Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Mnara wa Mlinzi—Toleo la Funzo  |  Oktoba 2013

Tenda Kupatana na Sala ya Yesu ya Upendo

Tenda Kupatana na Sala ya Yesu ya Upendo

“Baba, . . . mtukuze mwana wako, ili mwana wako apate kukutukuza wewe.”YOH. 17:1.

1, 2. Yesu alifanya nini alipokuwa na mitume wake waaminifu baada ya kusherehekea Pasaka mwaka wa 33 W.K.?

NI JIONI ya Nisani 14, mwaka wa 33 W.K. Yesu na wanafunzi wake wamesherehekea Pasaka ili kukumbuka Mungu alivyowakomboa mababu zao kutoka utumwani Misri. Lakini wanafunzi wake waaminifu watapata “ukombozi wa milele” ulio bora zaidi. Siku ifuatayo, maadui wangemuua Kiongozi wao asiye na dhambi. Lakini tendo hilo la chuki lingeleta baraka. Wanadamu watakombolewa kutoka katika dhambi na kifo kwa msingi wa damu ya Yesu iliyomwagwa.Ebr. 9:12-14.

2 Ili kuhakikisha kwamba hatusahau uandalizi huo wa upendo, Yesu alianzisha mwadhimisho mpya wa kila mwaka uliochukua mahali pa Pasaka. Alifanya hivyo kwa kuumega mkate usiotiwa chachu na kumpa kila mmoja wa mitume wake 11 waaminifu, kisha akasema: “Huu unamaanisha mwili wangu ambao utatolewa kwa ajili yenu. Endeleeni kufanya hivi kwa kunikumbuka mimi.” Alifanya vivyo hivyo kuhusu kikombe kilichokuwa na divai nyekundu na kuwaambia hivi: “Kikombe hiki kinamaanisha agano jipya kwa msingi wa damu yangu, ambayo itamwagwa kwa ajili yenu.”Luka 22:19, 20.

3. (a) Kulikuwa na badiliko gani kubwa baada ya kifo cha Yesu? (b) Tunapaswa kufikiria maswali gani kuhusu sala ya Yesu iliyo katika Yohana sura ya 17?

3 Agano la kale la Sheria ambalo Mungu alifanya na Waisraeli wa asili lingekoma baada ya muda mfupi. Mahali pake pangechukuliwa na agano jipya kati ya Yehova na wafuasi wa Yesu watiwa-mafuta. Yesu alihangaikia sana taifa hilo jipya la kiroho. Waisraeli wa asili waligawanyika sana kidini na kijamii na hivyo kuliletea jina takatifu la Mungu suto kubwa. (Yoh.  7:45-49; Mdo. 23:6-9) Lakini Yesu alitaka wafuasi wake waendelee kuwa na umoja ili washirikiane katika kulitukuza jina la Mungu. Basi, Yesu alifanya nini? Alitoa sala nzuri sana ambayo imewahi kuandikwa. (Yoh. 17:1-26; tazama picha kwenye ukurasa wa 26.) Tunaweza kuuliza hivi: “Je, Mungu alijibu sala ya Yesu?” Tunapaswa pia kujichunguza na kujiuliza, “Je, ninatenda kupatana na sala hiyo?”

MAMBO ALIYOTANGULIZA YESU KATIKA SALA

4, 5. (a) Tunajifunza nini kutokana na mambo aliyotanguliza Yesu katika sala yake? (b) Yehova alijibuje ombi la Yesu kuhusu maisha yake ya baadaye?

4 Yesu anazungumza na wanafunzi wake hadi usiku wa manane na kuwafundisha mambo yenye thamani kutoka kwa Mungu. Kisha anainua macho yake mbinguni na kusali hivi: “Baba, saa imefika; mtukuze mwana wako, ili mwana wako apate kukutukuza wewe, kulingana na vile ambavyo umempa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili, wote ambao umempa, yeye apate kuwapa uzima wa milele. . . . Nimekutukuza duniani, nikiwa nimemaliza kazi ambayo umenipa niifanye. Kwa hiyo sasa wewe, Baba, nitukuze kando yako kwa utukufu niliokuwa nao kando yako kabla ya ulimwengu kuwako.”Yoh. 17:1-5.

5 Angalia mambo ambayo Yesu alitaja kwanza katika sala yake. Alihangaikia hasa kutukuzwa kwa Baba yake wa mbinguni, na hilo ndilo jambo alilotaja kwanza katika sala yake ya kielelezo: “Baba, jina lako na litakaswe.” (Luka 11:2) Kisha Yesu anataja mahitaji ya wanafunzi wake, ili “apate kuwapa uzima wa milele.” Kisha Yesu anatoa ombi la kibinafsi: “Baba, nitukuze kando yako kwa utukufu niliokuwa nao kando yako kabla ya ulimwengu kuwako.” Yehova anamthawabisha Mwana wake mwaminifu kwa kumpa zaidi ya alichoomba, anampa Yesu “jina bora kabisa kuliko” la malaika wote.Ebr. 1:4.

‘KUMJUA MUNGU WA PEKEE WA KWELI’

6. Mitume walihitaji kufanya nini ili wapate uzima wa milele, na tunajuaje kwamba walifanya hivyo?

6 Yesu anaposali, anataja pia jambo tunalopaswa kufanya tukiwa watenda-dhambi ili tupate zawadi isiyostahiliwa ya uzima wa milele. (Soma Yohana 17:3.) Anasema kwamba ni lazima ‘tuendelee kupata ujuzi’ juu ya Mungu na Kristo. Tunaweza kujifunza mengi kumhusu Yehova na Mwana wake kwa kutumia macho na masikio yetu. Njia nyingine muhimu ya kumjua Mungu ni kuishi kupatana na mambo tunayojifunza kumhusu na hilo hutuletea shangwe. Yesu alionyesha katika sala yake kwamba mitume walifanya mambo hayo yanayookoa uhai: “Maneno uliyonipa nimewapa, nao wameyapokea.” (Yoh. 17:8) Lakini ili kupata uzima wa milele, walihitaji kuendelea kutafakari maneno hayo na kuishi kupatana nayo. Je, mitume hao waaminifu waliendelea kufanya hivyo mpaka mwisho wa maisha yao duniani? Bila shaka. Tunajua hilo kwa sababu jina la kila mmoja wao limeandikwa milele juu ya yale mawe 12 ya msingi ya Yerusalemu Jipya la kimbingu.Ufu. 21:14.

7. Ni nini maana ya “kumjua” Mungu, na kwa nini ni muhimu sana kufanya hivyo?

7 Wasomi wa lugha ya Kigiriki wanasema kwamba neno la Kigiriki linalotafsiriwa “kuendelea kupata ujuzi” linaweza pia kutafsiriwa “wanapaswa kuzidi kujua” au “wanapaswa kuendelea kujua.” Tafsiri zote mbili zinakazia jambo lilelile muhimu. Maelezo ya chini ya Yohana 17:3 katika Biblia Yenye Marejeo yanasema hivi: “Wapate kukujua.” Hivyo, “kuendelea  kupata ujuzi” ni tendo linaloendelea ambalo humsaidia mtu “kumjua” Mungu. Hata hivyo, ili kumjua Mungu huyo aliye Mkuu zaidi katika ulimwengu mzima, haitoshi tu kujua sifa na makusudi yake. Kumjua Yehova kunatia ndani kumpenda sana na kuwapenda waamini wenzetu. Biblia inasema hivi: “Yeye ambaye hapendi hajamjua Mungu.” (1 Yoh. 4:8) Kwa hiyo, kumjua Mungu kunatia ndani pia kumtii. (Soma 1 Yohana 2:3-5.) Ni pendeleo kubwa kama nini kuhesabiwa kuwa mtu anayemjua Yehova! Lakini tunaweza kupoteza uhusiano huo wenye thamani kama Yuda Iskariote. Na tujitahidi kabisa kuudumisha. Tukifanya hivyo, tutapata zawadi isiyostahiliwa ya uzima wa milele.Mt. 24:13.

“KWA SABABU YA JINA LAKO”

8, 9. Hangaiko kuu la Yesu lilikuwa nini katika huduma yake duniani, naye alikataa mapokeo gani ya kidini?

8 Sala ya Yesu katika Yohana sura ya 17 inaonyesha wazi kabisa kwamba Yesu aliwapenda sana mitume wake na watu ambao wangekuwa wanafunzi wake baadaye. (Yoh. 17:20) Hata hivyo, tunapaswa kujua kwamba hangaiko kuu la Yesu halikuwa wokovu wetu. Kusudi lake kuu tangu mwanzo hadi mwisho wa huduma yake duniani lilikuwa kutakasa na kutukuza jina la Baba yake. Kwa mfano, akiwa katika sinagogi la Nazareti, Yesu alitangaza kuhusu huduma yake. Alisoma maneno haya katika kitabu cha kukunjwa cha Isaya: “Roho ya Yehova iko juu yangu, kwa sababu alinitia mafuta kuwatangazia maskini habari njema.” Bila shaka, Yesu alitaja jina la Mungu waziwazi aliposoma sehemu hiyo.Luka 4:16-21.

9 Mapokeo ya Wayahudi yanaonyesha kwamba miaka mingi kabla ya Yesu kuja duniani, viongozi wa kidini waliwakataza watu kutumia jina la Mungu. Tuna hakika kwamba Yesu alikataa kabisa mapokeo hayo yasiyo ya kimaandiko. Aliwaambia hivi wapinzani wake: “Mimi nimekuja katika jina la Baba yangu, lakini ninyi hamnipokei; ikiwa mtu mwingine angefika katika jina lake mwenyewe, mngempokea huyo.” (Yoh. 5:43) Kisha, siku chache  kabla ya kifo chake, Yesu alitaja hangaiko lake kuu aliposali hivi: “Baba, litukuze jina lako.” (Yoh. 12:28) Katika sala tunayozungumzia, ni wazi kwamba Yesu anahangaikia sana jina la Baba yake.

10, 11. (a) Yesu alitangaza jinsi gani jina la Baba yake? (b) Wanafunzi wa Yesu wanapaswa kujitahidi kufanya nini?

10 Yesu alisali hivi: “Nimelifunua jina lako kwa watu ulionipa kutoka ulimwenguni. Walikuwa wako, nawe ukanipa, nao wamelishika neno lako. Pia, mimi simo tena ulimwenguni, bali wao wamo ulimwenguni nami ninakuja kwako. Baba Mtakatifu, walinde kwa sababu ya jina lako ambalo umenipa, ili wawe kitu kimoja kama vile sisi tulivyo.”Yoh. 17:6, 11.

11 Yesu hakuwajulisha wanafunzi wake jina la Baba yake kwa kulitaja tu. Aliwasaidia pia kujua maana ya jina la Mungu, yaani, kujua sifa zake nzuri na jinsi anavyoshughulika nasi. (Kut. 34:5-7) Isitoshe, Yesu akiwa katika cheo chake chenye utukufu mbinguni anaendelea kuwasaidia wanafunzi wake kulitangaza jina la Yehova duniani pote. Kwa kusudi gani? Ili wanafunzi zaidi wakusanywe kabla ya mwisho wa mfumo huu mwovu wa mambo kufika. Kisha, Yehova atalitukuza jina lake atakapowakomboa mashahidi wake washikamanifu.Eze. 36:23.

“ILI ULIMWENGU UPATE KUAMINI”

12. Ili tufanikiwe katika kazi yetu inayookoa uhai tunahitaji kufanya mambo gani matatu?

12 Yesu alipokuwa duniani alijitahidi kuwasaidia wanafunzi wake kushinda udhaifu wao. Walihitaji kufanya hivyo ili wakamilishe kazi ambayo Yesu alianzisha. Yesu anasali hivi: “Kama vile ulivyonituma ulimwenguni, vivyo hivyo mimi pia nimewatuma ulimwenguni.” Yesu anakazia mambo matatu muhimu wanayohitaji ili wafanikiwe kufanya kazi hiyo inayookoa uhai. Kwanza, anasali kwamba wanafunzi wake wasiwe sehemu ya ulimwengu wa Shetani usio mtakatifu. Pili, anasali kwamba watakaswe, au wawe watakatifu, kwa kujitahidi kuishi kupatana na kweli ya Neno la Mungu. Tatu, Yesu anasihi tena na tena kwamba wanafunzi wake waunganishwe katika upendo kama yeye na Baba yake. Ili kufanya hivyo, kila mmoja wetu anahitaji kujichunguza na kujiuliza: ‘Je, ninatenda kupatana na mambo hayo matatu aliyoomba Yesu?’ Yesu anakazia mambo hayo akitumaini kuwa ‘ulimwengu utapata kuamini kwamba Mungu alimtuma.’Soma Yohana 17:15-21.

Wakristo wa karne ya kwanza walishirikiana na roho takatifu katika kudumisha umoja (Tazama fungu la 13)

13. Sala ya Yesu ilijibiwaje katika karne ya kwanza W.K.?

13 Tutaona wazi kwamba sala ya Yesu ilijibiwa tukichunguza kitabu cha Biblia cha Matendo ya Mitume, kinachofuata vile vitabu vinne vya Injili. Kutaniko la karne ya kwanza lingeweza kugawanyika kwa sababu lilikuwa na Wakristo Wayahudi na wasio Wayahudi, matajiri na maskini, watumwa na wamiliki wa watumwa. Hata hivyo, wote walikuwa na umoja hivi kwamba walifananishwa na viungo vya mwili wa mwanadamu, Yesu akiwa kichwa chao. (Efe. 4:15, 16) Kwa kweli huo ulikuwa muujiza katika ulimwengu wa Shetani uliogawanyika! Yehova ndiye anayestahili kusifiwa kwa sababu alitimiza hilo kupitia roho yake takatifu yenye nguvu.1 Kor. 3:5-7.

Watu wa Yehova wana umoja ulimwenguni pote (Tazama fungu la 14)

14. Sala ya Yesu imejibiwaje leo?

14 Inasikitisha kwamba umoja huo wa kimuujiza ulitoweka baada ya mitume kufa. Kisha, uasi-imani mkubwa ukatokea kama ilivyotabiriwa na kusababisha madhehebu yaliyogawanyika ya dini za Kikristo. (Mdo. 20:29, 30) Lakini mwaka wa 1919, Yesu aliwaweka huru wafuasi wake  watiwa-mafuta kutoka katika utumwa wa dini ya uwongo na kuwakusanya katika “kifungo kikamilifu cha muungano.” (Kol. 3:14) Kazi yao ya kuhubiri ulimwenguni pote imekuwa na matokeo gani? “Kondoo wengine” zaidi ya milioni saba kutoka “mataifa yote na makabila na vikundi vya watu na lugha” wameletwa na kuunganishwa pamoja na watiwa-mafuta wa Mungu katika kundi moja. (Yoh. 10:16; Ufu. 7:9) Hilo linaonyesha wazi kwamba ombi hili la Yesu lilijibiwa: “Ulimwengu upate kujua kwamba wewe [Yehova] ulinituma na kwamba uliwapenda wao kama vile ulivyonipenda mimi”!Yoh. 17:23.

UMALIZIO WENYE KUGUSA MOYO

15. Yesu aliomba jambo gani la pekee kuhusu wanafunzi wake watiwa-mafuta?

15 Jioni ya Nisani 14, Yesu aliwapa mitume wake utukufu au heshima kwa kufanya agano nao ili watawale pamoja naye katika Ufalme wake. (Luka 22:28-30; Yoh. 17:22) Sasa Yesu anasali hivi kuhusu wote ambao wangekuwa wafuasi wake watiwa-mafuta: “Baba, kwa habari ya kile ambacho umenipa, ninataka kwamba, mahali nilipo, wao pia wapate kuwa pamoja nami, ili wauone utukufu wangu ambao umenipa, kwa sababu ulinipenda kabla ya kuwekwa kwa msingi wa ulimwengu.” (Yoh. 17:24) Hilo linawafanya kondoo wengine wa Yesu washangilie badala ya kuwaonea wivu Wakristo watiwa-mafuta, na linathibitisha kwamba Wakristo wa kweli wana umoja duniani leo.

16, 17. (a) Yesu anaazimia kufanya nini anapomalizia sala yake? (b) Tunapaswa kuazimia kufanya nini?

16 Viongozi wa kidini wamewafanya watu wengi ulimwenguni wapuuze uthibitisho wa kwamba Yehova ana kikundi cha watu wenye umoja wanaomjua kikweli. Ndivyo ilivyokuwa katika siku za Yesu. Basi anamalizia sala yake kwa maneno haya yenye kugusa moyo: “Baba Mwadilifu, kwa kweli, ulimwengu haujakujua wewe; lakini mimi nimekujua, na hawa wamejua kwamba ulinituma. Nami nimewajulisha jina lako nami nitalijulisha, ili upendo ulionipenda nao upate kuwa ndani yao nami katika muungano pamoja nao.”Yoh. 17:25, 26.

17 Ni nani anayeweza kukana kwamba Yesu ametenda kupatana na sala yake? Akiwa Kichwa cha kutaniko, anaendelea kutusaidia kutangaza jina na kusudi la Baba yake. Na tuendelee kujitiisha chini ya ukichwa wake kwa kutii na kutimiza kwa bidii amri yake ya kuhubiri na kufanya wanafunzi. (Mt. 28:19, 20; Mdo. 10:42) Na tujitahidi pia kuulinda umoja wetu wenye thamani. Tukifanya mambo hayo, tutakuwa tukitenda kupatana na sala ya Yesu. Tutalitukuza jina la Yehova na kupata furaha milele.