Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Mnara wa Mlinzi—Toleo la Funzo  |  Novemba 2013

Tunawezaje Kuendelea kuwa na ‘Mtazamo wa Kungojea’?

Tunawezaje Kuendelea kuwa na ‘Mtazamo wa Kungojea’?

‘Nitaonyesha mtazamo wa kungojea.’MIKA 7:7.

1. Kwa nini tunaweza kukosa subira?

UFALME wa Kimasihi ulipoanza kutawala katika mwaka wa 1914, mfumo wa Shetani uliingia siku zake za mwisho. Katika vita vilivyotokea mbinguni, Yesu aliwatupa chini Ibilisi na roho wake waovu katika ujirani wa dunia. (Soma Ufunuo 12:7-9.) Shetani anajua kwamba ana ‘kipindi kifupi tu cha wakati.’ (Ufu. 12:12) Hata hivyo, ‘kipindi hicho cha wakati’ kimeendelea kwa makumi ya miaka, na huenda wengine wakahisi kwamba siku za mwisho zimechukua muda mrefu sana. Je, sisi binafsi tumeanza kukosa subira tunapongojea Yehova achukue hatua?

2. Tutachunguza nini katika makala hii?

2 Kukosa subira ni hali hatari sana kwa kuwa inaweza kutufanya tutende bila kufikiri. Tunawezaje kuendelea kuwa na mtazamo wa kungojea? Makala hii itatusaidia kufanya hivyo kwa kujibu maswali yafuatayo. (1) Tunaweza kujifunza nini kuhusu subira kwa kuchunguza mfano wa nabii Mika? (2) Ni matukio gani yatakayoonyesha kwamba tumefikia mwisho wa kipindi cha kungojea? (3) Tutaonyeshaje kwamba tunathamini subira ya Yehova?

TUNAWEZA KUJIFUNZA NINI KUTOKANA NA MFANO WA MIKA?

3. Hali ya Waisraeli ilikuwaje katika siku za Mika?

3 Soma Mika 7:2-6. Mika, nabii wa Yehova, aliona Waisraeli wakidhoofika kiroho hatua kwa hatua chini ya utawala wa Mfalme Ahazi aliyekuwa mwovu. Mika anawafananisha Waisraeli hao wasio waaminifu na “mchongoma” na pia “ukuta wa miiba.” Kama mchongoma au ukuta wa miiba unavyoweza kumuumiza yeyote anayeupanda, Waisraeli hao waovu walimuumiza yeyote waliyeshughulika naye. Uovu ulienea sana hivi  kwamba familia nyingi zilivunjika. Mika alijua kwamba hangeweza kubadili hali hiyo, hivyo akamimina moyo wake kwa Yehova. Kisha akangojea kwa subira Mungu achukue hatua. Mika alikuwa na uhakika kwamba Yehova atashughulikia hali hiyo kwa wakati Wake.

4. Tunakabili hali gani ngumu?

4 Kama Mika, sisi pia tunaishi miongoni mwa watu wenye ubinafsi. Wengi wao ‘hawana shukrani, si washikamanifu, na hawana upendo wa asili.’ (2 Tim. 3:2, 3) Tunavunjika moyo tunaposhughulika na wafanyakazi, wanafunzi, na majirani wenye ubinafsi. Baadhi ya watumishi wa Mungu wanakabili hali ngumu hata zaidi. Yesu alisema kwamba wafuasi wake wangepingwa na washiriki wa familia zao. Akitumia maneno kama yale yaliyo katika Mika 7:6, alisema hivi: “Nilikuja kuleta mgawanyiko, mtu kumpinga baba yake, binti kumpinga mama yake, mke aliye mchanga kumpinga mama-mkwe wake. Kwa kweli, adui za mtu watakuwa watu wa nyumbani kwake mwenyewe.” (Mt. 10:35, 36) Kwa kweli, si rahisi kuvumilia dhihaka na upinzani kutoka kwa washiriki wa familia yetu wasio waamini. Tusiruhusu jaribu hilo liathiri hali yetu ya kiroho. Badala yake, acheni tuendelee kuwa washikamanifu na kungojea kwa subira Yehova ashughulikie mambo. Tukiendelea kumwomba msaada, atatupatia nguvu na hekima tunayohitaji ili tuvumilie.

5, 6. Yehova alimthawabishaje Mika? Mika hakuona nini?

5 Yehova alimthawabisha Mika aliyekuwa na subira. Mika aliona Mfalme Ahazi na utawala wake mwovu ukifikia mwisho. Alimwona pia Mfalme Hezekia, mwana mzuri wa Ahazi, akirithi ufalme na kurudisha ibada safi. Na ujumbe wa hukumu ya Yehova dhidi ya Samaria uliotolewa na Mika ulitimizwa Waashuru walipovamia ufalme wa kaskazini wa Israeli.—Mika 1:6.

6 Hata hivyo, Mika hakuona utimizo wa unabii wote aliotabiri kwa mwongozo wa roho ya Yehova. Kwa mfano, Mika aliandika hivi: “Katika siku za mwisho . . . mlima wa nyumba ya Yehova utawekwa imara juu ya kilele cha milima, nao utainuliwa juu ya vilima; na vikundi vya watu vitamiminika huko. Na mataifa mengi hakika yatakwenda na kusema: ‘Njooni, twendeni juu kwenye mlima wa Yehova.’” (Mika 4:1, 2) Mika alikufa muda mrefu kabla ya kutimizwa kikamili kwa unabii huo. Hata hivyo, aliazimia kuendelea kuwa mshikamanifu kwa Yehova hadi kifo ingawa wengine walijiendesha kwa njia isiyofaa. Mika aliandika hivi kuhusu hilo: “Vikundi vyote vya watu vitatembea kila kimoja katika jina la mungu wake; bali sisi tutatembea katika jina la Yehova Mungu wetu mpaka wakati usio na kipimo, naam, milele.” (Mika 4:5) Mika alingojea kwa subira katika nyakati hizo zenye taabu kwa sababu alikuwa na uhakika kabisa kwamba Yehova atatimiza ahadi Zake zote. Nabii huyo mwaminifu alimtegemea Yehova.

7, 8. (a) Kwa nini tuna sababu nzuri ya kuwa na uhakika? (b) Ni nini kitakachofanya wakati upite haraka?

7 Je, tuna uhakika kama huo kumwelekea Yehova? Tuna sababu nzuri ya kuwa na uhakika huo. Tumejionea unabii wa Mika ukitimizwa. Katika “siku za mwisho,” mamilioni ya watu kutoka mataifa yote na makabila na lugha wamemiminika kwenye “mlima wa nyumba ya Yehova.” Ingawa wametoka katika mataifa adui, waabudu hao wamefua ‘panga zao kuwa majembe,’ na kukataa ‘kujifunza vita tena.’ (Mika 4:3) Tuna pendeleo kubwa kama nini kuwa miongoni mwa watu wa Yehova wenye amani!

8 Kwa kweli, tunataka Yehova auharibu haraka mfumo huu mwovu. Hata hivyo, ili tungojee mwisho huo kwa subira, tunahitaji kuona mambo kama Yehova  anavyoyaona. Ameweka siku ambayo atamtumia ‘mwanamume aliyemweka rasmi,’ yaani, Yesu Kristo, kuwahukumu wanadamu. (Mdo. 17:31) Hata hivyo, kabla ya wakati huo, Mungu anawapa watu wa namna zote nafasi ya kupata “ujuzi sahihi wa kweli” na kutenda kulingana na ujuzi huo ili waokolewe. Uhai wenye thamani uko hatarini. (Soma 1 Timotheo 2:3, 4.) Tukijitahidi kabisa kuwasaidia wengine kupata ujuzi sahihi kumhusu Mungu, wakati uliobaki kabla ya kufika kwa hukumu ya Yehova utapita haraka sana. Mwisho utakuja kwa ghafla hivi karibuni. Mwisho utakapokuja, tutafurahi kwamba tulihubiri kwa bidii kuhusu Ufalme!

NI MATUKIO GANI YATAKAYOONYESHA TUMEFIKIA MWISHO WA KIPINDI CHA KUNGOJEA?

9-11. Je, unabii ulio katika 1 Wathesalonike 5:3 umetimizwa? Eleza.

9 Soma 1 Wathesalonike 5:1-3. Hivi karibuni, mataifa yatasema, “Amani na usalama!” Hivyo, tunahitaji ‘kukaa macho na kutunza akili zetu’ ili tutambue tangazo hilo. (1 The. 5:6) Ili tuendelee kukaa macho kiroho, acheni tujikumbushe matukio yanayoweka msingi wa kutolewa kwa tangazo hilo muhimu.

10 Baada ya madhara ya vita viwili vya ulimwengu, mataifa yalijitahidi sana kuleta amani. Ushirika wa Mataifa ulianzishwa baada ya vita vya kwanza vya ulimwengu ili kuleta amani. Baada ya vita vya pili vya ulimwengu, watu walitumaini sana Umoja wa Mataifa kuleta amani duniani. Viongozi wa serikali na dini wametumaini kwamba mashirika hayo yatawaletea wanadamu amani. Kwa mfano, Umoja wa Mataifa ulitangaza kwamba mwaka wa 1986 ulikuwa Mwaka wa Amani Ulimwenguni. Mwaka huo, viongozi wa serikali na dini kutoka mataifa mengi walikutana huko Assisi, nchini Italia pamoja na kiongozi wa Kanisa Katoliki ili kuombea amani.

11 Hata hivyo, tangazo hilo la amani na usalama au tangazo lingine lolote kama hilo halijatimiza unabii ulio katika 1 Wathesalonike 5:3. Kwa nini? Kwa sababu  “uharibifu wa ghafula” uliotabiriwa bado haujatokea.

12. Tunajua nini kuhusu tangazo la “Amani na usalama”?

12 Ni nani atakayetoa tangazo hilo muhimu la “Amani na usalama”? Viongozi wa dini zinazodai kuwa za Kikristo na wa dini nyingine watahusikaje katika jambo hilo? Viongozi wa serikali mbalimbali watahusika namna gani katika tangazo hilo? Maandiko hayatuelezi. Hata hivyo, tunajua kwamba tangazo hilo halitakuwa la kweli hata likitolewa na nani au kwa njia yenye kusadikisha kadiri gani. Mfumo huu wa kale wa mambo utaendelea kuongozwa na Shetani. Umezorota kabisa na utaendelea kuwa hivyo. Litakuwa jambo la kusikitisha kama nini ikiwa tutaamini propaganda za Shetani na kuvunja msimamo wetu wa Kikristo wa kutounga mkono upande wowote!

13. Kwa nini malaika wanazuia pepo za uharibifu?

13 Soma Ufunuo 7:1-4. Tunapoendelea kusubiri andiko la 1 Wathesalonike 5:3 litimizwe, malaika wenye nguvu wanazuia pepo za uharibifu za dhiki kuu. Wanangojea nini? Mtume Yohana anataja tukio moja muhimu, yaani, kutiwa muhuri wa mwisho kwa “watumwa wa Mungu wetu,” watiwa-mafuta. * Mara tu baada ya watiwa-mafuta kutiwa muhuri wa mwisho, malaika hao wataachilia pepo za uharibifu. Ni nini kitakachotokea?

14. Ni nini kinachoonyesha kwamba Babiloni Mkubwa ataharibiwa karibuni?

14 Babiloni Mkubwa, yaani, milki ya ulimwenguni pote ya dini ya uwongo itaharibiwa kama inavyostahili. “Vikundi vya watu na umati na mataifa na lugha” havitaweza kumsaidia. Tayari tunaona dalili zinazoonyesha kwamba mwisho wake unakaribia. (Ufu. 16:12; 17:15-18; 18:7, 8, 21) Kwa kweli, leo vyombo vya habari vinaonyesha kwamba watu wengi hawaungi mkono dini na viongozi wa kidini, badala yake wanazidi kuwashutumu. Hata hivyo, viongozi wa Babiloni Mkubwa hawatambui kwamba wako hatarini. Wamekosea kama nini! Baada ya tangazo la “Amani na usalama!” sehemu za kisiasa za mfumo wa Shetani zitageukia ghafla dini ya uwongo na kuiharibu kabisa. Babiloni Mkubwa hataonekana tena kamwe! Kwa kweli, ni muhimu kungojea kwa subira matukio hayo ya pekee.Ufu. 18:8, 10.

TUTAONYESHAJE KWAMBA TUNATHAMINI SUBIRA YA YEHOVA?

15. Kwa nini Yehova hajachukua hatua haraka?

15 Yehova amekuwa akingojea kwa subira wakati wake unaofaa wa kuchukua hatua ufike licha ya kwamba watu wanalitukana jina lake. Yehova hataki mtu yeyote mwenye moyo mnyoofu aangamizwe. (2 Pet. 3:9, 10) Je, tuna maoni kama ya Yehova? Kabla siku ya Yehova haijafika, tunaweza kuonyesha kwamba tunathamini subira yake kwa njia zifuatazo.

16, 17. (a) Kwa nini tuwasaidie wasiotenda? (b) Kwa nini wasiotenda wanapaswa kumrudia Yehova haraka?

16 Wasaidie wasiotenda. Yesu alisema kwamba kunakuwa na shangwe mbinguni anapopatikana kondoo mmoja tu aliyepotea. (Mt. 18:14; Luka 15:3-7) Bila shaka, Yehova anawajali sana wote wanaolipenda jina lake, hata kama hawatendi sasa. Tunapowasaidia kurudi kutanikoni, tunamfurahisha Yehova na malaika pia.

17 Je, wewe ni miongoni mwa wale ambao sasa hawamtumikii Mungu kwa bidii? Huenda umeacha kushirikiana na tengenezo la Yehova kwa sababu mtu fulani kutanikoni aliumiza hisia zako. Kwa kuwa  sasa wakati umepita, jiulize hivi: ‘Je, maisha yangu yamekuwa bora zaidi, na je, nina furaha zaidi? Je, ni Yehova aliyenikosea au ni mwanadamu asiye mkamilifu? Je, Yehova Mungu amewahi kufanya jambo lolote ili kunidhuru?’ Kwa kweli, sikuzote ametutendea wema. Hata ikiwa hatuishi kupatana na wakfu wetu, anaturuhusu tufurahie vitu vizuri anavyotoa. (Yak. 1:16, 17) Hivi karibuni siku ya Yehova itakuja. Sasa ndio wakati wa kurudi chini ya mikono yenye upendo ya Baba yetu wa mbinguni na katika kutaniko, mahali pekee penye usalama katika siku hizi za mwisho.Kum. 33:27; Ebr. 10:24, 25.

Watu wa Yehova wanafanya kila jitihada kuwasaidia wasiotenda kumrudia Yehova (Tazama fungu la 16 na 17)

18. Kwa nini tunapaswa kuwaunga mkono wale wanaoongoza?

18 Waunge mkono kwa ushikamanifu wanaoongoza. Akiwa Mchungaji mwenye upendo, Yehova anatuongoza na kutulinda. Amemweka rasmi Mwana wake kuwa Mchungaji Mkuu wa kundi. (1 Pet. 5:4) Wazee katika makutaniko zaidi ya 100,000 wanamchunga kila kondoo wa Mungu kutanikoni. (Mdo. 20:28) Tunapowaunga mkono kwa ushikamanifu wale waliowekwa rasmi kuongoza, tunaonyesha kwamba tunathamini mambo yote ambayo Yehova na Yesu wametufanyia.

19. Tunawezaje kuwakaribia ndugu zetu?

19 Wakaribie ndugu zako. Hilo linamaanisha nini? Jeshi lililozoezwa vizuri linaposhambuliwa na adui, kila mwanajeshi humkaribia mwenzake. Kwa njia hiyo, wanajilinda kikamili na mashambulizi. Shetani anazidisha mashambulizi yake kuelekea watu wa Mungu. Huu si wakati wa kugombana na ndugu zetu. Ni wakati wa kuwa karibu na waamini wenzetu, kutokazia fikira udhaifu wao, na kutegemea mwongozo wa Yehova.

Sasa ndio wakati wa kuwakaribia ndugu na dada zetu ili kupambana na Shetani na roho waovu (Tazama fungu la 19)

20. Tunapaswa kufanya nini sasa?

20 Sote na tuendelee kuwa macho kiroho na kuonyesha mtazamo wa kungojea. Acheni tungojee kwa subira tangazo la “Amani na usalama!” na kutiwa muhuri wa mwisho kwa waliochaguliwa. Baadaye, malaika wanne wataachilia pepo za uharibifu, na Babiloni Mkubwa ataangamizwa. Tunaposubiri matukio hayo makubwa, acheni tukubali mwongozo kutoka kwa wale waliowekwa rasmi kuongoza tengenezo la Yehova. Wakaribie ndugu na dada zako ili upambane na Shetani na roho waovu! Sasa ndio wakati wa kutii himizo hili la mtunga-zaburi: “Iweni hodari, nayo mioyo yenu na iwe na nguvu, ninyi nyote mnaomngojea Yehova.”Zab. 31:24.

^ fu. 13 Kwa mazungumzo zaidi kuhusu tofauti kati ya kutiwa muhuri wa kwanza na wa mwisho kwa washiriki watiwa-mafuta, tazama gazeti la Mnara wa Mlinzi la Januari 1, 2007, ukurasa wa 30-31.