Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

“Mtumikieni Yehova”

“Mtumikieni Yehova”

“Msiwe wavivu katika kazi zenu. . . . Mtumikieni Yehova.”ROM. 12:11.

1. Kuna tofauti gani kati ya utumwa unaozungumziwa katika Waroma 12:11 na utumwa ambao wengi wanajua?

KUNA tofauti kubwa kati ya utumwa wa Kikristo na utumwa ambao wengi wanajua. Wengi wanajua kwamba mtumwa ni mtu anayetawaliwa kikatili, anayenyanyaswa, na kutendewa isivyofaa. Lakini Neno la Mungu lililoongozwa na roho linataja utumwa unaohusisha kumtumikia kwa hiari Bwana anayekupenda. Kwa kweli, mtume Paulo alipowahimiza Wakristo wa karne ya kwanza ‘wamtumikie Yehova,’ aliwatia moyo wafanye hivyo kwa sababu wanampenda. (Rom. 12:11) Utumwa huo unahusisha nini? Tunawezaje kuepuka kuwa watumwa wa Shetani na ulimwengu wake? Tunapata thawabu gani tunapomtumikia Yehova kwa uaminifu?

“NAMPENDA BWANA WANGU KWELIKWELI”

2. (a) Kwa nini mtumwa Mwisraeli alichagua kutowekwa huru? (b) Kutoboa sikio la mtumwa kulimaanisha nini?

2 Katika Sheria ambayo Mungu aliwapa Waisraeli, tunajifunza matakwa tunayopaswa kutimiza ili kuwa watumwa wake. Mtumwa Mwebrania alipaswa kuwekwa huru katika mwaka wa saba. (Kut. 21:2) Hata hivyo, Yehova aliandaa mpango mzuri kwa ajili ya mtumwa aliyempenda kwelikweli bwana wake na aliyetaka kuendelea kumtumikia. Bwana alipaswa kumleta mtumwa huyo kwenye mlango au mwimo wa mlango na kulitoboa sikio lake kwa sindano. (Kut. 21:5, 6) Kuna sababu iliyofanya sikio litobolewe. Katika Kiebrania, neno linalomaanisha kutii linahusiana na kusikia na pia kusikiliza. Mtumwa huyo alitaka kwa hiari kuendelea kumtii bwana wake na kumtumikia. Hilo linatusaidia kuelewa maana ya wakfu wetu kwa Yehova, yaani, kumtii Mungu kwa hiari kwa sababu tunampenda.

3. Kwa nini tunajiweka wakfu kwa Mungu?

3 Tulipojitoa kubatizwa ili tuwe Wakristo, tulikuwa tayari tumeamua kumtumikia Yehova na kuwa watumwa wake. Tulijiweka wakfu kwa Yehova kwa sababu tulitamani kumtii na kufanya mapenzi yake. Hakuna  aliyetulazimisha kujiweka wakfu. Kwa kweli, hata watoto hubatizwa baada tu ya kujiweka wenyewe wakfu kwa Yehova. Hawafanyi hivyo ili kuwafurahisha wazazi wao. Mkristo hujiweka wakfu kwa sababu anampenda Bwana wetu wa mbinguni, Yehova. Mtume Yohana aliandika hivi: “Kwa maana kumpenda Mungu humaanisha hivi, kwamba tuzishike amri zake; na bado amri zake si mzigo mzito.”1 Yoh. 5:3.

TUKO HURU INGAWA SISI NI WATUMWA

4. Tunahitaji nini ili kuwa “watumwa wa uadilifu”?

4 Tunamshukuru sana Yehova kwa kukubali tuwe watumwa wake. Imani yetu katika dhabihu ya fidia ya Kristo inatuweka huru kutokana na nira ya dhambi. Ingawa sisi si wakamilifu, tumekubali kwa hiari kujitiisha chini ya mamlaka ya Yehova na Yesu. Paulo alieleza jambo hilo waziwazi katika mojawapo ya barua zake zilizoongozwa na roho takatifu: “Jihesabuni wenyewe kuwa wafu kwelikweli kuhusiana na dhambi lakini walio hai kuhusiana na Mungu kwa njia ya Kristo Yesu.” Kisha akaonya hivi: “Je, hamjui kwamba ikiwa mnaendelea kujitoa wenyewe kwa yeyote kuwa watumwa ili kumtii yeye, ninyi ni watumwa wake kwa sababu mnamtii yeye, ama watumwa wa dhambi kwa kutazamia kifo ama wa utii kwa kutazamia uadilifu? Lakini ni shukrani kwa Mungu kwamba mlikuwa watumwa wa dhambi lakini kutoka moyoni mkawa wenye kutii namna ile ya fundisho ambayo mliwekwa chini yake. Ndiyo, kwa kuwa mliwekwa huru kutoka katika dhambi, mlikuja kuwa watumwa wa uadilifu.” (Rom. 6:11, 16-18) Ona kwamba mtume Paulo anataja ‘utii unaotoka moyoni.’ Kwa kweli, wakfu wetu kwa Yehova unatufanya tuwe “watumwa wa uadilifu.”

5. Tunapambana na hali gani, na kwa nini?

5 Hata hivyo, tunapaswa kushinda hali fulani ili kuishi kupatana na wakfu wetu. Tunakabili mapambano mawili. Kwanza, kuna pambano ambalo Paulo alikabili. Aliandika hivi: “Kwa kweli naipenda sheria ya Mungu kulingana na mtu niliye kwa ndani, lakini mimi naona ndani ya viungo vyangu sheria nyingine ikipigana na sheria ya akili yangu na kunichukua mateka kwa sheria ya dhambi iliyo ndani ya viungo vyangu.” (Rom. 7:22, 23) Sisi pia tunapambana na hali ya kutokamilika tuliyorithi. Kwa hiyo, tunaendelea kukabiliana na mielekeo yetu ya kimwili. Mtume Petro alituhimiza hivi: “Iweni kama watu huru, lakini muwe na uhuru wenu, si kama kifuniko cha ubaya, bali kama watumwa wa Mungu.”1 Pet. 2:16.

6, 7. Shetani hufanyaje ulimwengu huu uonekane unavutia?

6 Pili, tunapambana na ulimwengu huu unaoongozwa na roho waovu. Shetani, mtawala wa ulimwengu huu, hutushambulia kwa silaha zake akijaribu kuvunja ushikamanifu wetu kwa Yehova na Yesu. Anajaribu kutufanya tuwe watumwa wake kwa kutushawishi akitumia mambo mapotovu. (Soma Waefeso 6:11, 12.) Njia moja anayotumia Shetani ni kuufanya ulimwengu uonekane unavutia. Mtume Yohana alionya hivi: “Yeyote akiupenda ulimwengu, kumpenda Baba hakumo ndani yake; kwa sababu kila kitu kilicho katika ulimwengu—tamaa ya mwili na tamaa ya macho na mtu kujionyesha mali yake maishani—hakitokani na Baba, bali hutokana na ulimwengu.”1 Yoh. 2:15, 16.

7 Tamaa ya kufanikiwa kimwili imeenea sana ulimwenguni pote. Shetani anataka watu waamini kwamba ili wawe na furaha, ni lazima wawe na pesa. Maduka makubwa yanayouza vitu vya kila aina yako kila mahali. Matangazo ya kibiashara huwatia watu moyo kufuatilia mali na maisha ya anasa. Kampuni za utalii hupanga safari  za watu kutembelea maeneo yenye kuvutia, na mara nyingi vikundi hivyo huwa na watu wenye mitazamo ya kilimwengu. Naam, ulimwengu hutuchochea sana kutafuta maisha “bora,” mara nyingi kulingana na viwango vyake.

8, 9. Tunakabili hatari gani kubwa, na kwa nini?

8 Akizungumza kuhusu Wakristo wa kutaniko la karne ya kwanza waliokuwa wakifuata maoni ya kilimwengu, Petro alionya hivi: “Wao huyaona maisha ya anasa wakati wa mchana kuwa raha. Wao ni madoa na dosari, wakijitia mno katika kupendezwa kusikozuiwa katika mafundisho yao ya udanganyifu huku wakila karamu pamoja nanyi. Kwa maana wao husema maneno ya kujigamba yasiyo na faida, na kwa tamaa za mwili na tabia zenye upotovu wao hushawishi wale wanaotoka tu kuponyoka kutoka kwa watu ambao hujiendesha kwa njia ya makosa. Huku wakiwaahidia uhuru, wao wenyewe ni watumwa wa uharibifu. Kwa maana yeyote anayeshindwa na mwingine hufanywa mtumwa na huyu.”2 Pet. 2:13, 18, 19.

9 Kutosheleza “tamaa ya macho” hakumfanyi mtu kuwa huru. Badala yake, kunamfanya awe mtumwa wa Shetani Ibilisi, bwana asiyeonekana wa ulimwengu huu. (1 Yoh. 5:19) Tunakabili hatari kubwa ya kuwa watumwa wa vitu vya kimwili. Na ni vigumu sana kutoka katika utumwa huo.

KAZI INAYORIDHISHA

10, 11. Leo, Shetani huwalenga nani hasa, na elimu ya ulimwengu inawezaje kufanya hali yao kuwa ngumu?

10 Leo pia, Shetani huwalenga wasio na uzoefu kama alivyofanya katika bustani ya Edeni. Anawashambulia hasa vijana. Shetani hapendi kuona kijana au mtu yeyote akijitolea kumtumikia Yehova. Adui huyo wa Mungu hataki kila mtu aliyejiweka wakfu aendelee kumtumikia Yehova kwa uaminifu na ushikamanifu.

11 Tufikirie tena ule mfano wa mtumwa aliyekubali kutobolewa sikio. Bila shaka, mtumwa huyo alipata maumivu kwa muda, lakini alibaki na alama ya kudumu ya utumwa. Vivyo hivyo, kijana anayeamua kufuatilia miradi tofauti na vijana wenzake anaweza kukabili hali ngumu au hata kuumia moyoni. Shetani hueneza wazo la kwamba ili mtu awe na furaha katika ulimwengu huu ni lazima awe na kazi yenye mshahara mnono, lakini Wakristo wanapaswa kukumbuka umuhimu wa kutosheleza uhitaji wao wa kiroho. Yesu alifundisha  kwamba “wenye furaha ni wale wanaotambua uhitaji wao wa kiroho.” (Mt. 5:3) Wakristo waliojiweka wakfu hufanya mapenzi ya Mungu maishani, si ya Shetani. Wanapendezwa na sheria ya Yehova, nao wanaitafakari mchana na usiku. (Soma Zaburi 1:1-3.) Hata hivyo, leo masomo mengi huchukua wakati mwingi ambao mtumishi wa Yehova anahitaji ili kutafakari na kutosheleza uhitaji wake wa kiroho.

12. Vijana wengi wanahitaji kufanya uamuzi gani leo?

12 Bwana asiye Mkristo anaweza kufanya maisha ya mtumwa Mkristo kuwa magumu. Katika barua ya kwanza aliyowaandikia Wakorintho, Paulo aliuliza hivi: “Je, uliitwa ukiwa mtumwa?” Kisha akawashauri hivi: “Usiache hilo likutie wasiwasi; lakini ikiwa unaweza pia kuwa huru, afadhali utwae nafasi hiyo.” (1 Kor. 7:21) Ingekuwa vizuri zaidi ikiwa wangechagua kuwa huru. Leo, katika nchi nyingi ni lazima watoto wapate elimu mpaka wanapofikia umri fulani. Kisha, wanaweza kuamua ikiwa watapata elimu zaidi. Kijana anayefuatilia elimu ya ulimwengu huu ili apate kazi yenye mshahara mnono, anaweza kukosa uhuru wa kufanya utumishi wa wakati wote.Soma 1 Wakorintho 7:23.

Utakuwa mtumwa wa bwana gani?

UTACHAGUA ELIMU YA JUU ZAIDI AU ELIMU BORA ZAIDI?

13. Ni elimu gani itakayowanufaisha zaidi watumishi wa Yehova?

13 Paulo aliwaonya hivi Wakristo wa Kolosai: “Mjihadhari: labda kuna mtu ambaye atawachukua ninyi kama windo lake kupitia falsafa na udanganyifu mtupu kulingana na pokeo la wanadamu, kulingana na mambo ya msingi ya ulimwengu na si kulingana na Kristo.” (Kol. 2:8) Leo, “falsafa na udanganyifu mtupu kulingana na pokeo la wanadamu” huonekana katika mawazo ya ulimwengu yanayoenezwa na wasomi wengi. Elimu ya juu inayokazia hasa kuwa na ujuzi, mara nyingi hutokeza wahitimu wasio na ustadi wa kutosha wa kufanya kazi na ambao hawawezi kukabiliana na hali za maisha. Kinyume chake, watumishi wa Yehova huchagua elimu inayowasaidia kusitawisha stadi wanazohitaji ili waishi maisha rahisi huku wakimtumikia Mungu. Wanatii shauri hili la Paulo kwa Timotheo: “Kwa hakika, huo ni njia ya kupata faida kubwa, huu ujitoaji-kimungu pamoja na ujitoshelevu. Kwa hiyo, tukiwa na chakula na kitu cha kujifunika, tutaridhika na vitu hivyo.” (1 Tim. 6:6, 8) Badala ya kutafuta shahada za kilimwengu na umashuhuri,  Wakristo wa kweli hujitahidi kabisa kupata “barua za pendekezo” kwa kushiriki kikamili iwezekanavyo katika utumishi wa shambani.Soma 2 Wakorintho 3:1-3.

14. Kulingana na Wafilipi 3:8, Paulo alilionaje pendeleo la kuwa mtumwa Mungu na Kristo?

14 Mfikirie mtume Paulo. Alielimishwa na Gamalieli, mwalimu wa Sheria Myahudi. Elimu aliyopata Paulo inaweza kulinganishwa na elimu ya chuo kikuu leo. Lakini Paulo aliionaje elimu hiyo alipoilinganisha na pendeleo la kuwa mtumwa wa Mungu na Kristo? Aliandika hivi: “Naviona vitu vyote kuwa hasara kwa sababu ya thamani bora zaidi ya kumjua Kristo Yesu Bwana wangu.” Kisha akaongezea hivi: “Kwa sababu yake nimekubali hasara ya vitu vyote nami naviona kuwa takataka nyingi, ili niweze kumpata Kristo.” (Flp. 3:8) Jambo hilo huwasaidia vijana Wakristo pamoja na wazazi wao wanaomwogopa Mungu kufanya uamuzi wa hekima kuhusu elimu. (Tazama picha.)

NUFAIKA KUTOKANA NA ELIMU BORA ZAIDI

15, 16. Tengenezo la Yehova hutoa elimu gani, na elimu hiyo inakazia nini hasa?

15 Hali ikoje katika vyuo vingi vya elimu ya juu? Je, si kweli kwamba nyakati nyingine vyuo hivyo huwa vyanzo vya misukosuko ya kisiasa na ya kijamii? (Efe. 2:2) Hata hivyo, tengenezo la Yehova hutoa elimu bora zaidi kupitia kutaniko la Kikristo lenye amani. Kila mmoja wetu anaweza kufaidika na Shule ya Huduma ya Kitheokrasi kila juma. Pia, kuna shule kwa ajili ya ndugu waseja mapainia (Shule ya Biblia ya Ndugu Waseja) na shule ya wenzi wa ndoa mapainia (Shule ya Biblia ya Wenzi wa Ndoa Wakristo). Elimu hiyo ya kitheokrasi hutusaidia kumtii Yehova, Bwana wetu wa mbinguni.

16 Tunaweza kupata hazina nyingi za kiroho katika CD-ROM ya Watchtower Library na Fahirisi. Elimu hiyo inakazia hasa ibada ya Yehova na inatufundisha kuwasaidia wengine ili wapatanishwe na Mungu. (2 Kor. 5:20) Inawasaidia pia wanafunzi hao kuwa na uwezo wa kuwafundisha wengine.2 Tim. 2:2.

THAWABU YA KUWA MTUMWA

17. Tunapata baraka gani tunapochagua elimu bora zaidi?

17 Katika mfano wa talanta uliosimuliwa na Yesu, wale watumwa wawili waaminifu walipongezwa na kushangilia pamoja na bwana wao kwa kukabidhiwa kazi zaidi. (Soma Mathayo 25:21, 23.) Tunapata shangwe na thawabu tunapochagua elimu bora zaidi leo. Mfikirie Michael. Alifanya vyema shuleni hivi kwamba walimu wake walizungumza naye kuhusu kujiunga na chuo kikuu. Hata hivyo, walishangaa sana Michael alipochagua kujiunga na shule iliyofundisha masomo ya muda mfupi ya ufundi, yaliyomwezesha baadaye kujitegemeza akiwa painia wa kawaida. Je, anahisi kwamba alipoteza nafasi ya kupata elimu ya juu zaidi? Anasema hivi: “Elimu ya kitheokrasi ambayo nimepata nikiwa painia na mzee wa kutaniko ina thamani sana. Baraka na mapendeleo niliyo nayo hayawezi kulinganishwa kamwe na mshahara mnono. Ninafurahi sana kwamba niliamua kutofuatilia elimu ya juu zaidi.”

18. Kwa nini umechagua elimu bora zaidi?

18 Elimu bora zaidi inatufundisha mapenzi ya Mungu na inatusaidia kuwa watumwa wa Yehova. Inatuwezesha kuwa na tumaini la ‘kuwekwa huru kutoka katika utumwa wa uharibifu’ na mwishowe ‘kupata uhuru wenye utukufu wa watoto wa Mungu.’ (Rom. 8:21) Zaidi ya yote, tunajifunza njia bora ya kuonyesha kwamba tunampenda kikweli Bwana wetu wa mbinguni, Yehova.Kut. 21:5.