayo Yehova na Yesu wanasema kupitia wachungaji ambao wamewaweka rasmi kutanikoni.—Soma Isaya 30:21; Ufunuo 3:22.

Wazee hujitahidi kulinda familia za mzazi mmoja kutokana na mashirika mabaya (Tazama fungu la 17 na 18)

17, 18. (a) Ni hatari gani inayolikabili kundi, lakini tuna uhakika gani? (b) Ni nini kitakachozungumziwa katika makala inayofuata?

17 Biblia inasema kwamba Shetani anatembea huku na huku “kama simba anayenguruma, akitafuta kummeza mtu.” (1 Pet. 5:8) Kama mnyama hatari mwenye njaa kali, Shetani analinyemelea kundi, akitafuta nafasi ya kuwashambulia kondoo wasiojihadhari au wasioshirikiana na kundi. Ndiyo sababu tunapaswa kukaa karibu zaidi na kutaniko, na karibu na ‘mchungaji na mwangalizi wa nafsi zetu.’ (1 Pet. 2:25) Andiko la Ufunuo 7:17 linasema hivi kuhusu waokokaji wa dhiki kuu: “Mwana-Kondoo [Yesu] . . . atawachunga, na kuwaongoza kwenye chemchemi za maji ya uzima. Na Mungu atafuta kila chozi katika macho yao.” Hiyo ni ahadi nzuri kama nini!

18 Kama tulivyoona, wazee Wakristo wana daraka muhimu sana wakiwa wachungaji wa kiroho kutanikoni. Lakini wanaume hao waliowekwa rasmi wanaweza kufanya nini ili kuhakikisha kwamba wanawatendea kondoo wa Yesu kwa njia inayofaa? Jibu la swali hilo litazungumziwa katika makala inayofuata.